Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Identifikace vhodných pacientů pro léčbu dvojkombinací klopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 22.6.2016

Identifikace vhodných pacientů pro léčbu dvojkombinací klopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou

Duální léčba klopidogrelem s kyselinou acetylsalicylovou se zdá být účinná při terapii cévní mozkové příhody. Vždy je ovšem nutné zvážit rizika a vybrat správnou cílovou skupinu pacientů, jak shrnuje přehledová práce publikovaná v časopisu CNS Neuroscience & Therapeutics.

V současnosti se duální protidestičková terapie (DAT) stává široce užívanou mezi pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou (CMP). Přesto její indikace zůstává kontroverzní.

CMP je celosvětově druhou nejčastější příčinou smrti. Na vině je nejčastěji trombus vzniklý na podkladě tepenné aterosklerózy, při jehož tvorbě se považuje aktivace a agregace krevních destiček za klíčový bod ovlivnitelný farmakologicky, např. klopidogrelem nebo kyselinou acetylsalicylovou. Právě kombinace těchto léků pak zvyšuje jejich antitrombotický efekt, a to díky dvěma odlišným mechanismům účinku. Je již proto standardně podávána při akutním koronárním syndromu.

Identifikace vhodné cílové skupiny pacientů pro DAT

Důležitá je identifikace vhodné populace pacientů. Nejde jen o diagnózu, ale i správné načasování léčby. Za účelem upřesnění indikace bylo provedeno několik velkých randomizovaných kontrolních studií. Na základě výsledků metaanalýz a v souladu s doporučenými postupy se podařilo definovat vhodné kandidáty pro DAT.

V případě ischemické příhody nebo tranzientní ischemické ataky je ideální nasadit DAT v akutní fázi, kdy je nejvyšší riziko rekurence. To potvrzuje i studie CHANCE s 5170 vysoce rizikovými pacienty s CMP, ve které užití DAT oproti samotnému salicylátu snížilo riziko opakovaného iktu o 32 %.

Nejčastějším zdrojem cerebrálního embolu je právě ateroskleróza oblouku aorty. Bylo zjištěno, že riziko CMP 3−4násobně stoupá při velikosti aterosklerotických plaků > 4 mm. Při atriální fibrilaci se také tvoří nástěnné tromby, jež mohou po odtržení embolizovat. Antikoagulační léčba toto riziko snižuje, ale zároveň hrozí velkým krvácením.

Jsou-li antikoagulancia kontraindikovaná, DAT se jeví jako vhodná alternativa bránící CMP. Podání DAT před perkutánní transluminální angioplastikou pro zavedení stentu může předejít komplikacím s tepennou okluzí po zákroku.

Závěr

Sekundární prevence pomocí DAT je tedy účinná, největší klinický benefit z ní však mají specifické skupiny pacientů. U antiagregační terapie je vždy nutné zvážit rizika ischemizace a hemoragie.

(mtn)

Zdroj: Su Y., Cheng X., Dong Q. Dual antiplatelet therapy of clopidogrel and aspirin in secondary prevention of ischemic stroke: evidence and indications. CNS Neurosci Ther 2015 Nov; 21 (11): 870−876; doi: 10.1111/cns.12419.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná léčba s klopidogrelem je optimální sekundární prevencí ischemické cévní mozkové příhody

Riziko recidivy ischemické cévní mozkové příhody je vysoké a sekundární prevence u těchto pacientů nezbytná. Je zde dlouhodobé podávání kyseliny acetylsalicylové dostatečnou profylaxí?

Troxuretin prokázal příznivý efekt na diabetem indukované vaskulární poškození

Diabetes mellitus je onemocnění, pro které jsou typické mikro- i makrovaskulární komplikace, jež nepříznivě ovlivňují funkci řady orgánů. V etiologii vaskulárního poškození hraje u diabetu významnou roli oxidační stres. Cílem studie publikované v International Journal of Endocrinology and Metabolism bylo prověřit antioxidační efekt troxerutinu na histopatologické změny aorty u samců potkanů kmene Wistar.

Podávání venofarmak těhotným ženám zřejmě nepředstavuje riziko

Nedávno zveřejněná francouzská studie přinesla cenná epidemiologická data týkající se bezpečnosti užívání venofarmak v těhotenství.Všechny novinky