Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Horké novinky v antikoagulační léčbě

Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Téma: Antikoagulační léčba

Vydáno: 19.12.2017

Horké novinky v antikoagulační léčbě

Na konci října 2017 se v Kongresovém centru v Praze konal XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Přinášíme krátký přehled sdělení ze sympozia „Horké novinky v antikoagulační léčbě se zaměřením na dabigatran“.

Dabigatran u pacientů s fibrilací síní podstupujících PCI

MUDr. Roman Miklík z Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno se věnoval otázce využití dabigatranu v antikoagulační léčbě pacientů s fibrilací síní (FS), kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci (PCI). Prezentoval výsledky studie RE-DUAL PCI, která hodnotila duální léčbu dabigatranem v dávkách 110 mg nebo 150 mg podávaným 2× denně s protidestičkovým lékem (klopidogrel či tikagrelor) ve srovnání s triple terapií s warfarinem podávaným spolu s klopidogrelem či tikagrelorem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) u pacientů s FS podstupujících PCI. Podávání duální terapie s dabigatranem 110 mg 2× denně vedlo k relativnímu snížení rizika závažného nebo klinicky významného nezávažného krvácení o 48 % a v dávce 150 mg 2× denně k relativnímu snížení rizika o 28 % ve srovnání s warfarinem. Z hlediska výskytu tromboembolických příhod byly hodnocené skupiny srovnatelné. Duální terapie s dabigatranem nabízí další možnost terapie pacientů s FS po PCI, kde je významně posílena bezpečnost léčby při srovnatelné účinností s triple terapií s warfarinem. Obě dávky dabigatranu byly schváleny v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s FS.

Redukce rizika krvácivé CMP

Doc. Michal Vráblík ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze zmínil, že existuje řada pacientů s vysokým rizikem krvácení, u nichž je doporučeno snížení dávky antikoagulační léčby. Účinnost a bezpečnost redukované dávky dabigatranu dokládá studie RE-LY podpořená výsledky observačních studií. Podle dánského registru mohou redukované dávky apixabanu a rivaroxabanu zvýšit mortalitu, oproti tomu u dabigatranu je mortalita srovnatelná s warfarinem. Riziko hemoragické CMP je přitom u dabigatranu 110 mg nižší ve srovnání s warfarinem na rozdíl od redukovaných dávek apixabanu a rivaroxabanu.

Pohled hematologa

Doc. Petr Dulíček ze 4. interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové se ve své přednášce věnoval monitorování plazmatických koncentrací léku. Monitorování antikoagulačního účinku není vyžadováno rutinně, ale v určitých případech je výhodné stanovit hladinu dabigatranu pomocí dilutovaného protrombinového času (testem Hemoclot).

Přednášející dále prezentoval výsledky studie RE-VERSE AD, dokládající, že 5 g antidota idarucizumabu spolehlivě, rychle a komplexně zvrátí účinky dabigatranu při akutním krvácení i před neodkladným výkonem.

Na závěr sympozia autor sdělení zmínil, že nová data z observačních studií a studií fáze IV potvrzují účinnost a bezpečnost dabigatranu u různých skupin pacientů a v různých klinických situacích, dabigatran je tak optimální volbou pro antikoagulaci u pacientů s nevalvulární fibrilací síní.

(hak)

Zdroj: Horké novinky v antikoagulaci se zaměřením na dabigatran. XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Kongresové noviny, 31. říjen 2017.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti mají o antidotum zájem. Pokud o něm vůbec vědí…

Antikoagulační léčba nám poskytuje možnosti, o kterých jsme si ještě relativně nedávno mohli nechat jen zdát. Nicméně se zdá, že pacienti našim záměrům ne vždy rozumějí.

Redukované dávky nových perorálních antikoagulancií u fibrilace síní

Efektivitou a bezpečností redukovaných dávek nových perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní se zabýval článek dánských autorů publikovaný v tomto roce v British Medical Journal.

Změny funkce ledvin u pacientů s fibrilací síní na antikoagulační léčbě

Faktory závislé na vitaminu K chrání před vaskulární a renovaskulární kalcifikací, proto se dá předpokládat, že antagonisté vitaminu K mohou vést k renální dysfunkci. U populace pacientů sledované ve studii RE-LY tak byly hodnoceny změny glomerulární filtrace při dlouhodobém užívání antikoagulancií.Všechny novinky