Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pentoxifyllin přidaný k blokátoru systému renin-angiotenzin může u diabetiků zpomalit progresi renálního postižení

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 16.1.2016

Pentoxifyllin přidaný k blokátoru systému renin-angiotenzin může u diabetiků zpomalit progresi renálního postižení

Randomizovaná klinická studie ukázala, že pentoxifyllin podávaný spolu s blokátorem systému renin-angiotenzin (RAS) u pacientů s diabetickou nefropatií zpomaluje pokles glomerulární filtrace a snižuje albuminurii.

Cílem práce španělských autorů publikované v lednu 2015 bylo zhodnotit, zda pentoxifyllin, o němž je známo, že snižuje albuminurii, může při přidání k inhibitoru RAS zpomalit progresi postižení ledvin. Do otevřené randomizované studie zařadili autoři 169 diabetiků 2. typu s diabetickým onemocněním ledvin stadia 3–4. Celkem 82 pacientů užívalo po dobu 2 let 1200 mg pentoxifyllinu denně a zbývající pacienti tvořili kontrolní skupinu.

Výsledky ukázaly významně menší snížení průměrné odhadované rychlosti glomerulární filtrace (eGFR) ve skupině s pentoxifyllinem (o 2,1 ml/min/1,73 m2) v porovnání s kontrolní skupinou (o 6,5 ml/min/1,73 m2, p < 0,001). Podíl pacientů s poklesem eGFR přesahujícím průměrnou rychlost 0,16 ml/min/1,73 m2/měsíc byl ve skupině s pentoxifyllinem nižší než v kontrolní skupině (33,3 % vs. 68,2 %, p < 0,001). Procentuální snížení albuminu v moči dosáhlo 14,9 % u pentoxifyllinu, ale jen 5,7 % u kontrol (p = 0,001). Obsah TNF-α v moči klesl ve skupině s pentoxifyllinem z průměrných 16 ng/g na 14,3 ng/g (p < 0,01), zatímco v kontrolní skupině nebyla zjištěna žádná významná změna tohoto parametru.

Tato studie ukázala, že přidání pentoxifyllinu k blokátoru RAS může u diabetiků 2. typu pomoci zachovat renální funkce.

(zza)

Zdroj: Navarro-González J. F., Mora-Fernández C., Muros de Fuentes M., et al. Effect of pentoxifylline on renal function and urinary albumin excretion in patients with diabetic kidney disease: the PREDIAN trial. J Am Soc Nephrol. 2015 Jan; 26 (1): 220–229. Epub 2014 Jun 26.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Venotonika zvyšují kvalitu života pacientů s chronickou žilní insuficiencí

V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii prokázala venotonika (diosmin + hesperidin, aminaphthon a kumarin + troxerutin) u pacientů s chronickou žilní insuficiencí zlepšení kvality života.

Souhrn doporučení pro diagnostiku a léčbu chronických žilních onemocnění

Česká kardiologická společnost doporučuje následující postupy v diagnostice a léčbě chronické žilní insuficience a primárních varixů:

Podle parametrů refluxu v povrchových žilách lze odlišit stadia chronické žilní insuficience

Průměrná a vrcholová rychlost refluxu v povrchových žilách dolních končetin a jeho celkový objem měřené duplexní ultrasonografií souvisejí se stadiem chronické žilní insuficience. Japonským autorům se podařilo stanovit i hraniční hodnoty těchto parametrů, které odliší časná a pokročilá stadia.Všechny novinky