Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace kodein/paracetamol prokázala stejný analgetický účinek jako hydrokodon/paracetamol

Specializace: algeziologie chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 18.3.2015

Kombinace kodein/paracetamol prokázala stejný analgetický účinek jako hydrokodon/paracetamol

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie porovnávající fixní kombinace analgetik hydrokodon/paracetamol (5 mg/500 mg) a kodein/paracetamol (30 mg/300 mg) ve třídenní ambulantní léčbě akutní bolesti končetin po ošetření na pohotovosti neprokázala větší účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol. Bezpečnost a preference pacientů byly u obou kombinací také srovnatelné.

Cílem amerických autorů bylo ověřit hypotézu, že kombinace hydrokodon/paracetamol zajišťuje větší analgetickou účinnost než kombinace kodein/paracetamol. Uspořádali prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou studii, do které zařadili pacienty s akutní bolestí v končetině, kteří byli ošetřeni na pohotovosti a odesláni domů s výše uvedenou perorální analgetickou léčbou předepsanou na 3 dny. Bolest měřili na validované verbální numerické škále (NRS) s rozmezím od 0 do 10. Intenzita bolesti byla zjišťována telefonicky přibližně za 24 hodin po propuštění. Hlavním sledovaným parametrem bylo zmírnění bolesti za 2 hodiny po poslední dávce analgetika před telefonickým kontaktem. Dále byl sledován výskyt vedlejších účinků a spokojenost pacientů.

Průměrná doba mezi propuštěním a telefonickým kontaktem byla 26 hodin. Průměrné skóre NRS před poslední dávkou analgetika bylo v obou skupinách 7,6. Za 2 hodiny po podání analgetika došlo k poklesu NRS o 3,9 bodu ve skupině s hydrokodonem/paracetamolem a o 3,5 bodu ve skupině s kodeinem/paracetamolem. Rozdíl mezi skupinami v poklesu intenzity bolesti nebyl významný. Rovněž nebyl zjištěn významný rozdíl z hlediska výskytu vedlejších účinků a spokojenosti pacientů.

Tato studie ukázala, že perorální fixní kombinace analgetik hydrokodon/paracetamol (5 mg/500 mg) a kodein/paracetamol (30 mg/300 mg) snížily intenzitu akutní bolesti v končetině po ošetření na pohotovosti při ambulantní léčbě zhruba o 50 %. Oba přípravky snížily bolest srovnatelným způsobem, bez rozdílu v profilu nežádoucích účinků a ve spokojenosti pacientů.

(zza)

Zdroj: Chang A. K., Bijur P. E., Munjal K. G., et al. Randomized clinical trial of hydrocodone/acetaminophen versus codeine/acetaminophen in the treatment of acute extremity pain after emergency department discharge. Acad Emerg Med. 2014 Mar; 21 (3): 227–35. doi: 10.1111/acem.12331.

 

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky