Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace tramadolu s paracetamolem prokázala větší účinnost při léčbě bolesti po totální artroplastice kolene než nesteroidní antiflogistika

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 4.5.2017

Kombinace tramadolu s paracetamolem prokázala větší účinnost při léčbě bolesti po totální artroplastice kolene než nesteroidní antiflogistika

Prospektivní randomizovaná otevřená studie s 280 pacienty publikovaná v roce 2016 ukázala významně větší zmírnění pooperační bolesti při perorální kombinaci tramadol + paracetamol (TRAM/PAR) v porovnání s nesteroidními protizánětlivými léčivy (NSAIDs).

Úvod

Kombinace TRAM/PAR má prokázanou účinnost zejména v léčbě chronické bolesti. Japonští autoři ve své práci hodnotili účinnost této kombinace v porovnání s NSAIDs během 14 dnů po totální artroplastice kolene.

Metodika studie

Léčba prostřednictvím TRAM/PAR (137 pacientů) nebo NSAIDs (143 pacientů) byla zahájena 2. den po operaci. Primárním sledovaným parametrem byla změna skóre na 100mm vizuální analogové stupnici bolesti (VAS) od zahájení analgetické léčby do 4., 7., 10. a 14. pooperačního dne. Sekundárním sledovaným parametrem byl počet dní, kdy pacient potřeboval chodit s oporou.

Pacienti ve skupině sTRAM/PAR užívali 112,5 mg tramadolu, 975 mg paracetamolu a 30 mg prokinetika domperidonu denně. Pacienti ve skupině s NSAIDs užívali 180 mg loxoprofenu a 300 mg antiulceróza rebamipidu. Loxoprofen je NSAID ze skupiny derivátů kyseliny propionové podobně jako ibuprofen, léčivo je registrováno v Japonsku, Indii a některých státech Střední a Jižní Ameriky.

Výsledky

Do analýzy bylo následně zahrnuto 130 pacientů s TRAM/PAR a 139 s NSAIDs. Na počátku sledované léčby měly obě skupiny obdobné hodnoty VAS: průměrně 72,5 mm u TRAM/PAR a 71,6 mm u NSAIDs skupiny. Pokles skóre VAS byl významně větší ve skupině s TRAM/PAR než ve skupině s NSAIDs, a to každý den hodnocení (p < 0,01). Podobně chůze bez pomůcky byli pacienti schopni významně dříve, pokud užívali TRAM/PAR (doba potřeby chůze s oporou: 6,7 ± 2,3 dne u TRAM/PAR oproti 8,1 ± 3,2 dne u NSAIDs; p = 0,001).

Závěr

Tato studie dokládá větší analgetickou účinnost perorální kombinace tramadolu s paracetamolem v léčbě pooperační bolesti v ortopedii než při použití NSAIDs. Kombinace tramadolu s paracetamolem má také pravděpodobně příznivý vliv na proces rehabilitace.

(zza)

Zdroj: Mochizuki T., Yano K., Ikari K. et al. Tramadol hydrochloride/acetaminophen combination versus non-steroidal anti-inflammatory drug for the treatment of perioperative pain after total knee arthroplasty: a prospective, randomized, open-label clinical trial. J Orthop Sci 2016 Sep; 21 (5): 625−629.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je management bolesti u starších pacientů s klinickými projevy demence dostatečný?

Níže prezentovaná recentně publikovaná studie se zabývá managementem bolesti u starších osob s projevy demence a bez nich, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni v seniorských pečovatelských domech v Polsku.

Antidepresivní efekt kombinovaného analgetika tramadolu s paracetamolem

V článku publikovaném v Journal of Orthopaedic Science se autoři zabývají antidepresivním účinkem kombinovaného analgetika tramadolu s paracetamolem u pacientů s bolestmi bederní části páteře.

Analgezie u pacientů po transplantaci jater

Následující článek se zabývá problematikou analgezie u pacientů po ortotopické transplantaci jater a uvádí možné alternativy ke zvládnutí pooperační bolesti, včetně moderní kombinace preparátů tramadol/paracetamol.Všechny novinky