Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt ASA v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Není méně někdy více?

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 3.5.2017

Efekt ASA v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Není méně někdy více?

Každý rok na celém světě podstupují milióny pacientů s onemocněním koronárních cév perkutánní koronární intervenci. V současné době je duální protidestičková léčba, skládající se z nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) a inhibitoru receptoru P2Y12, považována za standard při prevenci trombotických komplikací u pacientů se stabilním onemocněním koronárních cév po zavedení stentu nebo po akutním koronárním syndromu.

Kyselina acetylsalicylová v nízkých dávkách selektivně a ireverzibilně inhibuje cyklooxygenázu COX-1 a tím následně blokuje produkci tromboxanu A2 (TXA2). Na rozdíl od ASA inhibitory P2Y12 blokují receptory ADP na membráně destiček a tím inhibují proces amplifikace při aktivaci destiček. Současnou blokádou obou cest COX-1 a P2Y12 pak lze dosáhnout účinnější redukce tvorby destičkového trombu.

Kyselina acetylsalicylová díky své prokázané účinnosti v sekundární prevenci a široké dostupnosti představuje sine qua non v protidestičkové farmakoterapii u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Dnes už historické studie prokázaly významnou redukci trombotického rizika po podání ASA ve srovnání s placebem a staly se základem doporučení pro klinickou praxi.

Inhibitory P2Y12 byly doposud studovány převážně v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou a tato duální protidestičková terapie vykazovala prokazatelně lepší výsledky než samotné podávání ASA při prevenci ischemických příhod, navzdory zvýšenému riziku krvácení. Nové inhibitory receptorů P2Y12, např. prasugrel a tikagrelor, jsou charakteristické rychlým nástupem účinku a efektivnější inhibicí funkce destiček.

Se zvyšující se účinností nových protidestičkových léků stoupá nutnost revize existujícího a dlouho přetrvávajícího paradigmatu o ASA. Proto jsou v současné době prováděny rozsáhlé studie, jejichž cílem je porovnat monoterapii inhibitory P2Y12 s duální protidestičkovou terapií v sekundární prevenci aterotrombotických příhod. Probíhající klinické výzkumy by měly přinést jasné důkazy, zda méně není někdy více.

(ada)

Zdroj: Gargiulo G., Windecker S., Vranckx P. et al. A critical appraisal of aspirin in secondary prevention: is less more? Circulation 2016 Dec 6; 134 (23): 1881−1906.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Aktivace trombocytů se jeví jako jeden z faktorů patogeneze roztroušené sklerózy (RS) zejména vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u pacientů s RS. V procesu aktivace trombocytů hraje klíčovou roli kaskáda kyseliny arachidonové (ARA) a enzym cyklooxygenáza (COX). Ve studii publikované v září 2016 v časopisu Molecular and Cellular Biochemistry autoři popsali zvýšenou metabolickou aktivitu v rámci této kaskády u pacientů s RS.

Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Japonští autoři se ve své práci zveřejněné v Circulation Journal zaměřili na vliv kouření na mortalitu při hospitalizaci, výskyt časných komplikací a účinnost klopidogrelu u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS).

Kyselina acetylsalicylová v profylaxi žilního tromboembolismu u pacientů podstupujících totální kloubní plastiku

Cílem studie amerických autorů publikované v The Journal of Arthroplasty bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti kyseliny acetylsalicylové (ASA) a warfarinu u pacientů ve vysokém riziku žilního tromboembolismu (VTE) podstupujících totální kloubní plastiku (TKP).Všechny novinky