Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

KRITICKÁ OBSTRUKCE DÝCHACÍCH CEST ZPŮSOBENÁ MASOU V MEDIASTINU BĚHEM CELKOVÉ ANESTEZIE ŘEŠENÁ POMOCÍ ECMO A TRACHEOBRONCHIÁLNÍHO STENTU

Autoři: Netri K.1, Votruba J.2, Rulíšek J.1, Kraus L.1, Michálek P.1,3

Autoři - působiště: 1Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, 2První klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha, 3Department of Anaesthetics, Antrim Area Hospital, Antrim, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Článek: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 6, s. 390-394
Kategorie: Problematika dýchacích cest - Kazuistika
Počet zobrazení článku: 104x

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína

Critical airway obstruction during general anaesthesia caused by anterior mediastinal mass managed by ECMO and tracheobronchial stenting

Acute compression of the trachea and the large bronchi during anaesthesia can very quickly lead to development of life-threatening hypoxia, if alternative methods of oxygenation are not established immediately. The case report describes the course and management of a sudden collapse of the lower part of the trachea and main bronchi in a young patient who was indicated for the extirpation of deep cervical lymph nodes under general anesthesia. He developed very high inspiratory pressures with a significant reduction in lung volumes and desaturation, which was caused by compression of the airway due to a lymphoma mass in the anterior mediastinum. In order to improve oxygenation, a suction catheter was inserted endobronchially and the patient was ventilated through it. He was then connected to the ECMO device and definitive solution of the stenosis was achieved with a “Y” stent inserted into the trachea. Three years after the procedure, the underlying disease is in remission and the patient is in good health.

Keywords:
anterior mediastinal mass – tracheal obstruction – extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) – stenting


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Akutní komprese trachey nebo velkých bronchů v průběhu celkové anestezie může vést velmi rychle k rozvoji život ohrožující hypoxie, pokud není ihned poskytnuta alternativní metoda oxygenace. Kazuistika popisuje průběh a řešení náhlé poruchy průchodnosti dolní části trachey a hlavních bronchů na operačním sále u mladého pacienta, který byl indikován k exstirpaci hluboké krční uzliny v celkové anestezii. Během výkonu došlo k nárůstu inspiračních tlaků, významnému snížení dechových objemů a desaturaci, která byla způsobena kompresí dýchacích cest masou lymfomu v předním mediastinu. Pro zlepšení oxémie byl pacient oxygenován skrze tenkou odsávací cévku, poté byl urgentně připojen na ECMO a pro definitivní vyřešení stenózy distální trachey a bronchů mu byl implantován Y stent. Tři roky po výkonu je základní onemocnění v remisi a pacient se těší dobrému zdraví.

Klíčová slova:
masa v předním mediastinu – obstrukce trachey – extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) – stent

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 4x
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze