Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace tramadolu a paracetamolu v léčbě bolesti v paliativní medicíně

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 9.5.2016

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace tramadolu a paracetamolu v léčbě bolesti v paliativní medicíně

Přes pokrok ve znalostech mechanismů bolesti a farmakologických i nefarmakologických technik její léčby trpí v pokročilém stadiu nádorového onemocnění bolestí 75−90 % pacientů, přestože dle poznatků paliativní medicíny je možné účinně kontrolovat až 95 % případů nádorové bolesti. Kombinace paracetamolu s tramadolem nabízí možnost synergického působení spolu s nižší dávkou jednotlivých látek.

Cílem studie bylo zhodnotit účinnost fixní kombinace paracetamolu a tramadolu v léčbě bolesti u pacientů v pokročilém stadiu nádorového onemocnění. V období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013 proběhla prospektivní klinická studie zahrnující 353 pacientů léčených fixní kombinací 37,5 mg tramadolu + 325 mg paracetamolu pro bolest o intenzitě 4−8 bodů (hodnoceno na numerické škále). Úvodní dávkování bylo 3× denně 1 tableta, bolest byla přehodnocována během úvodních 10 dní studie, a pokud měl pacient 2 a více epizod bolesti, bylo dávkování navýšeno až na max. 4× 2 tablety.

Průběh a výsledky studie

Průměrná délka trvání léčby fixní kombinací činila 57 dní (13−330). U pacientů s kostními metastázami bylo průměrné trvání léčby fixní kombinací 69 dní, u pacientů bez kostních metastáz 52 dní. U 57 pacientů byl pro progresi nemoci a vyšší intenzitu bolesti nutný přechod k silným opiátům, u 51 pacientů byla bolest kontrolována fixní kombinací až do smrti. 

První den léčby dosahovala průměrná intenzita bolesti 5,54; desátý den 1,5; průměr za 10 dní činil 2,12 pro všechny pacienty, se statisticky vyšší hodnotou při příjmu i v průběhu léčby u nemocných s kostními metastázami. Průměrná denní dávka fixní kombinace pro všechny pacienty za 10 dní léčby činila 4,8 tablety a v průběhu sledování postupně narůstala. Dávka byla významně vyšší u pacientů s kostními metastázami.

Během 10 prvních dnů terapie se nežádoucí účinky objevily u 103 pacientů, nebyly však důvodem k přerušení léčby. U 39,8 % pacientů byla zaznamenána nauzea, u 34,9 % zvracení, u 15,5 % bolest hlavy. Získaná data potvrzují předchozí publikované údaje. 

Závěr

Použití fixní kombinace 37,5 mg tramadolu s 325 mg paracetamolu u pacientů s bolestí v pokročilém stadiu nádorového onemocnění je účinné a bezpečné. Dávku je vhodné upravovat dle denního průběhu bolesti, nejčastějším nežádoucím účinkem je nauzea a zvracení.

(thom)

Zdroj: Husic S., Izic S., Matic S., Sukalo A. Efficacy and safety of a fixed combination of tramadol and paracetamol (acetaminophen) as pain therapy within palliative medicine. Materia Socio-Medica 2015; 27 (1): 42−47; doi: 10.5455/msm.2014.27.42-47.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace tramadolu s paracetamolem jako výhodná volba

Při pohledu do odborných databází by se mohlo zdát, že se výzkumníci z celého světa zaměřují na to, aby dokázali nevýhody a negativní dopady všech existujících léčivých látek. Dejme pro změnu prostor informacím pozitivním − o účinnosti a využitelnosti fixní kombinace tramadol/paracetamol.

Kombinace paracetamolu a tramadolu v ordinaci praktického lékaře − bezpečná úleva

Praktický lékař hraje nezastupitelnou roli v léčbě akutní i chronické bolesti, vždyť až 40 % pacientů navštíví svého lékaře právě pro bolest.

Kombinace meloxikam + pregebalin účinně tlumí bolest u oasteoartritidy kolene

Kombinace meloxikamu a pregabalinu prokázala účinnost při zmírnění bolesti u pacientů s osteoartritidou kolene. Větší účinnost kombinované léčby v porovnání s monoterapií každým z přípravků naznačuje kombinaci zánětlivé a neuropatické bolesti u oasteoartritidy.Všechny novinky