Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace paracetamol/kodein nabízí synergické analgetické účinky

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 2.11.2015

Fixní kombinace paracetamol/kodein nabízí synergické analgetické účinky

Analgetická účinnost kombinace kodein/paracetamol byla prokázána u řady bolestivých stavů, jako je akutní bolest, trauma nebo chronická nociceptivní bolest. Kombinace těchto analgetik se synergickým působením umožňuje dosáhnout vysoké analgetické účinnosti a minimalizovat výskyt nežádoucích účinků.

Fixní kombinace analgetik s různým mechanismem účinku jsou v současné době důležitou alternativou léčby bolesti v klinické praxi, protože umožňují dosáhnout dostatečné analgetické účinnosti při podávání nižších dávek jednotlivých složek přípravku. Farmakodynamické parametry paracetamolu a kodeinu jsou velmi podobné. Proto jsou i jejich farmakologické účinky synchronní a mají podobné trvání, čímž je dosaženo maximálního synergického působení.

Přehled literatury z roku 2009 ukázal, že kombinace paracetamol/kodein je účinná nejméně u 50 % pacientů se středně závažnou až závažnou pooperační bolestí v porovnání s 20 % pacientů s placebem. Tato kombinace také prodlužuje dobu analgezie o 1 hodinu v porovnání se samotným paracetamolem. Přidání kodeinu k paracetamolu vede k významnému snížení NNT (počtu pacientů, které je třeba léčit) z 5 na 2,3–3,1. Toto zlepšení analgetické účinnosti není na úkor výborné snášenlivosti paracetamolu.

Přehled literatury z roku 2013 ukázal účinnost kombinace paracetamol/kodein v léčbě různých typů bolesti. Prokázal noninferioritu této kombinace vůči NSAID, přičemž díky vyšší incidenci potenciálně nepříznivých účinků NSAID doporučují autoři uvedenou kombinaci zejména u starších pacientů a pacientů s kardiovaskulárními riziky.

Studie z roku 2012 ukázala, že přidání paracetamolu ke komplexnímu rehabilitačnímu programu pacientů s plánovanou totální náhradou kloubu snižuje intenzitu bolesti a kombinace 500 mg paracetamolu s 30 mg kodeinu zajišťuje ještě významnější zmírnění bolesti.

Studie z roku 2010 provedená u skupiny pacientů s polytraumatem ukázala, že kombinace paracetamol/kodein je účinnou alternativou NSAID. To je významné zejména u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení.

Autoři souhrnu vědeckých prací věnovaných kombinaci paracetamol/kodein z roku 2015 uzavírají, že tato fixní kombinace analgetik může být přínosem u pacientů s různými typy bolesti. Díky komplementárnímu mechanismu účinku obou molekul lze dosáhnout dostatečné analgetické účinnosti, omezit výskyt vedlejších účinků, zjednodušit režim dávkování a zvýšit compliance pacienta.

(zza)

Zdroj: Mattia C., Coluzzi F. A look inside the association codeine-paracetamol: clinical pharmacology supports analgesic efficacy. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19 (3): 507–16.

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace tramadol/paracetamol zajišťuje účinnou multimodální analgezii s nízkým výskytem nežádoucích účinků

Přehled klinických studií ukázal, že perorální fixní kombinace tramadol/paracetamol je vhodná terapeutická možnost u dospělých pacientů se středně závažnou až závažnou bolestí. Přidání paracetamolu k tramadolu zajišťuje rychlejší nástup účinku a jeho delší trvání a umožňuje snížit dávky obou účinných látek při zachování analgetické účinnosti, což omezuje výskyt nežádoucích účinků.

Orodisperzní tramadol významně zmírňuje bolest při hysterosalpingografii

V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii se 128 ženami s hysterosalpingografií prokázal orodisperzní tramadol s rychlým uvolňováním významné zmírnění bolesti bez zvýšení výskytu nežádoucích účinků. Zmírnění bolesti bylo nezávislé na použitém nástroji (kovová kanyla / balónkový katétr).

Kombinace tramadol/paracetamol zmírňuje bolest v oblasti bederní páteře a může tak zmírnit i depresi

Analgetická kombinace tramadol/paracetamol prokázala účinnost při tlumení chronické bolesti dolní části zad u pacientů s depresí. Kromě většího snížení skóre na škále bolesti NRS v porovnání s nesteroidními antirevmatiky (NSAID) naznačila kombinace tramadol/paracetamol také profylaktické antidepresivní působení.Všechny novinky