Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antipyretika a analgetika: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Paracetamol zvládá bolest po operačním výkonu

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Antipyretika a analgetika

Vydáno: 18.6.2015

Paracetamol zvládá bolest po operačním výkonu

Paracetamol je staré léčivo s novým potenciálem. Kromě antipyretického účinku vykazuje také velmi kvalitní účinek analgetický. Svoje využití tak nalézá rovněž v managementu akutní postoperační bolesti a podáván je jak samostatně, tak v kombinaci, například se slabými opiáty. Tento postup je zcela v souladu s analgetickým žebříčkem Světové zdravotnické organizace. Účinnost paracetamolu v uvedené indikaci popsala například práce, uveřejněná letos v časopise Anestesia, Essays and Researches.

V rámci této randomizované studie bylo 60 nemocným po provedení laparoskopické cholecystektomie podáno buď intraperitoneálně lokální anestetikum amidového typu bupivakain, nebo dostali právě paracetamol v intravenózní formě. Zařazení pacienti spadali do kategorií I a II v rámci ASA klasifikace (American Society of Anesthesiologists Physical Status). Míra bolesti byla hodnocena jak pomocí VAS (Visual Analog Scale), tak pomocí VRS (Visual Rating Prince Henry Scale). Zaznamenáno bylo také množství pacientů, kterým bylo třeba podat záchrannou analgezii.

Ukázalo se, že nemocní, kteří dostávali paracetamol, udávali signifikantně nižší úroveň bolesti na VAS jak po 8 a 12, tak i po 24 hodinách od výkonu, a to i přesto, že bezprostředně po operaci byly udávané hodnoty srovnatelné napříč oběma skupinami. Také VRS bylo po 24 hodinách signifikantně nižší u těch, kteří dostávali paracetamol.

Ačkoliv podání bupivakainu snížilo úroveň časné postoperační bolesti, paracetamol vyvolal dlouhodobý analgetický efekt, který přetrvával po dobu 24 hodin od výkonu. To je o to významnější, že se jedná o látku s velmi příznivým profilem nežádoucích účinků. Na rozdíl od bupivakainu například nemá vliv na srdeční rytmus a rovněž reakce přecitlivělosti jsou v případě této látky vzácnější.

(ond)

Zdroj: Upadya M., Pushpavathi S. H., Seetharam K. R. Comparison of intra-peritoneal bupivacaine and intravenous paracetamol for postoperative pain relief after laparoscopic cholecystectomy. Anesth Essays Res. 2015 Jan–Apr; 9 (1): 39–43; doi: 10.4103/0259-1162.150154.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přidání ibuprofenu k paracetamolu po tonzilektomii u dětí může zvyšovat riziko opakovaného pooperačního krvácení

Porovnání paracetamolu v monoterapii a v kombinaci s ibuprofenem po tonzilektomii u dětí ukázalo, že přidání ibuprofenu nezvyšuje výskyt pooperačního krvácení, ale může zvýšit riziko opakovaných krvácení.

Vliv profylaktického podávání paracetamolu v čase vakcinace na febrilní reakce a protilátkovou odpověď

Podle výsledků předkládané práce by neměla být dětem v čase vakcinace rutinně podávána antipyretika, protože potlačení přirozené zánětlivé odpovědi může vést k nižší protilátkové odpovědi organizmu na očkování.

Paracetamol má po extrakci zubů v ortodoncii srovnatelný analgetický účinek s ibuprofenem

V randomizované dvojitě zaslepené kontrolované studii dosáhl paracetamol 500 mg 3× denně stejného zmírnění bolesti po bilaterální extrakci premolárů v ortodontické léčbě jako ibuprofen v dávce 400 mg 3× denně. To je příznivé zjištění z hlediska větší bezpečnosti paracetamolu v porovnání s nesteroidními antiflogistiky.Všechny novinky