Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Jak zlepšit účinek paracetamolu?

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 7.7.2017

Jak zlepšit účinek paracetamolu?

Paracetamol je jedním z nejrozšířenějších analgetik. Používá se déle než půl století a je volně prodejný po celém světě díky své bezpečnosti, užívá-li se v terapeutických dávkách. Samotný paracetamol v obvyklé dávce (500 mg pro dosi per os) má však u dospělých často nedostatečný analgetický účinek.

Jaké jsou tedy možnosti zlepšení analgetické účinnosti této látky?

Podání vhodné dávky s ohledem na tělesnou hmotnost také u dospělých

Schválená jednotlivá dávka paracetamolu činí 10–15 mg/kg. To znamená, že při obvyklé dávce 1 tablety obsahující 500 mg paracetamolu jsou osoby o hmotnosti > 50 kg poddávkované. U osob s tělesnou hmotností > 60 kg jsou proto doporučovány 2 tablety s 500 mg paracetamolu, což je nejvyšší povolená jednotlivá terapeutická dávka. Dávka 1 g paracetamolu per os se u dospělých často používá ve Velké Británii.

Počítačovou simulací plazmatických hladin však bylo prokázáno, že ani při maximálním povoleném dávkování (max. 1 g pro dosi, opakovat nejdříve po 4 hod, max. 4 g denně) nemusí být u těžších osob dosaženo dostatečně účinné plazmatické koncentrace paracetamolu po delší dobu. Optimální dávkování by zde bylo vyšší než povolené maximální.

Při těchto koncentracích a dávkování paracetamolu se naskýtá otázka rizika jeho hepatotoxicity. Vyšší dávky paracetamolu dále nejsou vhodné u osob, u nichž lze předpokládat nedostatek glutathionu v játrech (kachexie, chronický alkoholismus).

Nicméně, ani po dávce 1 g paracetamolu nemusí vždy dojít k úlevě bolesti u každého. Je třeba si uvědomit, že po žádném analgetiku (ani po morfinu) podaném v terapeutických dávkách nemusí být bolest tlumena dostatečně u každého. Podle Oxfordské ligy analgetik tlumí 1 g paracetamolu per os dostatečně bolest asi u 50 % dospělých s akutní bolestí.

Urychlení nástupu analgetického účinku paracetamolu

Možností urychlení nástupu účinku je využití lékových forem efervescentních (šumivých) nebo těch, jež mají zvýšenou solubilitu. Zajímavostí je také fakt, že absorpce paracetamolu ze žaludku je minimální a probíhá hlavně v tenkém střevě, proto je rychlost jeho vstřebání větší nalačno a je úměrná rychlosti vyprazdňování žaludku. Je ji možno urychlit i prokinetiky.

Kombinace paracetamolu s dalšími farmaky, zejména s opioidy

Analgetickou účinnost paracetamolu je možné zvýšit jeho kombinací s dalšími látkami. Ačkoliv proti kombinovaným analgetikům bývá dost výhrad, na druhé straně kombinace léčiv s rozdílným mechanismem působení a s prokázanou synergií (supraaditivním účinkem) mají své opodstatnění a v jiných oblastech farmakoterapie jsou obvyklé. Některé kombinace existují taktéž ve fixní podobě.

Jednou z možností je kombinovat paracetamol s nesteroidními antiflogistiky/antirevmatiky. Při těchto kombinacích se ovšem ztrácí výhoda terapie samotným paracetamolem, tedy gastrointestinální šetrnost.

Dostupnými kombinacemi jsou ty s kofeinem, guaifenesinem či pyrazolony. Pyrazolonová léčiva však s sebou nesou riziko agranulocytózy nebo anafylaktické reakce.

Další výhodnou a velmi efektivní možností je kombinovat paracetamol s opioidy. Vyšší analgetická účinnost těchto kombinací byla prokázána metaanalýzami četných metodicky kvalitních klinických studií, a to u kodeinu, tramadolu či oxykodonu. V USA představují kombinace paracetamolu s opioidy téměř tři čtvrtiny nejčastěji předepisovaných perorálních analgetik. V našich podmínkách jsou mimo jiné dostupné fixní kombinace tramadolu a paracetamolu (Palgotal) či kodeinu a paracetamolu (Ultracod).

Závěr

Paracetamol je rozšířené a v terapeutických dávkách obvykle bezpečné analgetikum. U dospělých však bývá často poddávkováván. Osvědčenou metodou zvýšení účinnosti paracetamolu je tak kombinace s dalšími farmaky, a to zejména opioidy. Dostupné fixní kombinace těchto léčiv pak léčbu usnadňují.

(eza)

Zdroj: Kršiak M. Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu? Interní medicína pro praxi 2011; 13 (3): 140–142.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metamizol v analgetické terapii nádorových bolestí

Metamizol patří mezi nejčastěji užívaná neopioidní analgetika v Česku i dalších zemích. Studie publikovaná německými vědci na počátku roku 2017 se soustředila na jeho použití v analgetické terapii při zhoubném nádorovém bujení.

Kombinace paracetamolu s kodeinem snižuje pooperační bolest i potřebu záchranné medikace

Podle zjištěných údajů trpí 20−40 % pacientů po chirurgickém výkonu mírnou bolestí, 50−70 % pacientů uvádí bolesti silné. Účinná kontrola pooperační bolesti pomáhá odstranit komplikace a zlepšit výsledek zákroku.

Kombinace metamizol/paracetamol v léčbě pooperační bolesti u zákroků v rámci jednodenní chirurgie

V posledních deseti letech se rozšířil systém jednodenní chirurgie. Brzký návrat pacienta do domácího prostředí přispívá k rychlejšímu zotavení a snížení komplikací spojených s pobytem v nemocnici. Nezanedbatelnou výhodou jsou rovněž nižší náklady. Důležitou součástí kvalitní péče je rovněž adekvátní léčba pooperační bolesti.Všechny novinky