Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt kombinace paracetamolu a kodeinu na útlum pooperační bolesti dospělých − Cochrane review

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 1.11.2017

Efekt kombinace paracetamolu a kodeinu na útlum pooperační bolesti dospělých − Cochrane review

Kombinace analgetik s rozdílným mechanismem účinku umožňuje použít nižší dávku jednotlivých látek a snížit tak riziko nežádoucích účinků. Cílem prezentovaného cochraneovského review bylo zhodnotit efekt kombinace paracetamolu a kodeinu na útlum pooperační bolesti u dospělých pacientů.

Výhody kombinace paracetamolu a kodeinu

Paracetamol (PAR) je zástupcem skupiny neopioidních analgetik a jedním z nejpoužívanějších léčiv proti bolesti. Jeho hlavní výhodu oproti nesteroidním antiflogistikům (NSAIDs) představuje dobrá snášenlivost, minimum lékových interakcí a bezpečnost při podávání u dětí. Je také vhodný pro pacienty s prokázanou alergií na NSAIDs nebo kyselinu acetylsalicylovou (ASA) či v případě peptického vředu v anamnéze. Kodein (COD) naopak patří mezi analgetika ovlivňující opioidní receptory s nižším analgetickým, ale vyšším antitusickým potenciálem. Současné podání obou látek zvyšuje analgetický efekt, a přitom zachovává výhodné vlastnosti obou léčiv.

Zahrnutá data a analýza

Oxfordští autoři se rozhodli rozšířit dříve publikovanou analýzu týkající se komparace účinku kombinace PAR/COD oproti placebu nebo samotnému paracetamolu. Ve svém přehledu a analýze využili získané údaje a zaměřili se na zhodnocení efektu jednorázově podané kombinace PAR/COD na potlačení pooperační bolesti.

Sledoval se čas do užití první záchranné medikace a hodnota NNT (number needed to treat, počet pacientů, kterým je třeba podat dávku léčiva, aby alespoň u jednoho z nich došlo k nejméně 50% úlevě od bolesti během 4 až 6 hodin) pro různé kombinace.

Výsledky

Do 26 zahrnutých studií, které se zabývaly hodnocením účinku paracetamolu s kodeinem oproti placebu, bylo zařazeno celkem 2295 pacientů. Kombinace paracetamolu s kodeinem prokázala signifikantně vyšší účinnost oproti placebu: Při kombinaci 800–1000 mg PAR s 60 mg COD byla hodnota NNT 2,2 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,8–2,9). Při kombinaci 600–650 mg PAR a 60 mg COD činilo NNT 3,9 (95% CI 2,9–4,5) a další snížení dávky paracetamolu na 300 mg a kodeinu na 30 mg vedlo ke zvýšení NNT na 6,9 (95% CI 4,8–12). Závažnost nežádoucích příhod u kombinace PAR/COD vzrostla z mírné na středně závažnou oproti placebu.

14 studií (n = 926) se věnovalo srovnání PAR/COD se stejně vysokou dávkou paracetamolu podaného samostatně. Přidání kodeinu k paracetamolu zvýšilo počet pacientů, kteří dosáhli nejméně 50% úlevy od bolesti během 4–6 hodin o 10–15 %, prodloužilo čas do podání záchranné medikace o hodinu a o 15 % snížilo počet pacientů, kteří tuto následnou terapii potřebovali. Nežádoucí příhody u kombinace PAR/COD byly mírné až středně závažné a jejich incidence se v intervenčních skupinách nelišila.

Závěr

Předkládaný přehled potvrzuje předchozí poznatky o účinnosti paracetamolu v kombinaci s kodeinem. Kombinace paracetamolu a kodeinu má prokazatelný analgetický efekt u přibližně poloviny pacientů s pooperační bolestí střední až těžké intenzity v souvislosti s chirurgickým zákrokem.

(zemt)

Zdroj: Toms L., Derry S., Moore R. A., McQuay H. J. Single dose oral paracetamol (acetaminophen) with codeine for postoperative pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009; 1: CD001547, doi: 10.1002/14651858.CD001547.pub2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klinická aktualizace benefitů a rizik perorálního paracetamolu a kombinace paracetamol/kodein: Je to stále dobrá volba?

Po desetiletí byl paracetamol (acetaminofen) v celosvětovém měřítku používán jako populární a podle všeho bezpečný lék, jehož výhodou je i skutečnost, že je volně prodejný. Poté však začalo být jeho použití zpochybňováno obavami o kardiovaskulární (KV) a hepatální bezpečnost jeho podávání, eventuálně o rizika spojená s prenatálním obdobím. Pochybnosti se začaly objevovat dokonce i kolem analgetické účinnosti paracetamolu. Prakticky zároveň začala být diskutována i otázka užitečnosti a vhodnosti použití kodeinu jakožto jedné z komponent kombinovaných preparátů.

Efekt kombinace tramadolu a paracetamolu na spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu

Kombinace tramadolu a paracetamolu snižuje spotřebu morfinu po aortokoronárním bypassu (CABG), tak zní závěr turecké studie publikované v Journal of Clinical Anesthesia.

Antinocicepční účinek a vliv na růst nádoru při použití systémově podaného metamizolu, chloridu hořečnatého nebo kombinace obou

Studie venezuelských výzkumníků představuje neopioidní analgetikum metamizol v kombinaci s adjuvanciem, kterým byl chlorid hořečnatý, jako možnou volbu terapie bolesti spojené s nádorovým onemocněním. Zkoumán byl také výskyt antinocicepční tolerance při opakovaném podávání a vliv na růst nádoru.Všechny novinky