Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antipyretika a analgetika: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Paracetamol v prevenci postvakcinační horečky u dětí do 1 roku života

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Antipyretika a analgetika

Vydáno: 10.11.2015

Paracetamol v prevenci postvakcinační horečky u dětí do 1 roku života

Horečka je poměrně častým nežádoucím účinkem vakcín, které jsou součástí povinného očkovacího kalendáře. Výzkum lékařů ze Spojených států amerických ozřejmil příznivé účinky paracetamolu v prevenci postvakcinační horečky u dětí do jednoho roku života.

Úvod

Horečka je poměrně častým nežádoucím účinkem vakcín, které jsou součástí povinného očkovacího kalendáře. Tuto skutečnost potvrzuje například výzkum, který ukázal, že po současném podání sedmivalentní pneumokokové vakcíny a trojkombinace difterie, tetanus a pertuse ve 2, 4 a 6 měsících věku došlo ke vzestupu rektální teploty na ≥ 38 °C u 24 % očkovaných a ke vzestupu rektální teploty na ≥ 39 °C u 2,5 % očkovaných dětí.

Postvakcinační horečka přitom zatěžuje nejen zdravotní systém, protože často vede k návštěvě zdravotnického zařízení, ale také rodinu a samotné dítě. Postvakcinační horečka v neposlední řadě může vyvolat nedůvěru rodičů ohledně bezpečnosti rutinních vakcín. Výzkum lékařů ze Spojených států amerických se v duchu těchto skutečností pokusil ozřejmit přínos paracetamolu v prevenci postvakcinační horečky.

Metody studie

Randomizovaná jednoduše zaslepená placebem kontrolovaná studie byla zaměřena na prevenci postvakcinační horečky u dětí ve věku od 6 týdnů do 9 měsíců. Účastníci výzkumu byli náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupina podstoupila po vakcinaci terapii pěti dávkami paracetamolu (10–15 mg/kg), kdežto druhá skupina dostávala placebo. Primárním cílem studie bylo naměření rektální teploty ≥ 38 °C během 32 hodin po očkování.

Výsledky studie

Rektální teplota ≥ 38 °C byla naměřena u 14 % dětí podstupujících terapii paracetamolem (25/176) oproti 22 % dětí podstupujících léčbu placebem (37/176). Rozdíl tedy nebyl statisticky signifikantní (RR = 0,63; 95% CI 0,40–1,01).

V analýze stratifikované podle věku (≥ 24 týdnů věku) však byl nalezen signifikantní rozdíl ve výskytu horečky u skupiny podstupující terapii paracetamolem oproti skupině léčené placebem (13 vs. 25 %; p  =  0,03). Ve skupině léčené paracetamolem také bylo zaznamenáno nižší riziko rozvoje neklidu a úzkostlivosti oproti skupině léčené placebem (10 vs. 24 %).

Závěr

Výsledky této relativně malé studie naznačují, že paracetamol může snížit riziko postvakcinační horečky a s ní spojeného neklidu dítěte.

(holi)

Zdroj: Jackson L. A. et al. A randomized placebo-controlled trial of acetaminophen for prevention of post-vaccination fever in infants. PLoS One 2011; 6 (6): e20102; doi: 10.1371/journal.pone.0020102.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Paracetamol zvládá bolest po operačním výkonu

Paracetamol je staré léčivo s novým potenciálem. Kromě antipyretického účinku vykazuje také velmi kvalitní účinek analgetický. Svoje využití tak nalézá rovněž v managementu akutní postoperační bolesti a podáván je jak samostatně, tak v kombinaci, například se slabými opiáty. Tento postup je zcela v souladu s analgetickým žebříčkem Světové zdravotnické organizace.

I malarickou horečku lze léčit paracetamolem

Paracetamol je jedno z nejčastěji používaných antipyretik. Kromě zvládání horeček, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí, je využíván i na „exotické horečky“, způsobené malárií nebo horečkou dengue. V této indikaci je dokonce doporučován přednostně. Jedná se o látku, která je levná a dobře dostupná i v zemích rozvojového světa. Zároveň je bezpečný pro podávání i u dětí, které jsou uvedenými nemocemi nejvíce ohrožené.

Paracetamol je stále lékem první volby

Paracetamol je látka, která je na trhu již od padesátých let minulého století. Dodáván je v široké paletě lékových forem, včetně tablet, čípků a sirupů. Indikovaný je k léčbě bolesti a febrilií u dětí i dospělých. Paracetamol je formálně řazen do nesteroidních analgetik (NSAIDs), na rozdíl od ostatních látek z této skupiny ale nevykazuje antiflogistický efekt. Zároveň není zatížen typickými nežádoucími účinky NSAIDs, jako je vznik žaludečních vředů nebo poškození ledvin.Všechny novinky