Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ovlivňuje obezita udržovací léčbu klopidogrelem?

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 5.9.2016

Ovlivňuje obezita udržovací léčbu klopidogrelem?

Obezita je příčinou řady patologických procesů, které mají za následek vznik různých orgánových poruch, typicky kardiovaskulárních onemocnění. Je tedy velmi důležitou otázkou, jak obézní osoby reagují na farmaka užívaná v jejich léčbě.

Úvod

Zlatým standardem farmakoterapie po perkutánní koronární intervenci (PCI) s implantací stentu je duální protidestičková léčba. Reakce organizmu na tuto terapii však není vždy stejná a právě variabilita odpovědi na léčbu je rizikovým faktorem opakovaných ischemických příhod a krvácení. Jedním z faktorů, které jsou podezřívány z toho, že tuto variabilitu způsobují, je právě obezita. Tým kardiologů z polských Katovic se proto rozhodl tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit.

Metodika studie

Výzkumníci sledovali skupinu pacientů se stabilní anginou pectoris (n = 130) po PCI s předchozí terapií kyselinou acetylsalicylovou (75 mg/den). Tato skupina byla rozdělena do podskupin podle BMI (A < 25, B 25−30, C > 30). Funkce destiček byla hodnocena impedanční agregometrií:

  • 24 hodin po PCI a úvodní dávce klopidogrelu (600 mg), 
  • poté po 30 dnech duální léčby.

Výsledky

Destičkové funkce se během 30denního sledování výrazně měnily. Počáteční reaktivita na adenosindifosfát byla nejnižší ve skupině A a nejvyšší ve skupině C (p < 0,05). Reaktivita destiček na kolagen a arachidonovou kyselinu byla nižší ve skupině A (p < 0,05), ale mezi skupinami B a C nebyl významný rozdíl. Rozdíl destičkové reaktivity mezi jednotlivými podskupinami pacientů se však během 30denního sledování smazal.

Multivariační analýza ukázala, že nezávislými prediktory změny destičkové reaktivity při duální terapii jsou BMI (p = 0,03), koncentrace sérového kreatininu (p < 0,01), mužské pohlaví (p < 0,01) a aktivní kuřáctví (p < 0,001).

Závěr

Na základě získaných údajů autoři shrnuli, že obezita je asociována s nižší odpovědí na úvodní dávku klopidogrelu, ale po 30 dnech užívání udržovací dávky je aktivita destiček obdobná jako u osob s normální hmotností.

(pez)

Zdroj: Haberka M., Mizia-Stec K., Lasota B. et al. Obesity and antiplatelet effects of acetylsalicylic acid and clopidogrel in patients with stable angina pectoris after percutaneous coronary intervention. Pol Arch Med Wewn 2015; 125 (9): 620−630.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nový pohled na mechanismus účinku kyseliny acetylsalicylové a její roli v prevenci a léčbě žilní trombózy

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je známa a používána od konce 19. století. V klinické praxi je mimo jiné využívána pro své antitrombotické účinky − především v prevenci a léčbě arteriální trombózy. Cílem nedávno publikované přehledové práce bylo přiblížit mechanismy nově objeveného účinku ASA v prevenci a léčbě žilní trombózy.

Pětileté sledování bezpečnosti léčby rutosidy v indikaci žilní nedostatečnosti

Článek italských autorů shrnuje výsledky 5letého sledování u pacientů s těžkou žilní nedostatečností a mikroangiopatií. Rutosidy potvrdily dlouhodobou účinnost, dobrou snášenlivost a bezpečnost léčby. Přispěly také pravděpodobně ke snížení celkového cholesterolu a zvýšení HDL cholesterolu.

Identifikace vhodných pacientů pro léčbu dvojkombinací klopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou

Duální léčba klopidogrelem s kyselinou acetylsalicylovou se zdá být účinná při terapii cévní mozkové příhody. Vždy je ovšem nutné zvážit rizika a vybrat správnou cílovou skupinu pacientů, jak shrnuje přehledová práce publikovaná v časopisu CNS Neuroscience & Therapeutics.Všechny novinky