Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metamizol v analgetické terapii nádorových bolestí

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 12.6.2017

Metamizol v analgetické terapii nádorových bolestí

Metamizol patří mezi nejčastěji užívaná neopioidní analgetika v Česku i dalších zemích. Studie publikovaná německými vědci na počátku roku 2017 se soustředila na jeho použití v analgetické terapii při zhoubném nádorovém bujení.

Účinky a benefity metamizolu

Metamizol je efektivní neopioidní analgetikum vykazující výrazné analgetické účinky, které jsou v ekvipotentních dávkách srovnatelné s opioidními analgetiky, například tramadolem. Kromě silného analgetického účinku vykazuje léčivo také antipyretické a spazmolytické účinky. Na rozdíl od nesteroidních antiflogistik však v klinickém dávkování nevykazuje antiflogistickou aktivitu. Vedlejší účinky jsou minimální, dříve obávaná agranulocytóza je velmi vzácnou komplikací. Nespornou výhodou je skutečnost, že neovlivňuje funkci jater a stejně tak neirituje sliznici žaludku a duodena.

Systematický přehled a analýza

V současné době nejsou k dispozici žádná doporučení ohledně nasazení metamizolu v analgetické terapii při nádorových bolestech založená na důkazech. Pro tyto potřeby tak byl v Německu vytvořen systematický přehled poskytující doporučení ohledně nasazení metamizolu u onkologických pacientů.

Za účelem vytvoření systematického přehledu bylo provedeno pátrání po studiích publikovaných v letech 1948–2013 v databázích Medline, Embase (přes Ovidia) a Cochrane Library. Následná doporučení byla vytvořena za spolupráce 53 zástupců vědeckých společností a 49 expertů. Primárním cílem studie bylo zjištění dopadu terapie na intenzitu bolesti, snížení spotřeby opioidů, bezpečnost a kvalitu života pacientů.

Výsledná zjištění

Ze 177 získaných studií byly pro potřeby systematického přehledu využity 4 studie (3 randomizované kontrolované studie a 1 kohortová studie, n = 255). Z výsledků analýzy vyplývá, že metamizol signifikantně snížil intenzitu bolesti oproti placebu i v nízkých dávkách (1,5−2 g/den). Vyšší dávky metamizolu (3 × 2 g/den) byly efektivnější než nízké dávky (3 × 1 g/den), ale stejně efektivní jako perorálně podávaný morfin v dávce 60 mg/den. Snížení intenzity bolesti se mezi metamizolem a nesteroidními antiflogistiky významně nelišilo. V porovnání s placebem, nesteroidními antiflogistiky a morfinem nebyla zvýšena incidence nežádoucích účinků.

Závěr

Metamizol lze doporučit jako alternativu opioidů v analgetické terapii u onkologických pacientů v monoterapii nebo v kombinaci s opioidy. Může být upřednostněn před podáváním nesteroidních antiflogistik v důsledku příznivějšího bezpečnostního profilu při dlouhodobém použití, komparativní studie zabývající se tímto efektem však nejsou k dispozici.

(holi)

Zdroj: Gaertner J., Stamer U. M., Remi C. et al. Metamizole/dipyrone for the relief of cancer pain: a systematic review and evidence-based recommendations for clinical practice. Palliat Med 2017 Jan; 31 (1): 26–34, doi: 10.1177/0269216316655746.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace paracetamolu s kodeinem snižuje pooperační bolest i potřebu záchranné medikace

Podle zjištěných údajů trpí 20−40 % pacientů po chirurgickém výkonu mírnou bolestí, 50−70 % pacientů uvádí bolesti silné. Účinná kontrola pooperační bolesti pomáhá odstranit komplikace a zlepšit výsledek zákroku.

Kombinace metamizol/paracetamol v léčbě pooperační bolesti u zákroků v rámci jednodenní chirurgie

V posledních deseti letech se rozšířil systém jednodenní chirurgie. Brzký návrat pacienta do domácího prostředí přispívá k rychlejšímu zotavení a snížení komplikací spojených s pobytem v nemocnici. Nezanedbatelnou výhodou jsou rovněž nižší náklady. Důležitou součástí kvalitní péče je rovněž adekvátní léčba pooperační bolesti.

Efekt kombinace tramadol/paracetamol na motivaci u pacientů s chronickou bolestí dolních zad

U starších pacientů trpících chronickou bolestí se ve zvýšené míře vyskytuje apatie a ztráta motivace. Japonská studie se zabývala přítomností a mírou apatie u nemocných s chronickou bolestí dolní části zad. Zároveň zkoumala, zda je možné ovlivnit výskyt apatie volbou analgetické medikace. Byl zjištěn příznivý vliv užívání kombinace tramadol/paracetamol v těchto případech.Všechny novinky