Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hodnocení efektivity různých kombinací paracetamolu a opioidů při léčbě akutní bolesti

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 1.9.2017

Hodnocení efektivity různých kombinací paracetamolu a opioidů při léčbě akutní bolesti

Skupina lékařů z amerických univerzit ve Washingtonu a Baltimoru provedla ve spolupráci s kolumbijskou nadací Random, která se zabývá výzkumem v oblasti farmakoekonomie, analýzu nákladů na léčbu bolesti pomocí tři různých fixních kombinací analgetika s opioidy.

Cíl analýzy

Cílem analýzy bylo porovnání nákladové efektivity tří fixních kombinací paracetamolu a opioidů v rámci kolumbijského zdravotnického systému při léčbě středně těžké až těžké akutní bolesti. Směrnice Americké anesteziologické společnosti (ASA) doporučuje v případě akutní bolesti právě multimodální terapii, a to jak s ohledem na lepší analgetický účinek dosažený nižšími dávkami jednotlivých složek, tak kvůli nižšímu riziku nežádoucích účinků.

Sledované kombinace zahrnovaly:

  • paracetamol (500 mg) + kodein (30 mg),
  • paracetamol (500 mg) + hydrokodon (5 mg),
  • paracetamol (325 mg) + tramadol (37,5 mg).

Metodika hodnocení efektivity

Indikátorem nákladové efektivity byl ukazatel NNT (number needed to treat – počet nutný k léčbě). NNT je číslo označující, kolik pacientů je třeba léčit sledovaným způsobem, než bude patrný rozdíl v účinnosti terapie oproti další skupině pacientů.

Analýza hodnotila náklady jak na institucionální, tak maloobchodní úrovni. NNT se v případě léčby bolesti opíralo o hodnocení na vizuální analogové škále bolesti (VAS − visual analogue scale), konkrétně o redukci bolesti alespoň o 50 % během 4–6 hodin po podání léku. V rámci této analýzy nebyl zohledňován původ bolesti, ale právě její intenzita.

Autoři analýzy vycházeli při srovnání z předpokladu, že pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků a výše nákladů na jejich léčbu je u sledovaných kombinací srovnatelná, a tyto faktory tedy nemají na závěry analýzy vliv. Jako referenční hodnota byla stanovena terapie fixní kombinací paracetamolu a kodeinu.

Výsledky analýzy

Z výsledků srovnání vyplývá, že z pohledu plátce i pacienta je kombinace paracetamolu s kodeinem nejvýhodnějším způsobem redukce středně těžké až těžké akutní bolesti – a to jak z ekonomického hlediska, tak z pohledu efektivity tlumení bolesti 4–6 hodin po podání léku. Obě zbývající kombinace, paracetamol/hydrokodon a paracetamol/tramadol, jsou méně efektivní jak na poli nákladů, tak dle ukazatele NNT.

  • paracetamol + kodein: 1816 COP (kolumbijských pesos), NNT 2,2
  • paracetamol + hydrokodon: 4772 COP, NNT 2,3
  • paracetamol + tramadol: 5342 COP, NNT 2,6

Závěr

NNT lze interpretovat tak, že pokud jsou tyto hodnoty jednociferné, představují rozdíl rozpoznatelný v běžné klinické praxi. Takový výsledek se na rozdíl od vyšších, dvouciferných hodnot považuje za významný. Opioidy se významně podílejí na léčbě bolesti, a tak je při výběru vhodné terapie potřeba zvažovat i ekonomické hledisko léčby a optimalizovat využívání dostupných prostředků na terapii.

(pak)

Zdroj: Cristancho R. A., Vecino A. I., Misas J. D. Cost/effectiveness evaluation of three fixed combinations of acetaminophen and opioids in the management of acute pain in Colombia. Rev Colomb Anestesiol 2015; 43: 87−94.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Předoperační podání kombinace paracetamol/kodein při extrakci třetího moláru

Hlavním cílem prezentované práce bylo zhodnocení účinnosti kombinace paracetamolu s kodeinem (podané před operací v jedné dávce) proti akutní pooperační bolesti po extrakci retinovaného třetího moláru prováděné v lokální anestezii.

Tramadol a paracetamol v tlumení poextrakční bolesti

Prezentovaná studie srovnává účinnost v tlumení bolesti fixní kombinace tramadol/paracetamol versus paracetamol či tramadol samotný a ibuprofen či placebo u pacientů po extrakčním dentálním výkonu. Účinek kombinace tramadol/paracetamol na tlumení bolesti je vyšší než složek samotných a je srovnatelný s ibuprofenem. Nástup účinku je statisticky významně časnější u kombinace tramadol/paracetamol než u ibuprofenu i ostatních zkoumaných látek.

Metamizol jako bezpečná alternativa v managementu pooperační bolesti u pacientů s kontraindikací NSAIDs

Nedávno publikovaná metaanalýza se zabývala bezpečností a účinností metamizolu v tlumení pooperační bolesti pacientů s kontraindikací podávání nesteroidních antirevmatik (NSAIDs).Všechny novinky