Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alergické reakce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém − kazuistika

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
Téma: Alergické reakce

Vydáno: 18.5.2016

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém − kazuistika

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém je poměrně vzácná reakce na systémově podaná farmaka. Jejich vyvolavatelem může být kterákoli látka včetně kontrastních látek pro zobrazovací vyšetření.

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém (SDRIFE) je kožní reakce charakterizovaná pěti diagnostickými kritérii:

  1. Výskyt vázaný na expozici systémovému léčivu − první nebo opakované dávce.
  2. Ostře ohraničený erytém na hýždích nebo erytém ve tvaru V na stehnech.
  3. Postižení alespoň jednoho flexurálního kožního záhybu.
  4. Symetrie ložisek.
  5. Absence systémových symptomů.

Na třech různých místech USA byl v loňském roce zaznamenán výskyt SDRIFE po podání kontrastní látky pro radiologické zobrazovací vyšetření.

Pacientka 1

41letá pacientka černé pleti s anamnézou hypertenze, diabetu mellitu 2. typu a chronické renální insuficience následkem diabetické nefropatie byla přijata k hospitalizaci pro progresivní svědící a bolestivou erupci, která se vyskytla krátce po CT angiografii za použití jódové kontrastní látky. Vyšetření bylo provedeno ke zhodnocení plicní embolie.

Erupce se rozvinula během 12 hodin po vyšetření. Erytematózní plaky se vyskytovaly v oblasti břicha, inframamárně a v tříslech, s puchýři na zádech a otokem dlaní. Obdobné projevy pacientka měla již před 7 lety, rovněž po použití jódové kontrastní látky. Z toho důvodu byla premedikována kortikoidy (50 mg prednisonu p. o. a 200 mg hydrokortisonu i. v.), difenhydraminem a cimetidinem.

Pacientka 2

64letá běloška s anamnézou hypertenze, diabetu mellitu 2. typu a dyslipidemie vyhledala lékaře pro zhoršující se exantém, který začal jako mírný pruritus v oblasti kyčlí přibližně 8 hodin po provedení kontrastního CT vyšetření. Byly přítomné jasně červené plaky s nasedajícími puchýři v oblasti hýždí, dolní části zad, stehen, třísel a břicha.

Pacientka 3

53letá běloška s blíže neurčenou autoimunitní chorobou byla přijata po clippingu aneurysmatu a. communicans posterior. V době přijetí již měla dva dny silně svědící exantém, který se objevil tři dny po absolvování CT angiografie. V minulosti jí byla aplikována jódová kontrastní látka bez reakce. V oblasti hýždí, dolní části zad, stehen, třísel a břicha byly patrné jasně červené plaky s puchýři.

Užívaná medikace

Žádné z léčiv, které tyto pacientky užívaly, nespadalo do kategorie látek asociovaných se SDRIFE. Jednalo se o:

  1. hydralazin, furosemid, lisinopril, karvedilol, amlodipin, atorvastatin;
  2. metformin, atorvastatin, hydrochlorothiazid, lisinopril, paroxetin;
  3. konjugované estrogeny a hydroxychlorochin.
Žádná z pacientek neměla systémové symptomy ani postižení sliznice. Histopatologické nálezy byly v souladu s diagnózou SDRIFE.

Terapie SDRIFE

Všechny pacientky byly léčeny topickým podáním kortikoidů:

  • břicho, záda a stehna mastí s 0,1% triamcinolonem / krémem s 2,5% hydrokortisonem;
  • inframamárně a v tříslech krémem s 0,05% desonidem.
Ke zmírnění pruritu byla podána systémová antihistaminika − loratadin, hydroxyzin a difenhydramin. Dvě pacientky užívaly prednison po dobu jednoho týdne. Erupce se zhojily po 3−4 týdnech s reziduální hyperpigmentací.

(pez)

Zdroj: Huynh T., Hughey L. C., McKay K. et al. Systemic drug-related intertriginous and flexural exanthema from radio contrast media: a series of 3 cases. JAAD Case Reports 2015; 1 (3): 147−149; doi: 10.1016/j.jdcr.2015.03.007.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bilastin − antihistaminikum budoucnosti?

Bilastin je nové antihistaminikum 2. generace určené k léčbě alergické rýmy a chronické kopřivky u pacientů starších 12 let. Podle dostupných dat je jakožto terapeutická modalita pro alergiky velkým přínosem, protože je velmi dobře tolerován.

Eozinofilní myokarditida je málokdy rozpoznána zaživa − myslíme na ni?

Myokarditida je stav, který může vést k myokardiální fibróze, arytmiím nebo náhlé kardiální smrti. Je charakterizovaná histologicky detekovatelnými ložisky zánětlivých infiltrátů a myokardiální nekrózy v témž řezu. Kromě infekčních a autoimunitních příčin ji mohou vyvolat i léčiva.

Kuriózní lidová léčba alergie na ananas

Lidové léčitelství je problémem, který sužuje snad celý svět. Obzvláště v Africe se šamanská léčba těší všeobecné důvěře a ochotě pacientů dodržovat i ty nejbizarnější kúry. Snad proto přivedla obyčejná potravinová alergie mladou dívku z Kamerunu do péče šamana, který jí ordinoval těžce toxickou látku.



Všechny novinky