Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Téma: Antikoagulační léčba

Vydáno: 13.2.2018

Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

Odhaduje se, že v Evropě postihuje fibrilace síní téměř 6 milionů lidí. Velký pokrok v prevenci tromboembolických příhod a jejich devastujících následků u těchto pacientů přinesla na vitaminu K nezávislá nová perorální antikoagulancia (NOACs). Jejich použití ovšem dlouhou dobu komplikovala absence antidota, které by umožňovalo zrušit jejich antikoagulační účinek v případě závažného krvácení nebo před neplánovanou operací. Autoři následujícího článku recentně publikovaného v Thrombosis Journal představují kazuistiku muže léčeného dabigatranem, u kterého bylo použito nové antidotum idarucizumab ke zrušení antikoagulačního účinku tohoto NOAC před transplantací srdce.

Dabigatran a jeho antidotum idarucizumab

Dabigatran je přímý inhibitor trombinu. Ve studiích i v reálné praxi prokázal lepší účinnost a bezpečnostní profil než antagonisté vitaminu K. V Evropě se dabigatran využívá k prevenci tromboembolie u pacientů s fibrilací síní a v primární a sekundární prevenci žilní tromboembolie. Nejvyšších plazmatických hladin a plné antikoagulační aktivity je dosaženo 2 hodiny po užití léku, eliminován je převážně ledvinami (80 %). Při normální funkci ledvin se biologický poločas dabigatranu pohybuje mezi 12 a 17 hodinami, u pacientů se sníženou filtrační schopností ledvin může dojít k prodloužení až na 28 hodin. 

V současné době je již k dispozici antidotum dabigatranu – idarucizumab. Jedná se o humanizovaný fragment protilátky, který se váže specificky na dabigatran a pomocí něhož lze v případě potřeby dosáhnout rychlého zrušení účinku dabigatranu.

Popis případu

45letý muž byl zařazený na čekací listinu transplantace srdce pro konečné stadium ischemického srdečního selhání. V rámci tromboprofylaxe při fibrilaci síní užíval dabigatran. Ve chvíli nalezení vhodného dárce srdce byl pacient 12 hodin po užití poslední dávky dabigatranu. Prodloužený aktivovaný parciální tromboplastinový čas potvrdil antikoagulační aktivitu dabigatranu. Po uvedení do celkové anestezie před zahájením mimotělního oběhu mu byly podány dva bolusy 2,5 g idarucizumabu. Následná ortotopická transplantace srdce proběhla pod plnou heparinizací, byly podány 4 čerstvé zmražené plazmy a krevní destičky. Po 3 dnech od operace byl celkový odpad z hrudního drénu 1125 ml, další krevní deriváty již pacient nepotřeboval. Pooperační období proběhlo bez závažných příhod.

Závěr

Podle autorů této kazuistiky je idarucizumab užitečné, rychle působící a účinné antidotum dabigatranu i u nemocných podstupujících transplantaci srdce. Možnost zvrátit účinek dabigatranu představuje u pacientů čekajících na transplantaci srdce velkou výhodu, a měla by proto být brána v úvahu při výběru nejvhodnějšího perorálního antikoagulans.

(epa)

Zdroj: Tralhão A., Aguiar C., Ferreira J. et al. Dabigatran reversal with idarucizumab in a patient undergoing heart transplantation: first European report. Thromb J 2017 Sep 5; 15: 23, doi: 10.1186/s12959-017-0147-z.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

První případ podání antidota dabigatranu před intravenózní trombolýzou u CMP v ČR

Dosud bylo zdokumentováno 6 případů provedení intravenózní trombolýzy (IVT) při akutní ischemické cévní mozkové příhodě (iCMP) po podání idarucizumabu včetně nedávno publikovaného prvního případu v České republice, který prezentuje následující kazuistika.

Srovnání orálních antikoagulancií v terapii nevalvulární fibrilace síní

Orální antikoagulancia jsou u nevalvulární fibrilace síní předepisována v rámci prevence cévní mozkové příhody (CMP). Cílem níže prezentované studie bylo komplexní zhodnocení a kvantifikace léčebné hodnoty jednotlivých orálních antikoagulancií.

Horké novinky v antikoagulační léčbě

Na konci října 2017 se v Kongresovém centru v Praze konal XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Přinášíme krátký přehled sdělení ze sympozia „Horké novinky v antikoagulační léčbě se zaměřením na dabigatran“.Všechny novinky