Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

KOGNITIVNÍ PORUCHY V PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČI

Autoři: Kletečka J.1,2, Soumar K.2, Beneš J.1-3

Autoři - působiště: 1Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, 2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice v Plzni, 3Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Článek: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 5, s. 297-304
Kategorie: Intenzivní medicína - Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 156x

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
uzamčeno uzamčeno

Cognitive disorders in perioperative and intensive care

Surgery and critical illness represent significant interventions into the integrity of the organism, which can lead to the development of a cognitive disorder. The most common symptoms include confusion and disorders of perception, attention and memory. Several syndromes are distinguished according to the time of their manifestation. Their pathophysiology has not yet been sufficiently clarified. Emergence delirium is a disorder of rapid onset immediately after general anesthesia, occurring more commonly in children, and it is likely associated with the use of inhalational agents. It is transient, partially preventable, nevertheless connected with a risk of major postoperative complications. The intensive care unit and postoperative delirium is usually associated with a longer hospital stay and increased morbidity and mortality. Screening is essential for its diagnosis, as well as a search and treatment of possible causes. No specific medication influencing significantly the delirium duration and course is currently available. Integration of care bundles including delirium management markedly improves patients’ outcome. Cognitive disorders are a part of long-term consequences of surgery and critical condition. The occurrence and importance of these conditions is still significantly underestimated although their impact on the quality of daily living of patients is fundamental.

Keywords:
cognitive disorders – delirium – postoperative cognitive dysfunction


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Kritické onemocnění i operační výkon představují významný zásah do integrity organismu, který může vést ke vzniku kognitivních poruch. Nejčastější manifestací bývají zmatenost, porucha vnímání, pozornosti nebo paměti. Vzhledem k načasování vzniku poruchy od inzultu je popisováno několik samostatných syndromů. Patofyziologie žádného z nich není uspokojivě objasněna. Delirium rozvíjející se bezprostředně po anestezii je častější u dětí, kde pravděpodobně souvisí s užitím inhalačních anestetik. Jde o přechodnou, částečně preventabilní poruchu, která je ale spojená s rizikem pooperačních komplikací. Delirium v pooperačním období a u kriticky nemocných je stav prokazatelně spojený s prodlouženou dobou hospitalizace, zvýšenou morbiditou i mortalitou. K jeho odhalení je nutné provádět pravidelný screening a vyhledávat a odstraňovat vyvolávající příčiny. V současné době není k dispozici farmakoterapie prokazatelně zkracující trvání deliria. Integrace balíčků péče zahrnujících management deliria přináší signifikantní zlepšení výsledného stavu nemocných. Dlouhodobé následky operačního výkonu a prodělaného kritického stavu zahrnují i spektrum kognitivních poruch. Jejich četnost i význam jsou zatím významně podceněny, přestože zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života pacientů.

Klíčová slova:
kognitivní poruchy – delirium – pooperační kognitivní dysfunkce

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články