Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace kodein/paracetamol je u akutní bolesti po úrazu končetiny stejně přínosná jako kombinace hydrokodon/paracetamol

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 3.11.2015

Kombinace kodein/paracetamol je u akutní bolesti po úrazu končetiny stejně přínosná jako kombinace hydrokodon/paracetamol

V randomizované dvojitě zaslepené studii se nepodařilo prokázat původně předpokládanou lepší analgetickou účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol v porovnání s kombinací kodein/paracetamol. Účinnost byla hodnocena u pacientů, kteří navštívili pohotovost s akutní bolestí končetin.

Jednalo se o americkou prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou studii. Zařazení pacienti měli v léčbě bolesti 3 dny užívat perorální hydrokodon 5 mg / paracetamol 500 mg nebo kodein 30 mg / paracetamol 300 mg. Intenzita bolesti byla měřena pomocí validované 10bodové verbální numerické škály (NRS). Pacienti byli zhruba 24 hodin po ošetření na pohotovosti telefonicky kontaktováni a bylo zjišťováno zmírnění bolesti za 2 hodiny po poslední užité dávce léku. Hlavním sledovaným parametrem byl rozdíl v takto zjištěném zmírnění bolesti mezi terapeutickými skupinami. Sekundárními sledovanými parametry byly výskyt vedlejších účinků a spokojenost pacientů s léčbou.

Průměrná doba mezi ošetřením na pohotovosti a telefonickým kontaktem byla 26 hodin. Skóre bolesti před užitím poslední dávky léku činilo v obou skupinách 7,6 bodu. Průměrné zmírnění bolesti po 2 hodinách po podání léku dosáhlo 3,9 bodu ve skupině s kombinací hydrokodon/paracetamol a 3,5 bodu ve skupině s kombinací kodein/paracetamol (95% CI 0,3–1,2). Mezi skupinami tedy nebyl zjištěn významný rozdíl. Hodnocené analgetické kombinace se nelišily ani z hlediska výskytu vedlejších účinků a spokojenosti pacientů.

Perorální kombinace hydrokodon/paracetamol i kodein/paracetamol zmírnily skóre bolesti končetin po ošetření na pohotovosti zhruba o 50 %. Tato studie neprokázala superioritu kombinace hydrokodon/paracetamol.

(zza)

Zdroj: Chang A. K., Bijur P. E., Munjal K. G., et al. Randomized clinical trial of hydrocodone/acetaminophen versus codeine/acetaminophen in the treatment of acute extremity pain after emergency department discharge. Acad Emerg Med. 2014 Mar; 21 (3): 227–235.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace paracetamol/kodein nabízí synergické analgetické účinky

Analgetická účinnost kombinace kodein/paracetamol byla prokázána u řady bolestivých stavů, jako je akutní bolest, trauma nebo chronická nociceptivní bolest. Kombinace těchto analgetik se synergickým působením umožňuje dosáhnout vysoké analgetické účinnosti a minimalizovat výskyt nežádoucích účinků.

Fixní kombinace tramadol/paracetamol zajišťuje účinnou multimodální analgezii s nízkým výskytem nežádoucích účinků

Přehled klinických studií ukázal, že perorální fixní kombinace tramadol/paracetamol je vhodná terapeutická možnost u dospělých pacientů se středně závažnou až závažnou bolestí. Přidání paracetamolu k tramadolu zajišťuje rychlejší nástup účinku a jeho delší trvání a umožňuje snížit dávky obou účinných látek při zachování analgetické účinnosti, což omezuje výskyt nežádoucích účinků.

Orodisperzní tramadol významně zmírňuje bolest při hysterosalpingografii

V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii se 128 ženami s hysterosalpingografií prokázal orodisperzní tramadol s rychlým uvolňováním významné zmírnění bolesti bez zvýšení výskytu nežádoucích účinků. Zmírnění bolesti bylo nezávislé na použitém nástroji (kovová kanyla / balónkový katétr).Všechny novinky