Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SROVNÁNÍ MONITORACE SRDEČNÍHO VÝDEJE METODOU „PULSE WAVE TRANSIT TIME“ A ANALÝZOU ARTERIÁLNÍ KŘIVKY

Autoři: Chobola M., Hruda J., Lukeš M., Klimeš J., Šrámek V., Suk P.

Autoři - působiště: Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Centrum mezinárodního klinického výzkumu ICRC, Masarykova univerzita

Článek: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 6, s. 339-345
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce
Počet zobrazení článku: 66x

Specializace: intenzivní medicína anesteziologie a resuscitace
uzamčeno uzamčeno

Comparison of cardiac output monitoring with the Pulse Wave Transit Time technique versus arterial waveform analysis

Objective:
The aim of the study was to compare the esCCO Vismo (Nihon Kohden, Japan) monitor to the routinely used LiDCOrapid (LiDCO Group, Great Britain) monitor in patients undergoing abdominal surgery.

Design:
Observational study.

Setting:
General surgery operating theatres in a University Hospital.

Materials and methods:
ASA III patients scheduled for elective major abdominal surgery with expected operation duration over 90 minutes were included in the study. Cardiac output measurements by esCCO and LiDCOrapid were recorded before induction of anaesthesia, every 15 min throughout the surgery and after extubation. The agreement and trending ability of the two methods were tested with the Bland-Altman analysis and polar plot, respectively.

Results:
A total of 141 paired readings from 10 patients were collected. The Bland-Altman analysis corrected for repeated measures showed a bias of +1.2 l/min, limits of agreement ±2.6 l/min and percentage error of 57 %. The direction of change between consecutive esCCO measurements and the corresponding LiDCOrapid measurements showed a concordance rate of 80 %. In the polar plot, the angular bias was +11° with radial limits of agreement from -40° to +62°.

Conclusion:
Hemodynamic monitoring with esCCO yields cardiac output values different from those measured by LiDCOrapid. esCCO cannot be currently recommended as a reliable surrogate for LiDCOrapid.

keywords:
pulse wave transit time – cardiac output – esCCO – LiDCO – haemodynamics – perioperative care


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Cílem naší studie bylo porovnat neinvazivní monitoraci pomocí esCCO (monitor Vismo od firmy NihonKohden) s monitorací LiDCOrapid, na našem pracovišti rutinně používanou u rizikových pacientů podstupujících břišní operaci.

Typ studie:
Observační.

Typ pracoviště:
Operační sály (všeobecná chirurgie) fakultní nemocnice.

Materiál a metoda:
Do studie byli zařazeni pacienti ASA III, u nichž byla plánována břišní operace delší než 90 minut. Srdeční výdej byl měřen metodami esCCO a LiDCOrapid zároveň. První měření bylo provedeno před úvodem do anestezie a poté každých 15 minut během operace. Poslední měření bylo zaznamenáno po extubaci pacienta. Výsledky obou technik byly porovnány metodami Bland-Altman a polárním grafem ke zjištění shody v srdečním výdeji a jeho změnách.

Výsledky:
Celkem bylo shromážděno 141 párových měření od deseti pacientů. Bland-Altmanova analýza korigovaná pro opakovaná měření ukázala chybu (bias) + 1,2 l/min, hranice shody (limits of agreement) ± 2,6 l/min a procentuální chybu 57 %. Míra shody ve směru změny mezi dvěma po sobě jdoucími měřeními mezi monitorem esCCO a tomu odpovídajícím měřením pomocí LiDCOrapid byla 80 %. Metodikou polárního grafu byla určena úhlová chyba (angular bias) +11° s radiálními limity shody (limits of agreement) -40° a +62°.

Závěr:
Monitorace hemodynamiky pomocí esCCO přináší výsledky odlišné od těch naměřených metodou LiDCOrapid. V současné době neinvazivní monitorace pomocí esCCO nepředstavuje plnohodnotnou náhradu pro monitoraci pomocí LiDCOrapid.

Klíčová slova:
tranzitní čas pulzové vlny – srdeční výdej – esCCO – LiDCO – hemodynamika – perioperační péče

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články