Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antipyretika a analgetika: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Účinnost paracetamolu v terapii akutního migrenózního záchvatu

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Antipyretika a analgetika

Vydáno: 10.11.2015

Účinnost paracetamolu v terapii akutního migrenózního záchvatu

Migréna je běžným neurologickým onemocněním, které je však v současné době poddiagnostikováno. Mnoho jedinců tak k léčbě akutní cefaley využívá volně prodejné léky, mezi něž se řadí i analgetika s obsahem paracetamolu. Právě paracetamol je podle výsledků metaanalýzy britských lékařů účinnou a bezpečnou metodou ke zvládání akutních migrenózních záchvatů.

Metody studie

Cílem výzkumu britských lékařů bylo ozřejmit, zda paracetamol samostatně nebo v kombinaci s antiemetiky představuje účinnou a bezpečnou terapii akutních migrenózních záchvatů u dospělých v porovnání s placebem a jinou formou terapie. Lékaři pro svůj účel vybírali randomizované dvojitě zaslepené placebem nebo aktivně kontrolované studie s nejméně 10 účastníky. Výzkumy byly vyhledány skrze databáze Cochrane Central, Medline, Embase a Oxford Pain Relief Database.

Dva autoři nezávisle na sobě posuzovali kvalitu vybraných studií a hodnotili získaná data. Kritériem analgetické účinnosti této analýzy byla hodnota NNT (number needed to treat), udávající počet pacientů (nereagujících na placebo), který musí být léčen určitým analgetikem, aby alespoň u jednoho z nich došlo k požadovanému účinku. Čím nižší je hodnota NNT, tím vyšší je pravděpodobnost, že léčivo bude tlumit bolest.

Výsledky studie

Celkem 10 studií (2769 účastníků, 4062 migrenózních záchvatů) porovnávalo účinky 1000 mg paracetamolu, v monoterapii nebo v kombinaci s antiemetiky, s placebem či aktivními látkami, nejčastěji se sumatriptanem v dávce 100 mg. Celkem tři studie (717 účastníků) hodnotily dvouhodinový interval bez bolesti při použití paracetamolu ve srovnání s placebem. Tohoto intervalu s paracetamolem dosáhlo 19 % účastníků, kdežto s placebem 10 %, z čehož byla vypočítána hodnota NNT 12.

Tyto studie se také zaměřily na dvouhodinový interval ulevující od cefaley střední až závažné intenzity. S paracetamolem o dávce 1000 mg se tohoto intervalu podařilo dosáhnout 56 % účastníků, s placebem 36 %, z čehož byla vypočítána hodnota NNT 5.

Další dvě studie (635 účastníků) se soustředily na hodinový interval ulevující od cefaley střední až závažné intenzity. Paracetamol v dávce 1000 mg ulevil od cefaley 39 % účastníků, placebo pak 20 %, z čehož byla vypočítána hodnota NNT 5,2. S paracetamolem se rovněž podařilo dosáhnout úlevy od nauzey, fotofobie a fonofobie u většího počtu pacientů než v případě placeba.

Nebyly nalezeny žádné výrazné rozdíly v účinnosti mezi kombinovanou terapií paracetamolem (1000 mg) s metoklopramidem (10 mg) a monoterapií sumatriptanem (100 mg).

Závěr

Monoterapie paracetamolem o dávce 1000 mg představuje efektivní léčbu akutního migrenózního záchvatu. Po přidání metoklopramidu (10 mg) se zvyšuje účinnost paracetamolu až na úroveň antimigrenika sumatriptanu (100 mg).

(holi)

Zdroj: Derry S., Moore R. A., McQuay J. H. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010; 11: CD008040; doi: 10.1002/14651858.CD008040.pub2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Paracetamol zvládá bolest po operačním výkonu

Paracetamol je staré léčivo s novým potenciálem. Kromě antipyretického účinku vykazuje také velmi kvalitní účinek analgetický. Svoje využití tak nalézá rovněž v managementu akutní postoperační bolesti a podáván je jak samostatně, tak v kombinaci, například se slabými opiáty. Tento postup je zcela v souladu s analgetickým žebříčkem Světové zdravotnické organizace.

I malarickou horečku lze léčit paracetamolem

Paracetamol je jedno z nejčastěji používaných antipyretik. Kromě zvládání horeček, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí, je využíván i na „exotické horečky“, způsobené malárií nebo horečkou dengue. V této indikaci je dokonce doporučován přednostně. Jedná se o látku, která je levná a dobře dostupná i v zemích rozvojového světa. Zároveň je bezpečný pro podávání i u dětí, které jsou uvedenými nemocemi nejvíce ohrožené.

Paracetamol je stále lékem první volby

Paracetamol je látka, která je na trhu již od padesátých let minulého století. Dodáván je v široké paletě lékových forem, včetně tablet, čípků a sirupů. Indikovaný je k léčbě bolesti a febrilií u dětí i dospělých. Paracetamol je formálně řazen do nesteroidních analgetik (NSAIDs), na rozdíl od ostatních látek z této skupiny ale nevykazuje antiflogistický efekt. Zároveň není zatížen typickými nežádoucími účinky NSAIDs, jako je vznik žaludečních vředů nebo poškození ledvin.Všechny novinky