Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antipyretika a analgetika: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Poslední doporučení pro správné podávání paracetamolu v pediatrii

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Antipyretika a analgetika

Vydáno: 4.1.2016

Poslední doporučení pro správné podávání paracetamolu v pediatrii

Přehledový článek shrnuje aktuální poznatky o správném podávání perorálního paracetamolu při léčbě horečky a bolesti u pediatrických pacientů. Shrnuty jsou základní farmakokinetické i farmakodynamické údaje, jejich klinické implikace a nová zjištění z klinických studií. Diskutována je především optimální dávka, která má zajistit dostatečný terapeutický efekt léčiva při zachování minimálních nežádoucích účinků.

Paracetamol je již řadu let zlatým standardem mezi analgetiky-antipyretiky pro léčbu pediatrických pacientů. Dle mezinárodních doporučení je léčivem první volby pro léčbu horečky a mírné až středně silné bolesti u dětí. Mechanismus účinku paracetamolu je komplexní a není dosud plně poznán. Zahrnuje jak ovlivnění cyklooxygenázy (COX), tak vaniloidních (TRPV1) a serotoninových (5-HT3) receptorů v CNS. Účinek paracetamolu je ovlivněn řadou faktorů, mezi nimiž je nejvýznamnější správné dávkování. Tato problematika již byla klinicky testována a diskutována u dospělých pacientů a nyní dochází k přehodnocení dávkovacích schémat i u pacientů pediatrických.

Optimální dávka paracetamolu

Italští autoři provedli rozsáhlou rešerši originálních prací, systematických reviews a metaanalýz. Správně zvolené dávkovací schéma se ukázalo jako naprosto zásadní pro dosažení dostatečného účinku léčiva bez zbytečného oddálení nástupu účinku, a to jak v terapii horečky, tak bolesti u dětí. V terapii horečky dávka 15 mg/kg snižuje tělesnou teplotu výrazněji, rychleji a účinek přetrvává po delší dobu ve srovnání s dávkou 10 mg/kg. Z hlediska analgezie starší klinické studie ukazují, že podávání subterapeutických dávek (≤ 10 mg/kg) vede k nižší efektivitě v porovnání se skupinou nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs). Oproti tomu novější studie, ve kterých je užito dávky 15 mg/kg, ukazují statisticky signifikantně vyšší analgetický účinek paracetamolu ve srovnání s placebem a zcela srovnatelný s účinkem NSAIDs.

Bezpečnost léčby a nežádoucí účinky

Podávání paracetamolu v dávkách 15 mg/kg vykazuje obdobný bezpečnostní profil jako placebo či NSAIDs (ibuprofen, ketoprofen) při krátkodobém užití v léčbě horečky a bolesti. Při užívání paracetamolu po delší dobu je pak výskyt nežádoucích účinků nižší než u NSAIDs. Gastrointestinální nežádoucí účinky se častěji vyskytují u NSAIDs než u paracetamolu. Paracetamol je také, na rozdíl od NSAIDs, indikován pro všechny věkové kategorie dětí. Hepatotoxicita se vyskytuje spíše při dlouhodobém užívání. Objevuje se většinou až při výrazném předávkování (10–15× vyšší dávka), jehož příčinou byla příliš častá aplikace, zdvojení dávek nebo chybná kombinace s dalšími léčivými přípravky, které rovněž obsahují paracetamol. 

Závěr

Klinická evidence potvrzuje, že paracetamol podávaný perorálně v dávce 15 mg/kg je účinným a bezpečným léčivem v terapii horečnatých stavů a bolesti u dětských pacientů. Autoři také připomínají, že je důležitá volba vhodné lékové formy. V případě paracetamolu jsou to především kapky a sirupy, které také umožňují přesně odměřit správnou dávku dle tělesné hmotnosti dítěte.

(bak)

Zdroj: de Martino M., Chiarugi A. Recent advances in pediatric use of oral paracetamol in fever and pain management. Pain Ther 2015 Oct 30 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání účinnosti a bezpečnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii bolesti a horečky u dětí

Metaanalýza australských vědců se zaměřila na porovnání bezpečnosti a účinnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii horečky nebo bolesti u dětí. Z výsledků studie vyplývá, že oba léky vykazují v porovnání s jinými antipyretiky a analgetiky ekvivalentní výsledky v terapii bolesti mírné až střední intenzity při stejném bezpečnostním profilu.

Paracetamol versus ibuprofen v terapii horečky u dětí

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie francouzských vědců se zabývala porovnáním účinnosti jedné dávky paracetamolu a ibuprofenu v terapii horečky v klinickém oboru pediatrie. Z výsledků studie vyplývá, že oba léky vykazují ekvivalentní terapeutický účinek i bezpečnostní profil.

Technologie Optizorb významně urychluje vstřebávání paracetamolu

Tablety jsou velice oblíbená léková forma jak u pacientů, tak u výrobců. Nástup jejich účinku je však závislý na době, kterou potřebují k rozpadu. U analgetik je žádoucí, aby byla co nejrychlejší. Řešení přináší technologie Optizorb.Všechny novinky