Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace paracetamolu s kodeinem je účinná a bezpečná v léčbě bolesti různého původu

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 5.11.2015

Kombinace paracetamolu s kodeinem je účinná a bezpečná v léčbě bolesti různého původu

Přehled publikovaných studií dokládá účinnost kombinace paracetamol/kodein v léčbě bolesti různého původu. Tato analgetická kombinace je minimálně stejně účinná jako NSAID s výhodou lepšího bezpečnostního profilu. Nejlepších výsledků bylo s kombinací paracetamol/kodein dosaženo v léčbě pooperační bolesti.

Kombinace paracetamol/kodein je standardní léčbou druhého stupně analgetické škály WHO. Cílem přehledu literatury provedeného v roce 2013 bylo zhodnotit výsledky relevantních studií týkajících se účinnosti a bezpečnosti této kombinace v léčbě bolesti různého původu. Zařazeny byly všechny v angličtině publikované randomizované kontrolované studie, metaanalýzy a přehledy týkající se této problematiky.

Léčba bolesti kombinací paracetamol/kodein prokázala účinnost v léčbě středně závažné až závažné bolesti u všech hodnocených stavů: bolest hlavy, pooperační bolest, osteoartikulární bolest a posttraumatická bolest. Analgetická účinnost této kombinace nebyla nikdy horší než účinnost nesteroidních antiflogistik. Vedlejší účinky kombinace byly většinou mírné a lišily se od nežádoucích účinků NSAID, které můžou zahrnovat až život ohrožující stavy.

Autoři tento přehled uzavírají s tím, že účinnost a bezpečnost léčby bolesti kombinací paracetamolu s kodeinem je dána synergickým účinkem obou molekul.

(zza)

Zdroj: Franceschi F., Iacomini P., Marsiliani D., et al. Safety and efficacy of the combination acetaminophen-codeine in the treatment of pain of different origin. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 Aug; 17 (16): 2129–35.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

V pooperační léčbě bolesti ukázala kombinace paracetamol/kodein lepší snášenlivost než tramadol

V randomizované dvojitě zaslepené studii se 136 pacienty po cholecystektomii prokázal tramadol větší analgetickou účinnost než kombinace paracetamol/kodein, ovšem s vyšším výskytem nežádoucích účinků. Volba analgezie by proto měla vycházet z tolerance u daného pacienta a z rozhodnutí lékaře.

Kombinace kodein/paracetamol je u akutní bolesti po úrazu končetiny stejně přínosná jako kombinace hydrokodon/paracetamol

V randomizované dvojitě zaslepené studii se nepodařilo prokázat původně předpokládanou lepší analgetickou účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol v porovnání s kombinací kodein/paracetamol. Účinnost byla hodnocena u pacientů, kteří navštívili pohotovost s akutní bolestí končetin.

Fixní kombinace paracetamol/kodein nabízí synergické analgetické účinky

Analgetická účinnost kombinace kodein/paracetamol byla prokázána u řady bolestivých stavů, jako je akutní bolest, trauma nebo chronická nociceptivní bolest. Kombinace těchto analgetik se synergickým působením umožňuje dosáhnout vysoké analgetické účinnosti a minimalizovat výskyt nežádoucích účinků.Všechny novinky