Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antidepresivní efekt kombinovaného analgetika tramadolu s paracetamolem

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 5.9.2016

Antidepresivní efekt kombinovaného analgetika tramadolu s paracetamolem

V článku publikovaném v Journal of Orthopaedic Science se autoři zabývají antidepresivním účinkem kombinovaného analgetika tramadolu s paracetamolem u pacientů s bolestmi bederní části páteře.

Protrahovaná bolest bederní části zad

Mezi nejčastější bolestivé afekce v dospělém věku patří bolest bederní části zad (low back pain). Intenzita bolesti závisí na stupni degenerace disku a mechanickém namáhání dané oblasti. U řady pacientů však chybí fyzikální či rentgenologický korelát k popisovaným obtížím, proto je v těchto případech zvažován i psychosomatický původ obtíží (např. psychologické či sociální faktory).

Protrahovaná bolest u LBP, vyvolaná neuropatickými a nociceptivními mechanismy, vede u pacientů k rozvoji depresí, úzkostnosti, panických atak a poruch spánku. Tyto obtíže pak přispívají k další invalidizaci nemocných. Ze studií vyplynulo, že až 77 % pacientů přijatých pro LPB k hospitalizaci trpí depresivními stavy, z toho u 39 % pacientů se jedná o těžkou depresi. Za prediktor tíže obtíží byla považována kineziofobie. V těchto případech bývá podávání antidepresivní terapie a nesteroidních antirevmatik k potlačení bolesti pacientů nedostačující.

Mechanismus působení kombinace tramadolu s paracetamolem

V současné době je pro výše zmíněné obtíže u nemocných s LPB a depresivními stavy řešením aplikace kombinovaného preparátu s paracetamolem a tramadolem (v Japonsku pod firemním názvem Tramcet, v České republice Palgotal). Jedna z jeho součástí – tramadol – je centrálně působící analgetikum se slabě μ-opioidním agonistickým efektem a slabým inhibičním vlivem na zpětné vychytávání serotoninu a norepinefrinu. Tyto vlastnosti se mohou podílet na zlepšení nálady u pacientů. Tramadol je dále oblíben pro nízký potenciál vzniku závislosti.

Paracetamol (acetaminofen), jehož analgetický účinek není zcela jednoznačně vysvětlen, působí na centrální i periferní úrovni. Nepřímo ovlivňuje sestupné serotonergní dráhy a podílí se na modulaci endogenního kanabinoidního systému, kdy pravděpodobně urychluje biotransformaci prostaglandinu G2 (mediátor nocicepce a edému) na prostaglandin H2. Analgetický účinek paracetamolu nastupuje rychle a má krátký biologický poločas. 

Antidepresivní účinek

Efekt tramadolu podobný jako u antidepresivní léčby byl pozorován i v předešlých animálních studiích. Účinek byl mediován interakcí léku s noradrenergním systémem a byl srovnatelný s podáváním inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu (fluoxetinu). Podobné závěry byly učiněny rovněž v humánních studiích, ve kterých došlo při podávání kombinovaného analgetika s tramadolem a paracetamolem k signifikantní redukci obtíží u pacientů se závažnými depresemi a bolestmi obličeje nebo po laminektomiích.

Závěr

Závěrem je možno konstatovat, že kombinované podávání tramadolu a paracetamolu má své opodstatnění v léčbě bolesti u depresivních pacientů s LPB, zejména u těch, kde převažuje somatizace obtíží. K detailnějšímu prozkoumání antidepresivního účinku tramadolu s paracetamolem by mohla přispět vhodná studie srovnávající jeho efekt u depresivních pacientů bez chronické bolesti. 

(moa) 

Zdroj: Tetsunaga T., Tetsunaga T., Tanaka M. et al. Efficacy of tramadol-acetaminophen tablets in low back pain patients with depression. J Orthop Sci 2015 Mar; 20 (2): 281–286.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tramadol v kombinaci s paracetamolem je účinný v léčbě chronické bolesti

Léčba chronické bolesti je velmi významným tématem napříč klinickými obory. Podle žebříčku WHO se doporučuje začít látkami ze skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) a v případě, že nejsou v běžném dávkování dostatečně účinné, přejít k atypickým opioidům (tramadol, kodein). Zajímavou možností potom může být kombinace tramadolu s paracetamolem, která je dostupná také ve fixním dávkování.

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace tramadolu a paracetamolu v léčbě bolesti v paliativní medicíně

Přes pokrok ve znalostech mechanismů bolesti a farmakologických i nefarmakologických technik její léčby trpí v pokročilém stadiu nádorového onemocnění bolestí 75−90 % pacientů, přestože dle poznatků paliativní medicíny je možné účinně kontrolovat až 95 % případů nádorové bolesti. Kombinace paracetamolu s tramadolem nabízí možnost synergického působení spolu s nižší dávkou jednotlivých látek.

Kombinace tramadolu s paracetamolem jako výhodná volba

Při pohledu do odborných databází by se mohlo zdát, že se výzkumníci z celého světa zaměřují na to, aby dokázali nevýhody a negativní dopady všech existujících léčivých látek. Dejme pro změnu prostor informacím pozitivním − o účinnosti a využitelnosti fixní kombinace tramadol/paracetamol.Všechny novinky