Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt klopidogrelu na zlepšení funkce endotelu u osob se zvýšenou agregabilitou trombocytů

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 30.5.2017

Efekt klopidogrelu na zlepšení funkce endotelu u osob se zvýšenou agregabilitou trombocytů

Aktivace destiček může přispívat ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění tvorbou trombu a také prostřednictvím navození endotelové dysfunkce a snížením dostupnosti oxidu dusnatého. Klopidogrel brání aktivaci trombocytů, a autoři následující práce se tak pokusili ověřit, zda má účinek i na endotelovou funkci v oblasti mikrocirkulace.

Mechanismus účinku klopidogrelu

Klopidogrel je antagonista receptorů ADP (P2Y12), který zabraňuje aktivaci a agregaci trombocytů. Jde o proléčivo, na účinnou látku se mění až jaterní biotransformací. Klopidogrel byl již v souvislosti s endotelovou dysfunkcí studován, např. u osob s ischemickou chorobou srdeční, a v animálním experimentu se potvrdilo, že příznivě ovlivňuje reaktivitu cév pravděpodobně cestou oxidu dusnatého.

Zlepšení endotelové funkce

Aktivace destiček vede ke zvýšení oxidativního stresu, uvolnění prozánětlivých působků a k rozvoji endotelové dysfunkce. Lékaři z Marylandské univerzity provedli studii, jejímž primárním cílem bylo zjistit, zda užívání klopidogrelu zlepší u pacientů endotelovou funkci (EF) v oblasti mikrocirkulace. Zajímavostí je, že studována byla značně homogenní populace amišů v Pensylvánii.

EF byla hodnocena u 287 zdravých osob a byla měřena za pomoci laserové dopplerovské flowmetrie (LDF). LDF a agregabilita trombocytů byly hodnoceny na počátku studie a po 7 dnech užívání klopidogrelu (300 mg úvodní dávka, po dalších 6 dní 75 mg 1× denně per os). 

Před podáním klopidogrelu byly naměřeny vyšší hodnoty LDF a agregace destiček u žen (p < 0,001). U osob s iniciální vysokou agregabilitou trombocytů došlo po podání klopidogrelu k výraznější změně agregability oproti skupině osob s iniciální nižší agregabilitou trombocytů (39,4 ± 10,1 % oproti 17,4 ± 5,6 %; p = 0,03). Hodnoty LDF se po podání klopidogrelu rovněž signifikantně zvýšily u osob s iniciální vysokou agregabilitou trombocytů (p = 0,03) a nejvýznamnějšího účinku bylo potom dosaženo u žen (p = 0,001).

Shrnutí a závěr

Podání klopidogrelu u zdravých osob vedlo ke zlepšení endotelové funkce v oblasti mikrocirkulace především u osob se zvýšenou agregabilitou trombocytů. Výsledky této studie naznačují, že klopidogrel má pozitivní vliv na endotel, a může tak významně přispívat k terapii i prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

(idav)

Zdroj: Salimi S., Lewis J. P., Yerges-Armstrong L. M. et al. Clopidogrel improves skin microciruculatory endothelial function in persons with heightened platelet aggregation. J Am Heart Assoc 2016 Oct; 5 (11), pii: e003751.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové u pacientů s ICHS

Níže prezentovaná studie sleduje ovlivnění destičkových funkcí u pacientů po perkutánní koronární intervenci s užitím lékem potahovaného stentu (DES) při léčbě fixní kombinací kyseliny acetylsalicylové (ASA) a klopidogrelu ve srovnání se separátním podáváním jednotlivých účinných látek.

Porovnání farmakokinetiky klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové ve fixní kombinaci a v samostatných lékových formách

Podávání klopidogrelu spolu s kyselinou acetylsalicylovou je doporučeno k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem. Cílem nedávno zveřejněné studie bylo porovnat farmakokinetiku těchto látek podaných jednotlivě ve dvou samostatných lékových formách a ve fixní kombinaci.

Efekt ASA v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Není méně někdy více?

Každý rok na celém světě podstupují milióny pacientů s onemocněním koronárních cév perkutánní koronární intervenci. V současné době je duální protidestičková léčba, skládající se z nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) a inhibitoru receptoru P2Y12, považována za standard při prevenci trombotických komplikací u pacientů se stabilním onemocněním koronárních cév po zavedení stentu nebo po akutním koronárním syndromu.Všechny novinky