Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Benefity dlouhodobé léčby hydroxyethylrutosidy

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 22.6.2016

Benefity dlouhodobé léčby hydroxyethylrutosidy

Účinek flavonoidů, jako je rutosid a jeho deriváty, byl již v terapii chronické žilní nedostatečnosti potvrzen. Chybí však údaje o dlouhodobém podávání a účinku těchto léčiv. První takto koncipovanou studii publikovali italští autoři v časopise Angiology v roce 2008. Studie hodnotila přínos 5letého užívání hydroxyethylrutosidů.

Hydroxyethylrutosidy (HR), mezi které patří např. troxerutin, účinně pomáhají v léčbě chronické žilní nedostatečnosti (CVI), varikóz nebo diabetické mikroangiopatie. Jejich užívání je spojeno se subjektivní úlevou, viditelným ústupem edémů a měřitelným snížením kapilární filtrace.

Cíle studie a kritéria zařazení

Cílem prezentované prospektivní klinické studie bylo zhodnocení účinku HR při dlouhodobém užívání po dobu 5 let. Hodnocen byl rozsah edému, míra kapilární filtrace (CFR) a celkové klinické skóre pomocí analogové škály. Studován byl také preventivní vliv HR na výskyt komplikací, jako jsou u diabetiků např. ulcerace.

Kritérii pro zařazení do studie byly vážná CVI, žilní hypertenze s otoky kotníků, počáteční změny kůže a lipodermatoskleróza. Naopak vyloučeni byli pacienti s vážnou kardiovaskulární chorobou, s diabetem (DM) vyžadujícím inzulinoterapii, nemocní trpící kloubními a kostními potížemi, lymfopatiemi a s trombózou v anamnéze v posledních 2 letech.

Výsledky

Účastníci studie byli rozděleni do následujících skupin:

  • A − pacienti s CVI bez DM, dávka HR 1500 mg/den (n = 98),
  • B − pacienti s CVI a DM, dávka HR 2000 mg/den (n = 87),
  • C − kontrolní skupina bez farmakologické a kompresní terapie (n = 90),
  • D − pacienti používající pouze kompresní terapii (n = 113).

Po 5 letech sledování došlo ve skupinách A a B k redukci otoků a kapilární filtrace k téměř normálnímu stavu. Skupina B dosáhla signifikantně lepšího výsledku CFR než skupina A (p < 0,05). Naopak ve skupinách C a D bez HR se i přes nejlepší možnou léčbu stav mikrocirkulace výrazně zhoršil. U 3,3 % pacientů ze skupiny C a 3,5 % pacientů ze skupiny D došlo ke vzniku menších ulcerací. Také rozdíly v klinickém skóre na škále 1−10 byly statisticky významné ve prospěch skupin užívajících HR (p < 0,05). Mezi nemocnými, kteří neužívali HR, bylo zpozorováno častější provedení skleroterapie a chirurgických zákroků, větší výskyt povrchové žilní trombózy a nepatrný nárůst incidence hlubokých žilních trombóz. Plazmatické koncentrace celkového cholesterolu byly nižší u skupin A a B (p < 0,05).

Závěr

Léčba chronické žilní insuficience obvykle spočívá v kompresní terapii elastickými punčochami a skleroterapii nebo chirurgickém řešení. Problém může nastat s delší čekací dobou na zákrok nebo potížemi s punčochami, například v teplém počasí. Pro mnoho pacientů je proto účinný i konzervativní přístup s pomocí farmakoterapie. HR jsou vhodné zejména proti otoku při CVI a DM. Italská klinická studie potvrdila přínos dlouhodobé léčby HR při smíšené žilní a diabetické mikroangiopatii, zmenšení otoků a preventivní efekt na výskyt vážných komplikací.

(mtn)

Zdroj: Belcaro G., Cesarone M. R., Ledda A. 5-Year control and treatment of edema and increased capillary filtration in venous hypertension and diabetic microangiopathy using O-(β-hydroxyethyl)-rutosides: a prospective comparative clinical registry. Angiology 2008; 59 (Suppl. 1.): 14S−20S; doi: 10.1177/0003319707312683.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná léčba s klopidogrelem je optimální sekundární prevencí ischemické cévní mozkové příhody

Riziko recidivy ischemické cévní mozkové příhody je vysoké a sekundární prevence u těchto pacientů nezbytná. Je zde dlouhodobé podávání kyseliny acetylsalicylové dostatečnou profylaxí?

Troxuretin prokázal příznivý efekt na diabetem indukované vaskulární poškození

Diabetes mellitus je onemocnění, pro které jsou typické mikro- i makrovaskulární komplikace, jež nepříznivě ovlivňují funkci řady orgánů. V etiologii vaskulárního poškození hraje u diabetu významnou roli oxidační stres. Cílem studie publikované v International Journal of Endocrinology and Metabolism bylo prověřit antioxidační efekt troxerutinu na histopatologické změny aorty u samců potkanů kmene Wistar.

Podávání venofarmak těhotným ženám zřejmě nepředstavuje riziko

Nedávno zveřejněná francouzská studie přinesla cenná epidemiologická data týkající se bezpečnosti užívání venofarmak v těhotenství.Všechny novinky