Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití analgetik v průběhu vyšetřovacího procesu u náhlých příhod břišních

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 5.9.2016

Využití analgetik v průběhu vyšetřovacího procesu u náhlých příhod břišních

Zdrženlivost v podávání analgetik u pacientů s náhlou příhodou břišní (NPB) je všeobecně uznávaným postupem. Hlavními důvody jsou strach z maskování příznaků a riziko nesprávné diagnózy.

Úvod

Diagnostický proces však zabere nezanedbatelný čas. Je nutné provést různá vyšetření, na která se pacient musí přesouvat a čekat, a po celou tu dobu trpí bolestí. Publikované metaanalýzy označují strach z analgetik za zbytečný; opioidní analgetika údajně pacientům pomáhají a s diagnostikou neinterferují. Tyto studie byly obvykle prováděny s morfinem, který je ve světě nejčastěji preferovaným opioidním analgetikem. Je ale tento závěr platný i u jiných analgetik, například tramadolu a paracetamolu?

Metodika studie

Odpověď nám dává studie, kterou provedl tým lékařů z turecké Malatye. Zařadil do ní 210 pacientů s netraumatickou abdominální bolestí, jež trvala méně než 72 hodin. Pacientům byl na základě randomizace podán buď tramadol (1 mg/kg), paracetamol (15 mg/kg), nebo placebo, a to ihned po fyzikálním vyšetření a určení intenzity bolesti na vizuální analogové škále. Po 20 a 40 minutách po podání testovaného farmaka nebo placeba byla bolest hodnocena znovu.

Prvotní diagnóza byla stanovena na základě laboratorních výsledků, EKG, nativního skiagramu břicha, laboratorního vyšetření moči a ultrazvuku břicha. Konečné diagnóze předcházelo nové fyzikální vyšetření, nové laboratorní vyšetření krve, u všech pacientů bylo provedeno i CT břicha a v případě potřeby i další vyšetření.

Výsledky

Počáteční intenzita bolesti byla ve všech skupinách stejná. Po 20 minutách byla snížená ve skupině tramadolu o 55 %, paracetamolu o 45 % a placeba o 1 % (p < 0,001). Po 40 minutách byla intenzita bolesti o 67 % nižší u tramadolu, o 60 % nižší u paracetamolu a o 0 % u placeba (p < 0,001). Nález při fyzikálním vyšetření břicha se u žádné ze zkoumaných skupin nelišil. Správná diagnóza byla stanovena v 96 % případů u tramadolu, v 94 % u paracetamolu a v 94 % u placeba.

Závěr

Ze získaných dat tedy plyne, že ani u tramadolu a paracetamolu se interference analgezie a diagnostiky pravděpodobně obávat nemusíme.

(pez)

Zdroj: Oguzturk H., Ozgur D., Turtay M. G. et al. Tramadol or paracetamol do not effect the diagnostic accuracy of acute abdominal pain with significant pain relief – a prospective, randomized, placebo controlled double blind study. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012 Dec; 16 (14): 1983–1988.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tramadol v kombinaci s paracetamolem je účinný v léčbě chronické bolesti

Léčba chronické bolesti je velmi významným tématem napříč klinickými obory. Podle žebříčku WHO se doporučuje začít látkami ze skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) a v případě, že nejsou v běžném dávkování dostatečně účinné, přejít k atypickým opioidům (tramadol, kodein). Zajímavou možností potom může být kombinace tramadolu s paracetamolem, která je dostupná také ve fixním dávkování.

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace tramadolu a paracetamolu v léčbě bolesti v paliativní medicíně

Přes pokrok ve znalostech mechanismů bolesti a farmakologických i nefarmakologických technik její léčby trpí v pokročilém stadiu nádorového onemocnění bolestí 75−90 % pacientů, přestože dle poznatků paliativní medicíny je možné účinně kontrolovat až 95 % případů nádorové bolesti. Kombinace paracetamolu s tramadolem nabízí možnost synergického působení spolu s nižší dávkou jednotlivých látek.

Kombinace tramadolu s paracetamolem jako výhodná volba

Při pohledu do odborných databází by se mohlo zdát, že se výzkumníci z celého světa zaměřují na to, aby dokázali nevýhody a negativní dopady všech existujících léčivých látek. Dejme pro změnu prostor informacím pozitivním − o účinnosti a využitelnosti fixní kombinace tramadol/paracetamol.Všechny novinky