Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt kombinace tramadol/paracetamol na motivaci u pacientů s chronickou bolestí dolních zad

Specializace: algeziologie chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 10.6.2017

Efekt kombinace tramadol/paracetamol na motivaci u pacientů s chronickou bolestí dolních zad

U starších pacientů trpících chronickou bolestí se ve zvýšené míře vyskytuje apatie a ztráta motivace. Japonská studie se zabývala přítomností a mírou apatie u nemocných s chronickou bolestí dolní části zad. Zároveň zkoumala, zda je možné ovlivnit výskyt apatie volbou analgetické medikace. Byl zjištěn příznivý vliv užívání kombinace tramadol/paracetamol v těchto případech.

Apatie a ztráta motivace v souvislosti s chronickou bolestí

U pacientů s chronickou bolestí v dolní části zad (LBP − low back pain) je zvýšené obecné hodnocení intenzity bolesti a vyskytují se další komorbidity, jako depresivní poruchy, úzkosti či poruchy spánku. Zároveň se u těchto nemocných ve zvýšené míře vyskytuje i apatie. Psychologické a psychosomatické faktory následně vedou k prodlužování manifestace LBP.

Apatie je obecně definována jako ztráta motivace. K jejím dalším projevům patří nezájem, lhostejnost, nedostatek vytrvalosti, nízká společenská angažovanost, oploštělé emocionální reakce a nedostatek vhledu. Apatie vede k omezení kognitivních funkcí a celková ztráta motivace s ní spojená má negativní vliv nejen na psychický stav pacienta, ale i na možnosti jeho fyzické rehabilitace a zlepšování tělesného stavu.

Metodika studie

Cílem prezentovaného výzkumu bylo zjistit frekvenci výskytu apatie u pacientů s LBP, dále terapeutický efekt fixní kombinace tramadol/paracetamol k tišení bolesti a jeho vliv na výskyt apatie u pacientů s LBP. Do studie případů a kontrol bylo zahrnuto 73 pacientů s chronickou LBP: 23 mužů a 50 žen o průměrném věku 71 let. Celkem 36 pacientů bylo léčeno kombinací tramadol/paracetamol a 37 užívalo celekoxib (kontrolní skupina).

Všichni pacienti byli vyšetřeni s pomocí dotazníků. V rámci dotazníkového šetření byla posuzována míra apatie (Starkstein Apathy Scale), bolesti (stupnice 0–10), fyzických omezení souvisejících s LBP (Roland-Morris Disability Questionnaire), míra úzkosti a případné deprese (Hospital Anxiety and Depression Scale) a katastrofizace bolesti (Pain Catastrophizing Scale). Aby se od výsledného efektu působení farmaka na psychiku oddělil vliv zmírnění bolesti po jeho užívání, bylo ke statistickému hodnocení použito metody bootstrap.

Výsledky

35 pacientů (55,6 %) na počátku splňovalo kritéria pro apatii. Po 4 týdnech léčby došlo u nemocných užívajících kombinaci tramadol/paracetamol k signifikantnímu zlepšení jak v hodnocení bolesti na stupnici od 0 do 10 (ze 7,5 ± 1,4 na 3,7 ± 1,8), tak v hodnocení míry apatie (ze 16,2 ± 5,3 na 12,8 ± 5,7). Naopak u celekoxibu míra apatie mírně stoupla. U skupiny užívající kombinaci tramadol/paracetamol byla také oproti skupině užívající celekoxib snížena depresivní složka v rámci hodnocení Hospital Anxiety and Depression Scale.

Závěr

Na základě výsledků studie lze říci, že kombinace tramadol/paracetamol užívaná v případech chronické bolesti v dolní části zad má příznivý vliv na zmírnění apatie u pacientů a zlepšení jejich motivace a současně přináší efektivní úlevu od bolesti. 

(norg)

Zdroj: Tetsunaga T., Tetsunaga T., Tanaka M. et al. Effect of tramadol/acetaminophen on motivation in patients with chronic low back pain. Pain Res Manag 2016: 7458534, doi: 10.1155/2016/7458534.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání nákladů na léčbu bolesti při osteoartróze – tramadol a paracetamol versus NSAIDs

Revmatická onemocnění postihují významnou část populace (20 %), a mají tedy výrazný ekonomický dopad na zdravotnictví. Ve Španělsku proběhla analýza nákladů na tři běžně využívané způsoby léčby bolesti, která provází osteoartrózu (OA).

Geriatrická křehkost a léčba bolesti

Vyšší věk s sebou přináší řadu změn v celkovém stavu jedince, které lze definovat pojmem „geriatrická křehkost“. S tímto stavem se také často pojí nutnost tlumení bolestí, jež pacientův stav dále zhoršují. Je však nutné zvolit vhodnou medikaci, která nebude mít vliv na bdělost a kognitivní funkce jedince a umožní mu co největší míru zachování duševní i fyzické aktivity.

Kombinovaná analgetika-antipyretika v léčbě „chřipky a nachlazení“

Každým rokem se zejména v souvislosti s „chřipkovou sezónou“ zvyšuje výskyt respiračních horečnatých onemocnění virového původu. Vhodnou možností v jejich terapii jsou kombinovaná analgetika-antipyretika (KAP), která tlumí projevy onemocnění a přináší pacientům úlevu. Jako vhodná varianta se jeví zejména KAP na bázi paracetamolu.Všechny novinky