Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metamizol v terapii akutních bolestí hlavy

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 13.7.2017

Metamizol v terapii akutních bolestí hlavy

Typy a prevalence bolestí hlavy

Bolest hlavy často postihuje osoby v produktivním věku. Migrenózní bolesti hlavy se týkají 10–12 % populace, tenzní typ bolesti dokonce kolem 38 %. Klastrové bolesti hlavy jsou nejméně časté, postihují méně než 1 % populace. Přestože jsou bolesti hlavy zpravidla benigní, nepříznivě ovlivňují pracovní i osobní život pacienta a zhoršují jeho společenské uplatnění. Z toho důvodu je jejich účinná léčba nezbytná.

Efektivita a bezpečnost metamizolu

Metamizol (synonymní označení, užívané zejména v anglosaské literatuře, zní dipyron) je látka používaná k potlačení bolestí hlavy v mnoha zemích. Jedná se o neopioidní analgetikum, nejčastěji užívané orálně. Další možnou aplikační formou je intravenózní podání. Jeho efektivita je považována za srovnatelnou s některými opioidními analgetiky.

V souvislosti s užíváním metamizolu se zmiňuje možnost vzniku poruch krvetvorby, zejména agranulocytózy. Neexistuje ovšem konsenzus ohledně kvantifikace tohoto rizika; bývá odhadováno na cca 9 promile uživatelů/rok. Velká část pacientů, kteří onemocněli agranulocytózou po užívání metamizolu, ovšem současně užívala i jiné léky, které jsou rizikovým faktorem pro její vznik, a jejich negativní vedlejší účinky se mohly vzájemně potencovat.

Systematické review a metaanalýza

Cílem následujícího systematického přehledu dvojitě slepých randomizovaných kontrolovaných studií proto bylo na základě dostupných zdrojů stanovit efektivitu a bezpečnost metamizolu v léčbě primárních bolestí hlavy. Dichotomická data byla vyjádřena jako relativní rizika a rozdíly v riziku a spojitá data jako vážené střední rozdíly. Bylo-li to možné, byl vypočten počet nutný k léčbě (NNT − number needed-to-treat).

Z 1671 potenciálně relevantních zdrojů byly na základě kritérií vybrány 4 studie, zahrnující 636 pacientů (29 % tvořili muži; průměrný věk 29,5−44,2 roku). Všechny studie porovnávaly metamizol s placebem, 2 ze studií obsahovaly také porovnání s jinou aktivní léčbou. Ve 3 studiích byl metamizol podáván intravenózně v dávce 1 g, zbývající studie hodnotila perorální podání v dávkách 0,5 a 1 g.

Výsledná zjištění

Pokud jde o epizodické tenzní bolesti hlavy a migrénu, jednotlivé údaje ze studií ukázaly, že metamizol má statisticky významný příznivý terapeutický efekt. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody. Ve výskytu mírných a středně závažných nežádoucích příhod nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi metamizolem a placebem.

Migréna

NNT pro zlepšení bolesti do 60 minut je 2, pro plné vymizení bolesti do 60 minut činí NNT 3. To znamená, že u 1 pacienta ze 2 došlo ke zlepšení bolesti a 1 pacienta ze 3 k úplnému vymizení bolesti do 60 minut od intravenózního podání 1 g metamizolu. Tento výsledek značí dobrou účinnost v léčbě migrenózní bolesti.

Tenzní bolesti hlavy

Metamizol vykazoval signifikantně lepší účinnost než placebo. Zároveň při jeho použití byla výrazně nižší nutnost další „záchranné“ medikace ve srovnání s placebem.

Závěr

Metamizol je účinný při migréně a epizodické tenzní bolesti. Závěry týkající se jeho bezpečnosti a agranulocytózy nelze jednoznačně vyvodit kvůli relativně malému vzorku, nicméně ve zkoumaných studiích nedošlo k výskytu závažných vedlejších nežádoucích účinků. 

(norg)

Zdroj: Ramacciotti A. C., Atallah A. N., Soares B. G. O. Dipyrone for acute primary headaches: a systematic review. Rev Neurocienc 2007; 15 (1): 37–43.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pravidelné užívání paracetamolu či kombinace paracetamolu s kodeinem u pacientů s osteoartritidou snižuje potřebu záchranné medikace NSAIDs

Pokud pacienti užijí alespoň 50 % předepsané léčby paracetamolem nebo paracetamolem v kombinaci s kodeinem indikované ke zmírnění bolesti související s osteoartritidou, významně se u nich sníží nutnost podání záchranné medikace v podobě nesteroidních antirevmatik. Ukázala to právě publikovaná analýza údajů od více než 40 tisíc pacientů s osteoartritidou sledovaných za období 13 let.

Jak zlepšit účinek paracetamolu?

Paracetamol je jedním z nejrozšířenějších analgetik. Používá se déle než půl století a je volně prodejný po celém světě díky své bezpečnosti, užívá-li se v terapeutických dávkách. Samotný paracetamol v obvyklé dávce (500 mg pro dosi per os) má však u dospělých často nedostatečný analgetický účinek.

Metamizol v analgetické terapii nádorových bolestí

Metamizol patří mezi nejčastěji užívaná neopioidní analgetika v Česku i dalších zemích. Studie publikovaná německými vědci na počátku roku 2017 se soustředila na jeho použití v analgetické terapii při zhoubném nádorovém bujení.Všechny novinky