Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání analgetické účinnosti metamizolu s ibuprofenem po extrakci třetí stoličky

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 11.11.2017

Srovnání analgetické účinnosti metamizolu s ibuprofenem po extrakci třetí stoličky

Metamizol patří do skupiny neopioidních analgetik a používá se zejména u akutních bolestivých stavů. Kromě analgetického účinku má taktéž antipyretický a protizánětlivý účinek. Práce španělských autorů srovnávala jeho analgetickou účinnost s ibuprofenem u pacientů po extrakci stoličky.

Metodika a průběh studie

Pro porovnání analgetického efektu metamizolu v perorální formě (dávka 1 a 2 g) s ibuprofenem v dávce 600 mg a dále s placebem byla provedena randomizovaná dvojitě zaslepená multicentrická studie. Zúčastnilo se jí 253 pacientů ve věku od 18 do 60 let, kterým byla za lokální anestezie extrahována třetí stolička (M3, lidově „zub moudrosti“).

Intenzita bolesti byla hodnocena pomocí vizuální analogové stupnice (VAS) o rozsahu 100 mm, kde 0 mm označuje stav bez bolesti a 100 mm pak stav nesnesitelné bolesti. Pro vstup do studie byla nutná úroveň bolesti 50 mm a více. Vyhodnocení pomocí VAS bylo provedeno po 15, 30 a 60 minutách od aplikace analgetik.

Výsledky 

Po 15 minutách od podání dosáhl nejvyšší analgetické účinnosti metamizol v dávce 2 g. Jeho efekt byl statisticky signifikantně vyšší (p < 0,001) než účinek metamizolu v nižší dávce, ibuprofenu i placeba. Po 60 minutách terapie pak ibuprofen a metamizol v obou dávkách účinkovaly signifikantně lépe než placebo. Metamizol v dávce 2 g snížil bolest signifikantněji (p < 0,05) než ibuprofen, ale rozdíl oproti metamizolu v nižší dávce již signifikantní nebyl. Po 60 minutách terapie metamizol v dávce 2 g snížil míru vnímání bolesti z průměrné hodnoty 55 mm na 12 mm na 100mm škále.

Během doby trvání studie nevznikly žádné závažné nežádoucí účinky a žádný z pacientů nemusel studii opustit. Celkově se objevilo 5 případů nežádoucích účinků: mírná ospalost u jednoho pacienta s metamizolem v dávce 1 g a u druhého pacienta s dávkou 2 g, závrať a mdloba u jednoho pacienta léčeného ibuprofenem a lokální krvácení u pacienta s placebem. Záchranou medikaci (podání kodeinu v dávce 30 mg) si vyžádal 1 pacient s metamizolem v dávce 1 g, 1 s metamizolem v dávce 2 g, 7 pacientů s ibuprofenem a 5 léčených placebem. 

Závěr

Metamizol v dávce 2 g byl v této studii nejúčinnější v potlačení bolesti u pacientů po extrakci třetí stoličky a má významně vyšší účinek než ibuprofen nebo placebo. Metamizol v dávce 1 g vykázal podobný terapeutický účinek jako ibuprofen v dávce 600 mg. 

(jtr) 

Zdroj: Planas M. E., Gay-Escoda C., Bagán J. V. et al. Oral metamizol (1 g and 2 g) versus ibuprofen and placebo in the treatment of lower third molar surgery pain: randomised double-blind multi-centre study. Cooperative Study Group. Eur J Clin Pharmacol 1998; 53 (6): 405−409.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efekt kombinace paracetamolu a kodeinu na útlum pooperační bolesti dospělých − Cochrane review

Kombinace analgetik s rozdílným mechanismem účinku umožňuje použít nižší dávku jednotlivých látek a snížit tak riziko nežádoucích účinků. Cílem prezentovaného cochraneovského review bylo zhodnotit efekt kombinace paracetamolu a kodeinu na útlum pooperační bolesti u dospělých pacientů.

Klinická aktualizace benefitů a rizik perorálního paracetamolu a kombinace paracetamol/kodein: Je to stále dobrá volba?

Po desetiletí byl paracetamol (acetaminofen) v celosvětovém měřítku používán jako populární a podle všeho bezpečný lék, jehož výhodou je i skutečnost, že je volně prodejný. Poté však začalo být jeho použití zpochybňováno obavami o kardiovaskulární (KV) a hepatální bezpečnost jeho podávání, eventuálně o rizika spojená s prenatálním obdobím. Pochybnosti se začaly objevovat dokonce i kolem analgetické účinnosti paracetamolu. Prakticky zároveň začala být diskutována i otázka užitečnosti a vhodnosti použití kodeinu jakožto jedné z komponent kombinovaných preparátů.

Efekt kombinace tramadolu a paracetamolu na spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu

Kombinace tramadolu a paracetamolu snižuje spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu (CABG), tak zní závěr turecké studie publikované v Journal of Clinical Anesthesia.Všechny novinky