Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kyselina acetylsalicylová v profylaxi žilního tromboembolismu u pacientů podstupujících totální kloubní plastiku

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 5.11.2016

Kyselina acetylsalicylová v profylaxi žilního tromboembolismu u pacientů podstupujících totální kloubní plastiku

Cílem studie amerických autorů publikované v The Journal of Arthroplasty bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti kyseliny acetylsalicylové (ASA) a warfarinu u pacientů ve vysokém riziku žilního tromboembolismu (VTE) podstupujících totální kloubní plastiku (TKP).

Úvod

VTE je častou komplikací po ortopedických operacích a profylaxe VTE je nezbytnou součástí léčby. U pacientů podstupujících totální kloubní plastiku byla v guidelines Americké ortopedické společnosti doporučena profylaxe warfarinem, kyselinou acetylsalicylovou (ASA), hepariny i novými antikoagulancii, ovšem bez další specifikace stran rizika VTE. Účinnost ASA v profylaxi VTE byla ukázána u pacientů v nízkém a středním riziku podstupujících TKP. 

Metodika studie

Prezentovaná retrospektivní studie zahrnovala 30 270 pacientů po TKP s profylaxí VTE pomocí ASA nebo warfarinu. Pacienti byli podle používaného recentního stratifikačního modelu rozděleni do dvou skupin − s nízkým nebo vysokým rizikem. Jako vysoce riziková pro VTE byla označena anamnéza hyperkoagulačního stavu, proběhlé žilní trombózy, aktivního maligního onemocnění, chronické obstrukční plicní nemoci, plicní hypertenze nebo cévní mozkové příhody, včetně kumulace menších rizikových faktorů (věk, anémie, srdeční selhání, periferní onemocnění tepen, stav po infarktu myokardu). Autoři sledovali 90denní pooperační komplikace: VTE, periprotetickou kloubní infekci (PKI), gastrointestinální komplikace a mortalitu. 

Výsledky

Vyšší incidence VTE, PKI a mortality byla zaznamenána ve skupině s profylaxí warfarinem ve srovnání s pacienty léčenými ASA. V multivariantní analýze byl warfarin nezávislým rizikovým faktorem pro VTE, PKI a mortalitu u vysoce rizikových pacientů (p < 0,001). Mezi sledovanými skupinami nebyl zaznamenán významný rozdíl ve výskytu gastrointestinálních komplikací.

Závěr

Autoři uzavírají, že dle této retrospektivně vedené studie (tedy se všemi limity, jež takovýto design studie přináší) byla ASA stejně účinným, ale bezpečnějším lékem než warfarin v profylaxi VTE u pacientů podstupujících TKP, včetně osob ve vysokém riziku žilního tromboembolismu. 

(kry)

Zdroj: Huang R. C., Parvizi J., Hozack W. J. et al. Aspirin is as effective as and safer than warfarin for patients at higher risk of venous thromboembolism undergoing total joint arthroplasty. J Arthroplasty 2016 Mar 15, pii: S0883-5403(16)00269-2, doi: 10.1016/j.arth.2016.02.074 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výrazné zlepšení antitrombotické odpovědi na klopidogrel s použitím nového konjugátu

Klopidogrel je široce používán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) v duální antiagregační léčbě u pacientů s akutním koronárním syndromem. Navzdory svému uplatnění v kardiologii má jeho použití některé nevýhody, jako jsou velká interindividuální variabilita a opožděný nástup účinku a nežádoucí interakce s jinými léky. Tyto nevýhody by měl překonat nový konjugát.

Ovlivňuje obezita udržovací léčbu klopidogrelem?

Obezita je příčinou řady patologických procesů, které mají za následek vznik různých orgánových poruch, typicky kardiovaskulárních onemocnění. Je tedy velmi důležitou otázkou, jak obézní osoby reagují na farmaka užívaná v jejich léčbě.

Metaanalýza studií hodnotících podávání ASA v rámci profylaxe trombózy po náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Následující přehledový článek hodnotí podávání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v prevenci tromboembolismu pomocí metaanalýzy klinických studií vybraných z elektronických databází.Všechny novinky