Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pětileté sledování bezpečnosti léčby rutosidy v indikaci žilní nedostatečnosti

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 6.8.2016

Pětileté sledování bezpečnosti léčby rutosidy v indikaci žilní nedostatečnosti

Článek italských autorů shrnuje výsledky 5letého sledování u pacientů s těžkou žilní nedostatečností a mikroangiopatií. Rutosidy potvrdily dlouhodobou účinnost, dobrou snášenlivost a bezpečnost léčby. Přispěly také pravděpodobně ke snížení celkového cholesterolu a zvýšení HDL cholesterolu.

Hydroxyethylrutosidy (HR) účinně léčí příznaky žilní nedostatečnosti a diabetické mikroangiopatie. V roce 2008 byly v International Journal of Angiology publikovány výsledky prvního dlouhodobého prospektivního sledování, ve kterém autoři hodnotili účinnost léčby, snášenlivost a bezpečnost podávání rutosidů u pacientů s těžkou žilní nedostatečností a mikroangiopatií.

Design a metodika studie

Po 5letém sledování byla vyhodnocena data 388 pacientů. Těm bylo v úvodu studie a dále po 2 a 5 letech provedeno hematologické vyšetření (krevní obraz, parametry srážlivosti), byly sledovány jejich jaterní a renální funkce (např. AST, ALT, kreatinin aj.), celkový a HDL cholesterol a v případě diabetiků byl vyšetřován glykovaný hemoglobin a mikroalbuminurie.

Pacienti byli rozděleni do 4 skupin:

  • skupina A – 98 osob, dávka HR 1500 mg denně,
  • skupina B – 87 diabetiků s chronickou žilní nedostatečností, dávka HR 2000 mg,
  • skupina C – 90 pacientů (z toho 42 diabetiků), bez farmakologické léčby,
  • skupina D – 113 pacientů (z toho 48 diabetiků), bez farmakologické léčby, s kompresivní terapií (punčochy).

Výsledky

V průběhu studie nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky ani případy nesnášenlivosti léčby. Compliance byla dobrá a více než 85 % tablet HR bylo užito podle předpisu. Nebyly zaznamenány ani žádné negativní změny v hematologických parametrech.

Jediným kritériem pro zařazení do studie, které na počátku nebylo u pacientů v normě, byla hladina C-reaktivního proteinu (CRP). Během studie se však v průměru snížila z 13 mg/l na 5 mg/l během 3 let a na 6 mg/l během 5 let.

Dále došlo ke zmenšení otoků dolních končetin a k poklesu kapilární filtrace, přičemž rozdíl mezi skupinami léčenými HR (A a B) a kontrolními (C a D) byl statisticky významný (p < 0,05). Rovněž významné bylo snížení hladiny celkového cholesterolu a zvýšení HDL cholesterolu u skupin léčených HR (p < 0,05). Pacienti s diabetem léčení pomocí HR dosáhli snížení mikroalbuminurie (p < 0,05). Mezi skupinami pacientů bez farmakologické léčby (C a D) byly pozorovány pouze minimální rozdíly.

Závěr

Terapie chronické žilní nedostatečnosti pomocí HR je dlouhodobě bezpečná, účinná a působí také pozitivně na hladinu cholesterolu. Má také řadu pozitivních efektů u diabetiků, např. snižuje mikroalbuminurii. Pro pacienty, kteří nemohou užívat kompresivní punčochy, představuje terapie za pomoci HR účinnou prevenci komplikací.

(imt)

Zdroj: Stuard S., Caesarone M. R., Belcaro G et al. Five-years treatment of chronic venous insufficiency with O-β-hydroxyethyl-rutosides: safety aspects. Int J Angiol 2008; 17 (3): 143−148.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Identifikace vhodných pacientů pro léčbu dvojkombinací klopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou

Duální léčba klopidogrelem s kyselinou acetylsalicylovou se zdá být účinná při terapii cévní mozkové příhody. Vždy je ovšem nutné zvážit rizika a vybrat správnou cílovou skupinu pacientů, jak shrnuje přehledová práce publikovaná v časopisu CNS Neuroscience & Therapeutics.

Benefity dlouhodobé léčby hydroxyethylrutosidy

Účinek flavonoidů, jako je rutosid a jeho deriváty, byl již v terapii chronické žilní nedostatečnosti potvrzen. Chybí však údaje o dlouhodobém podávání a účinku těchto léčiv. První takto koncipovanou studii publikovali italští autoři v časopise Angiology v roce 2008. Studie hodnotila přínos 5letého užívání hydroxyethylrutosidů.

Kombinovaná léčba s klopidogrelem je optimální sekundární prevencí ischemické cévní mozkové příhody

Riziko recidivy ischemické cévní mozkové příhody je vysoké a sekundární prevence u těchto pacientů nezbytná. Je zde dlouhodobé podávání kyseliny acetylsalicylové dostatečnou profylaxí?Všechny novinky