Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ANESTEZIE A ANALGEZIE PLODU PŘI INTERVENCÍCH IN UTERO

Autoři: Berka I.1a, 2, Šebková S.1a, 2, Feyereislová S.1a, 2, Ščamburová J.1b, Hašlík L.1c, 2, Straňák Z.1a, 2

Autoři - působiště: 1aJednotka intenzivně-resuscitační péče o novorozence, Ústav pro péči o matku a dítě, 1bAnesteziologie, Ústav pro péči o matku a dítě, 1cCentrum fetální medicíny, Ústav pro péči o matku a dítě, 23. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Článek: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 5, s. 275-281
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 141x

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
uzamčeno uzamčeno

Foetal anaesthesia and analgesia during intrauterine procedures: Review

The first internationally collaborating Centre of Foetal Medicine (CFM) in the Czech Republic was founded in 2012. It specialises in diagnostic procedures and treatment options of severe complications during foetal intrauterine development. The programme of CFM focuses mainly on the problematic issues of multiple pregnancies (including the twin-to-twin transfusion syndrome of monochorionic twins, selective intrauterine growth restriction, anaemia-polycythaemia syndrome etc.) and the area of in-utero treatments for congenital disorders and malformations (e.g. congenital diaphragmatic hernia, neural tube defects).

One of the inherent requirements of invasive foetal procedures in utero is the availability and cooperation of a multidisciplinary team, including the need for optimisation of super-specialized anaesthesiological approaches to both the mother and the foetus. Anaesthesiological care is an integral part to foetal medicine, as it plays a crucial role within the multidisciplinary approach to the complex care of critically ill foetuses, and has a major impact on the possible outcome of in-utero treatments.

We therefore aim to present to the reader an up-to-date overview of the possible approaches to anaesthesia and analgesia of the foetus during invasive in-utero treatments.

Keywords:
foetus – foetal pain – foetal surgery – foetal anaesthesia – foetal analgesia


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V roce 2012 bylo v České republice konstituováno první mezinárodně spolupracující Centrum fetální medicíny (CFM), které se specializuje na diagnostiku a léčbu závažných komplikací v průběhu intrauterinního vývoje plodu. Program CFM se koncentruje zvláště na problematiku vícečetných těhotenství (transfuzní syndrom u monochoriálních dvojčat, selektivní intrauterinní růstová restrikce, anémie-polycytemie syndrom apod.) a in utero operabilních vrozených vývojových vad (např. kongenitální diafragmatická hernie, rozštěpové vady neurální trubice).

Logickým požadavkem invazivní léčby plodu in utero je úzká multidisciplinární spolupráce včetně optimalizace superspecializovaných anesteziologických postupů u matky a plodu. Anesteziologické postupy fetální medicíny mohou zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost intrauterinní léčby, a proto je anesteziologická péče nenahraditelnou integrální součástí komplexní péče o kriticky nemocné plody.

Cílem práce je prezentovat aktuální možnosti a postupy při anestezii/analgosedaci plodu v průběhu intrauterinních výkonů.

Klíčová slova:
plod – bolest plodu – intrauterinní výkon – fetální anestezie – fetální analgezie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články