Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost a bezpečnost metamizolu v léčbě akutní migrenózní ataky

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 6.3.2018

Účinnost a bezpečnost metamizolu v léčbě akutní migrenózní ataky

Indikace metamizolu

Metamizol (označovaný také jako dipyron) se řadí mezi běžně používaná neopioidní analgetika. Je dostupný v perorální, rektální i injekční lékové formě a indikuje se k tlumení středně silných až silných bolestí, které provázejí mimo jiné biliární a renální koliky. Někdy může být nasazen i k potlačení migrenózních záchvatů.

Cílem dvojitě zaslepené zkřížené randomizované placebem kontrolované multicentrické studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost metamizolu u pacientů s akutní migrenózní atakou.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo zařazeno 73 pacientů, u kterých byla podle kritérií IHS (International Headache Society) diagnostikována migréna s aurou i bez ní. Probandi byli randomizováni k podání metamizolu a placeba tak, že během celkově 3 záchvatů prodělaných v době studie užili ve 2 případech metamizol (2 tablety à 500 mg) a 1× dávku placeba.

Intenzitu bolesti hodnotili podle verbální 4stupňové škály bolesti: 0 = bez bolesti, 1 = mírná bolest, 2 = středně těžká bolest, 3 = silná bolest, a to před užitím léku a dále v intervalech 1, 2, 4 a 24 hod. po podání.

Výsledky

Průměrná výchozí intenzita bolesti činila v obou skupinách 2,45 ± 0,5, s mediánem 2 (středně silná bolest). Pacienti užívající metamizol udávali oproti placebu signifikantně výraznější snížení intenzity bolesti ve všech měřených časových úsecích (p = 0,0001). Rekurence migrény byla v případě placeba vyšší (33 %) než ve skupině s metamizolem (16,7 %). Nežádoucí účinky medikace byly zanedbatelné či minimální.

Závěr

Metamizol podaný v dávce 1 g prokázal v případě migrenózní ataky ve srovnání s placebem signifikantně lepší efekt. Díky dobré toleranci i cenové dostupnosti je vhodný jako jeden z léků první volby.

(zemt)

Zdroj: Tulunay F. C., Ergün H., Gülmez S. E. et al. The efficacy and safety of dipyrone (Novalgin) tablets in the treatment of acute migraine attacks: a double-blind, cross-over, randomized, placebo-controlled multi-center study. Funct Neurol 2004; 19 (3): 197–202.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost kombinace paracetamol/kodein v léčbě bolesti na oddělení urgentního příjmu

Efektivita paracetamolu v kombinaci s kodeinem byla ověřena v řadě studií. Italští autoři se pokusili zhodnotit její účinnost u pacientů s různými typy bolesti končetin přijatých na urgentním příjmu.

Signifikantní účinnost kombinace tramadol/paracetamol u starších pacientů s lumbalgií nekontrolovanou NSAIDs

Lumbalgie či lumbago (LBP – low back pain) je běžným a nákladným stavem v moderní společnosti. Chronická muskuloskeletální bolest ovlivňuje každodenní aktivity a má vliv i na psychický stav pacienta. LBP je běžně léčena pomocí nesteroidních antiflogistik (NSAIDs), ačkoliv se jejich chronické užívání nedoporučuje zvláště u starších pacientů kvůli vysoké míře výskytu komplikací, jako jsou selhání ledvin, infarkt myokardu, iktus či gastrointestinální ulcerace a krvácení, jež mohou být i fatální. Japonská observační studie proto zkoumala efektivitu podání kombinace tramadol/paracetamol u těchto nemocných.

Srovnání analgetické účinnosti metamizolu s ibuprofenem po extrakci třetí stoličky

Metamizol patří do skupiny neopioidních analgetik a používá se zejména u akutních bolestivých stavů. Kromě analgetického účinku má taktéž antipyretický a protizánětlivý účinek. Práce španělských autorů srovnávala jeho analgetickou účinnost s ibuprofenem u pacientů po extrakci stoličky.Všechny novinky