Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metamizol jako bezpečná alternativa v managementu pooperační bolesti u pacientů s kontraindikací NSAIDs

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 2.8.2017

Metamizol jako bezpečná alternativa v managementu pooperační bolesti u pacientů s kontraindikací NSAIDs

Nedávno publikovaná metaanalýza se zabývala bezpečností a účinností metamizolu v tlumení pooperační bolesti pacientů s kontraindikací podávání nesteroidních antirevmatik (NSAIDs).

Limitace léčby pooperační léčby bolesti

Management pooperační bolesti bývá komplikovaný zejména u jedinců, u nichž jsou kontraindikovaná NSAIDs. Nejčastější kontraindikací podávání NSAIDs je anamnéza žaludečního či duodenálního vředu, krvácení nebo postižení ledvin. Použití opioidů je omezeno nežádoucími účinky (nauzea, zvracení, pocit sucha v ústech, obstipace, ale i respirační deprese a hypotenze). 

Přidání metamizolu do pooperační analgezie

Aktuální doporučení Nizozemské anesteziologické asociace uvádějí jako alternativu pooperačního tlumení bolesti u pacientů s kontraindikacemi NSAIDs metamizol. Metamizol je inhibitor syntézy prostaglandinů, který silně tlumí COX-1 a COX-2. Má analgetický, antipyretický, spasmolytický a slabý protizánětlivý účinek. Z důvodu popsaného rizika agranulocytózy je jeho podávání ovšem považováno za diskutabilní.

Výsledky metaanalýzy

Autoři recentně publikované nizozemské práce provedli analýzu dostupných literárních zdrojů (PubMed, databáze WHO VigiBase), které se zabývaly účinností a bezpečností metamizolu v léčbě pooperační bolesti u pacientů s kontraindikací NSAIDs.

Metaanalýza ukázala, že po aplikaci perorální dávky metamizolu dosáhlo 70 % pacientů minimálně 50% úlevy od bolesti trvající 4−6 hodin, což je účinek srovnatelný s NSAIDs. Perorální metamizol má vysokou biologickou dostupnost a je rychle absorbován. Maximální koncentrace je dosaženo za 1,2−2 hodiny. V porovnání s NSAIDs je výskyt žaludečního a duodenálního krvácení při léčbě metamizolem nižší. Metamizol se také jeví jako bezpečný z hlediska poškození renálních funkcí u pacientů s normálními ledvinnými funkcemi (u nemocných se srdečním či renálním selháním není dostatek dat).

Při analýze byla podrobně zjišťována incidence polékové agranulocytózy: Jednalo se o 10 případů v nemocničních zařízeních v Berlíně v letech 2000−2010; extrapolací na celou německou populaci by se jednalo pouze o 300 případů za 10 let. Je známo, že riziko vzniku agranulocytózy se snižuje, pokud metamizol není podáván déle než 1 týden.

Závěr

Na základě zjištěných dat autoři uzavírají, že incidence metamizolem indukované agranulocytózy je minimální a lze ji považovat za akceptovatelnou, zejména při krátkodobém podávání v léčbě pooperační bolesti. Metamizol proto může představovat účinnou a bezpečnou alternativu NSAIDs zlepšující pooperační komfort pacientů.

(moa) 

Zdroj: Konijnenbelt-Peters J., van der Heijden C., Ekhart C. et al. Metamizole (dipyrone) as an alternative agent in postoperative analgesia in patients with contraindications for nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Pain Pract 2017 Mar; 17 (3): 402−408, doi: 10.1111/papr.12467.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Polymorfismus A118G genu pro humánní µ-opioidní receptor předurčuje účinnost kombinace tramadolu s paracetamolem na oxaliplatinou způsobenou neuropatickou bolest

Běžnou komplikací u pacientů léčených taxany, vinka alkaloidy a deriváty platiny je periferní neuropatie. Ta může být mimo jiné efektivně ovlivněna fixní kombinací tramadolu a paracetamolu. Někteří pacienti ale na tuto léčbu nereagují a ukázalo se, že to může být způsobeno polymorfismem A118G v genu OPRM1.

Kombinované preparáty s tramadolem a paracetamolem v léčbě bolesti

Léčba bolesti je náročnou disciplínou zejména kvůli patofyziologii, která dodnes není zcela přesně rozklíčována. Přestože je bolest nejčastějším důvodem, proč lidé vyhledávají lékaře, její léčba je v některých případech podceňována a není jí věnována dostatečná pozornost.

Metamizol v terapii akutních bolestí hlavy

Práce brazilských autorů zkoumala metamizol z hlediska jeho efektivity a bezpečnosti při léčbě migrenózních i tenzních bolestí hlavy. Metamizol je dle jejich závěru účinný prostředek k potlačení těchto bolestí s dobrým bezpečnostním profilem.Všechny novinky