Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání nákladů na léčbu bolesti při osteoartróze – tramadol a paracetamol versus NSAIDs

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 13.5.2017

Srovnání nákladů na léčbu bolesti při osteoartróze – tramadol a paracetamol versus NSAIDs

Revmatická onemocnění postihují významnou část populace (20 %), a mají tedy výrazný ekonomický dopad na zdravotnictví. Ve Španělsku proběhla analýza nákladů na tři běžně využívané způsoby léčby bolesti, která provází osteoartrózu (OA).

Cíl analýzy

Pro osteoartrózu jsou typické bolesti, které významně ovlivňují kvalitu života pacientů. Na bolest jsou nejčastěji indikovány paracetamol, opiáty a nesteroidní antirevmatika (NSAIDs). Na tyto tři léčebné strategie se soustředila analýza provedená ve Španělsku s cílem porovnat náklady na 6měsíční léčbu.

Popis studovaného modelu

Autoři analýzy využili farmakoekonomický model hodnocení nákladů, který odráží reálný stav věci ve zjednodušené a uchopitelné podobě a napomáhá tak v rozhodovacím procesu.

Výsledky jsou tedy založeny na teoretickém modelu, a nikoliv na údajích o skutečných pacientech. Ekonomická analýza vychází z předpokladu, že všechny tři sledované způsoby léčby mají srovnatelnou účinnost, což dokládají studie provedené jednotlivě pro každý prezentovaný způsob léčby.

Předmětem srovnání byly:

  • léky obsahující kombinaci účinných látek tramadol/paracetamol;
  • NSAIDs (ibuprofen, diklofenak, naproxen);
  • NSAIDs + inhibitory protonové pumpy (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol), které jsou často předepisovány zároveň s NSAIDs kvůli minimalizaci gastrointestinálních vedlejších účinků způsobených NSAIDs.

Autoři pracovali s předpokladem, že tyto varianty léčby jsou v případě středně silných bolestí při OA stejně účinné, ale mají odlišnou míru výskytu nežádoucích účinků. Do kalkulací proto byly zahrnuty i náklady na léčbu nežádoucích účinků vycházející ze zdravotnických záznamů dostupných ve Španělsku. Analýza se soustředila na renální nežádoucí účinky, které sice nejsou nejčastějšími nežádoucími účinky NSAIDs, ale jejich léčba je finančně náročná a pro zdravotnictví značně zatěžující.

Výsledná zjištění

Výsledky analýzy srovnávající tři způsoby terapie ukazují, že:

  • Léčba bolesti pomocí léků s kombinací účinných látek tramadol/paracetamol dosahuje u 1 pacienta částky 232,86 eura.
  • U terapie kombinující NSAIDs a inhibitory protonové pumpy (IPP) byla cena 6měsíční léčby jednoho pacienta stanovena na 274,60 eura. Vezmou-li se v úvahu renální nežádoucí účinky, částka dosahuje 513,72 eura.
  • Léčba pomocí samotných NSAIDs byla ve srovnání těchto tří způsobů léčby nejméně nákladná (vyčíslena na 133,75 eura), ale při zohlednění nákladů souvisejících s renálními nežádoucími účinky byla v rámci analýzy vyčíslena na 372,88 eura.

Léčba pomocí léků s kombinací látek tramadol/paracetamol představuje v horizontu 6 měsíců u jednoho pacienta úsporu 18 % nákladů ve srovnání s léčbou spočívající v podávání NSAIDs a IPP. Při zohlednění renálních nežádoucích účinků byla úspora při užívání přípravků s tramadolem a paracetamolem výrazně vyšší: 60 % při srovnání s NSAIDs; 121 % při srovnání s NSAIDs + IPP.

Závěr

Autoři shrnují výsledky analýzy tak, že léky obsahující kombinaci účinných látek tramadol/paracetamol jsou při léčbě bolesti způsobené osteoartrózou ekonomicky výhodnější než terapie založená na podávání NSAIDs nebo NSAIDs a IPP. Ve své práci také uvádějí, že léčbu bolesti při OA pomocí opiátů v kombinaci s paracetamolem i bez něj doporučuje Mezinárodní společnost pro výzkum osteoartrózy (OARSI). Ta také na základě dřívějších studií potvrzuje, že tato terapeutická strategie je účinná a bezpečná.

(pak)

Zdroj: Vidal J., Benito P., Manresa A. et al. Economic evaluation of tramadol/paracetamol in the management of pain in patients with osteoarthritis in Spain. Reumatol Clin 2011; 7 (4): 241−247, doi: 10.1016/j.reuma.2010.11.016.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Geriatrická křehkost a léčba bolesti

Vyšší věk s sebou přináší řadu změn v celkovém stavu jedince, které lze definovat pojmem „geriatrická křehkost“. S tímto stavem se také často pojí nutnost tlumení bolestí, jež pacientův stav dále zhoršují. Je však nutné zvolit vhodnou medikaci, která nebude mít vliv na bdělost a kognitivní funkce jedince a umožní mu co největší míru zachování duševní i fyzické aktivity.

Kombinovaná analgetika-antipyretika v léčbě „chřipky a nachlazení“

Každým rokem se zejména v souvislosti s „chřipkovou sezónou“ zvyšuje výskyt respiračních horečnatých onemocnění virového původu. Vhodnou možností v jejich terapii jsou kombinovaná analgetika-antipyretika (KAP), která tlumí projevy onemocnění a přináší pacientům úlevu. Jako vhodná varianta se jeví zejména KAP na bázi paracetamolu.

Kombinace tramadolu s paracetamolem prokázala větší účinnost při léčbě bolesti po totální artroplastice kolene než nesteroidní antiflogistika

Prospektivní randomizovaná otevřená studie s 280 pacienty publikovaná v roce 2016 ukázala významně větší zmírnění pooperační bolesti při perorální kombinaci tramadol + paracetamol (TRAM/PAR) v porovnání s nesteroidními protizánětlivými léčivy (NSAIDs).Všechny novinky