Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antipyretika a analgetika: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Paracetamol versus ibuprofen v terapii horečky u dětí

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Antipyretika a analgetika

Vydáno: 24.11.2015

Paracetamol versus ibuprofen v terapii horečky u dětí

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie francouzských vědců se zabývala porovnáním účinnosti jedné dávky paracetamolu a ibuprofenu v terapii horečky v klinickém oboru pediatrie. Z výsledků studie vyplývá, že oba léky vykazují ekvivalentní terapeutický účinek i bezpečnostní profil.

Metodika studie

Do randomizované dvojitě zaslepené studie byli zařazeni dětští pacienti ve věku 3 měsíce až 12 let. Účastníci studie byli náhodně rozděleni do dvou terapeutických skupin, kterým byla podána jedna dávka paracetamolu (15 mg/kg) nebo ibuprofenu (10 mg/kg). Podání první dávky probíhalo dvojitě zaslepeně v dvojitě maskované (double-dummy) studii. Na začátku terapie a v odstupu 8 hodin od podání léku byla měřena tympanická teplota. Podání druhé a následujících dávek léků (pokud bylo potřeba) již probíhalo v rámci otevřené fáze studie samotnými rodiči dítěte po dobu následujících 3 dnů.

Na konci dvojitě zaslepené části studie a v průběhu otevřené studie byli rodiče požádáni, aby subjektivně zhodnotili účinek léčby a uvedli, zda by terapii přípravkem v budoucnu opakovali. Primárním cílem studie bylo vyhodnocení plochy pod křivkou poklesu teploty (AUC – area under the curve) v intervalu 0–6 hodin. Sekundární cíle zahrnovaly řadu dalších objektivních i subjektivních hodnocení.

Výsledky studie

V rámci primárního cíle studie ani sekundárních objektivních hodnocení nebyly v terapeutických režimech pozorovány žádné statisticky významné rozdíly. Obě účinné látky byly účastníky studie velmi dobře tolerovány. V porovnání s paracetamolovou skupinou hodnotilo jak v dvojitě zaslepené, tak v otevřené části studie signifikantně větší množství rodičů dětí podstupujících terapii ibuprofenem lék jako velmi účinný a uvádělo, že by přípravek použili znovu.

Závěr

Ibuprofen v dávce 10 mg/kg a paracetamol v dávce 15 mg/kg byly v terapii horečky u dětí ekvivalentně účinné a tolerované. Skutečnost, že rodiče dětí preferovali terapii ibuprofenem, mohla být způsobena jinými výhodami účinné látky, jež nebyly v této studii zjišťovány.

(holi)

Zdroj: Autret-Leca E., Gibb I. A., Goulder M. A. Ibuprofen versus paracetamol in pediatric fever: objective and subjective findings from a randomized, blinded study. Curr Med Res Opin 2007 Sep; 23 (9): 2205–2211; doi: 10.1185/030079907X223323.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost paracetamolu v terapii akutního migrenózního záchvatu

Migréna je běžným neurologickým onemocněním, které je však v současné době poddiagnostikováno. Mnoho jedinců tak k léčbě akutní cefaley využívá volně prodejné léky, mezi něž se řadí i analgetika s obsahem paracetamolu. Právě paracetamol je podle výsledků metaanalýzy britských lékařů účinnou a bezpečnou metodou ke zvládání akutních migrenózních záchvatů.

Paracetamol v prevenci postvakcinační horečky u dětí do 1 roku života

Horečka je poměrně častým nežádoucím účinkem vakcín, které jsou součástí povinného očkovacího kalendáře. Výzkum lékařů ze Spojených států amerických ozřejmil příznivé účinky paracetamolu v prevenci postvakcinační horečky u dětí do jednoho roku života.

Orální versus intravenózní forma paracetamolu pro léčbu bolesti

Intravenózní forma paracetamolu je po celém světě stále více využívána v terapii bolesti. Není nicméně jasné, zda intravenózní forma představuje oproti perorálnímu podání nějakou výhodu. Na porovnání těchto dvou lékových forem se tak soustředí výzkum v podobě systematického přehledu, který byl proveden katarskými a americkými lékaři.Všechny novinky