Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace tramadol/paracetamol zmírňuje bolest v oblasti bederní páteře a může tak zmírnit i depresi

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 30.7.2015

Kombinace tramadol/paracetamol zmírňuje bolest v oblasti bederní páteře a může tak zmírnit i depresi

Analgetická kombinace tramadol/paracetamol prokázala účinnost při tlumení chronické bolesti dolní části zad u pacientů s depresí. Kromě většího snížení skóre na škále bolesti NRS v porovnání s nesteroidními antirevmatiky (NSAID) naznačila kombinace tramadol/paracetamol také profylaktické antidepresivní působení.

Do této nedávno publikované randomizované kontrolované studie bylo zařazeno 70 pacientů s chronickou bolestí dolní části zad (26 mužů a 44 žen průměrného věku 64 let), u nichž byla dle samostatně vyplňované škály (Self-Rating Depression Scale, SDS) zjištěna deprese. Pacienti byli randomizováni k 8týdenní léčbě kombinací tramadol/paracetamol (n = 35) nebo nesteroidními antirevmatiky (n = 35). U všech pacientů byla hodnocena bolest, disabilita, deprese a úzkost pomocí škál NRS (Numerical rating Scale), ODI (Oswestry Diasability Index), PDAS (Pain Disability Assessment Scale), HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), SDS a PCS (Pain Catastrophizing Scale).

Po 8 týdnech léčby bylo ve skupině s tramadolem/paracetamolem zjištěno významně nižší skóre bolesti dle NRS, ale také deprese dle SDS a dle složky pro depresi škály HADS (všechna p < 0,05) než ve skupině s NSAID. Mezi terapeutickými skupinami nebyly zjištěny rozdíly ve skóre ODI, PDAS, PCS ani složky úzkosti škály HADS. Významný rozdíl mezi skupinami nebyl ani v procentu pacientů s nežádoucími účinky souvisejícími s léčbou.

Japonští autoři došli k závěru, že kombinace tramadol/paracetamol účinně zmírňuje bolest v dolní části zad a vykazuje i profylaktické antidepresivní působení u pacientů se zjištěnou depresí.

(zza)

Zdroj: Tetsunaga T. et al. Efficacy of tramadol-acetaminophen tablets in low back pain patients with depression. J Orthop Sci. 2015 Mar; 20 (2): 281–286.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tramadol s dávkováním 1× denně může zvýšit compliance pacientů

Jak ukázal přehled prací týkajících se tramadolu podávaného 1× denně (OD), profil účinnosti a bezpečnosti předurčuje tento lék k dlouhodobé terapii chronické nenádorové bolesti. Léková forma umožňující podávání 1× denně navíc nabízí výhodu jednoduššího dávkovacího režimu s potenciálem vyšší compliance pacientů.

Léčba chronické bolesti u starších pacientů vychází z farmakologických i nefarmakologických přístupů

Jak ukázal přehled literatury publikovaný v srpnu 2014 v časopise JAMA, léčba přetrvávající bolesti u starších pacientů by měla zahrnovat farmakoterapii i rehabilitaci, kognitivně-behaviorální terapii a další nefarmakologické postupy. Důležitá je spolupráce mezi pacientem a lékařem. Z farmak je jako první volba doporučován paracetamol, při nedostatečné účinnosti topická nesteroidní antirevmatika a tramadol.

Nová metoda kombinované analgetické léčby vychází z multimechanistické povahy bolesti

Léčba bolesti je obtížný úkol, protože patofyziologie bolesti je komplexní a není dosud zcela vysvětlena. Nejrozšířenější analgetika, která jsou dostupná jako volně prodejné léky, tedy nesteroidní antirevmatika (NSAID) a paracetamol, jsou spojena s nežádoucími účinky, zejména ve vysokých dávkách nebo při dlouhodobém užívání. Lékaři by měli vědět o všech lécích, které jejich pacienti užívají, a měli by je poučit o rizicích a přínosu dostupných analgetik.Všechny novinky