Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antipyretika a analgetika: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

I malarickou horečku lze léčit paracetamolem

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Antipyretika a analgetika

Vydáno: 18.6.2015

I malarickou horečku lze léčit paracetamolem

Paracetamol je jedno z nejčastěji používaných antipyretik. Kromě zvládání horeček, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí, je využíván i na „exotické horečky“, způsobené malárií nebo horečkou dengue. V této indikaci je dokonce doporučován přednostně. Jedná se o látku, která je levná a dobře dostupná i v zemích rozvojového světa. Zároveň je bezpečný pro podávání i u dětí, které jsou uvedenými nemocemi nejvíce ohrožené.

Podávání paracetamolu dětem s malárií popsala například dvojitě zaslepená práce uveřejněná v roce 2011 v časopise Malaria Journal. Zahrnovala pacienty z Guiney-Bissau, kteří trpěli pouze malárií. Jako původce bylo identifikováno Plasmodium falciparum, parazitémie byla vyšší než 20 trofozoitů na 200 leukocytů. Nemocní byli randomizováni k terapii chloroquinem. Po dobu tří dnů jim byl přidáván buď paracetamol, nebo placebo. Zaznamenávána byla tělesná teplota a symptomy onemocnění, sledování pacientů pokračovalo po dobu 35 dní. Kontrolován byl rovněž krevní nátěr. Ukázalo se, že během prvního večera od zahájení léčby byla tělesná teplota vyšší ve skupině, která dostávala pouze placebo (rozdíl nicméně nebyl signifikantní), a více dětí si stěžovalo na bolest hlavy. Zásadní rozdíl byl ale v tom, že během prvních tří dnů muselo být šest dětí z placebové větve ve srovnání s dvěma dětmi z větve s paracetamolem přijato do nemocnice. Důvody hospitalizace byly vysoká horečka a křeče.

Podávání paracetamolu 175 tanzanským dětem s malárií bylo popsáno v práci publikované v časopisu The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, která byla uveřejněna v roce 2003. Věnovala se pacientům, kteří dostávali léčbu sulfadoxinem/pyrimethaminem (SP). Tato kombinace je nyní v subsaharské Africe, z důvodu stoupající rezistence k chloroquinu, používána stále častěji. Oproti chloroquinu ale nenabízí vlastní antipyretický potenciál, a její doplnění o paracetamol je tak nasnadě. Nemocní byli v rámci práce randomizováni do několika větví, dostávali buď SP s chloroquinem, samotný chloroquin, pouze SP, nebo SP s paracetamolem. Hodnocena byla především tělesná teplota, parazitémie a hladina IgG protilátek proti původci onemocnění v séru. Ukázalo se, že nemocní, kteří dostávali SP s chloroquinem nebo paracetamolem, měli nižší teplotu než nemocní z ostatních skupin. Paracetamol zároveň nesnižoval odpověď organismu (pokles parazitémie) nebo tvorbu protilátek.

V obou pracích tak bylo potvrzeno, že podávání paracetamolu nemocným s malárií poskytuje symptomatickou úlevu od horečky. Tento postup zároveň nesnižuje účinnost kauzální léčby.

(ond)


Zdroje: Kofoed P. E. et al. Paracetamol versus placebo in treatment of non-severe malaria in children in Guinea-Bissau: a randomized controlled trial. Malar J. 2011 Jun 1; 10: 148; doi: 10.1186/1475-2875-10-148; Hugosson E. et al. Antipyretic, parasitologic, and immunologic effects of combining sulfadoxine/pyrimethamine with chloroquine or paracetamol for treating uncomplicated Plasmodium falciparum malaria. Am J Trop Med Hyg. 2003 Oct; 69 (4): 366–71

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přidání ibuprofenu k paracetamolu po tonzilektomii u dětí může zvyšovat riziko opakovaného pooperačního krvácení

Porovnání paracetamolu v monoterapii a v kombinaci s ibuprofenem po tonzilektomii u dětí ukázalo, že přidání ibuprofenu nezvyšuje výskyt pooperačního krvácení, ale může zvýšit riziko opakovaných krvácení.

Vliv profylaktického podávání paracetamolu v čase vakcinace na febrilní reakce a protilátkovou odpověď

Podle výsledků předkládané práce by neměla být dětem v čase vakcinace rutinně podávána antipyretika, protože potlačení přirozené zánětlivé odpovědi může vést k nižší protilátkové odpovědi organizmu na očkování.

Paracetamol má po extrakci zubů v ortodoncii srovnatelný analgetický účinek s ibuprofenem

V randomizované dvojitě zaslepené kontrolované studii dosáhl paracetamol 500 mg 3× denně stejného zmírnění bolesti po bilaterální extrakci premolárů v ortodontické léčbě jako ibuprofen v dávce 400 mg 3× denně. To je příznivé zjištění z hlediska větší bezpečnosti paracetamolu v porovnání s nesteroidními antiflogistiky.Všechny novinky