Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alergické reakce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání účinnosti a bezpečnosti bilastinu s levocetirizinem v léčbě chronické idiopatické urtikarie

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
Téma: Alergické reakce

Vydáno: 10.6.2016

Srovnání účinnosti a bezpečnosti bilastinu s levocetirizinem v léčbě chronické idiopatické urtikarie

Mezinárodní klinická studie s více než 500 účastníky prokázala srovnatelnou efektivitu a bezpečnost užití 20 mg bilastinu oproti 5 mg levocetirizinu v terapii chronické idiopatické urtikarie.

Chronická idiopatická urtikarie (CU) je onemocnění neznámé příčiny přetrvávající déle než 6 týdnů s každodenním (nebo téměř každodenním) výsevem svědivých pupenů. Lékem první volby symptomatické terapie jsou antihistaminika.

Metodika studie

Multicentrická mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie zahrnula 525 dospělých s anamnézou středně těžké až těžké formy idiopatické CU. Účastníci byli náhodně rozděleni k terapii bilastinem 20 mg, levocetirizinem 5 mg nebo pouze placebem 1× denně po dobu 28 dnů.

Dle předem daných stupnic byla hodnocena intenzita pruritu, počet pupenů a největší velikost pupenů. Příznaky byly zaznamenávány jako tzv. skóre zpětně hodnocených symptomů, které odráží subjektivně hodnocený stav pacienta v uplynulých 12 hodinách, a tzv. skóre aktuálních symptomů, odrážející stav v době vyšetření na klinice. Primárním ukazatelem účinnosti byla změna celkového skóre symptomů (součet skóre výše jmenovaných zpětně hodnocených symptomů) během 28 dnů oproti výchozímu stavu. Sekundárními ukazateli byly změny skóre zpětně hodnocených a aktuálních symptomů, kvality života, kvality spánku a celkového dyskomfortu. Bezpečnost léčiv se hodnotila dle incidence, závažnosti a typu nežádoucích účinků, výsledků laboratorních testů a EKG vyšetření.

Výsledky hodnocení

Léčba bilastinem byla signifikantně účinnější v potlačení všech symptomů než placebo (p < 0,001). Ve shodě se zlepšením klinických příznaků bilastin prokazatelně zlepšil i kvalitu života a spánku a zmírnil celkový dyskomfort oproti placebu (p < 0,001 pro všechny parametry). Účinnost a bezpečnost bilastinu a levocetirizinu byla vzájemně srovnatelná.

Závěr

Závěrem lze říci, že terapeutická dávka 20 mg bilastinu je účinná a bezpečná možnost symptomatické léčby chronické urtikarie.

(raj)

Zdroj: Zuberbier T., Oanta A., Bogacka E. et al. The Bilastine International Working Group. Comparison of the efficacy and safety of bilastine 20 mg vs. levocetirizine 5 mg for the treatment of chronic idiopathic urticaria: a multi-centre, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Allergy 2010; 65: 516–528; doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02217.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,1/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bilastin v terapii alergické rinokonjunktivitidy a chronické urtikarie

Bilastin je nové nesedativní antihistaminikum s vysokou selektivitou k receptorům H1, které je indikované k symptomatické léčbě alergické rinokonjunktivitidy a chronické kopřivky. Podle dostupných klinických studií je bilastin srovnatelně účinný jako cetirizin, desloratadin nebo levocetirizin, ale s nižší tendencí ke vzniku nežádoucích tlumivých účinků.

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém − kazuistika

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém je poměrně vzácná reakce na systémově podaná farmaka. Jejich vyvolavatelem může být kterákoli látka včetně kontrastních látek pro zobrazovací vyšetření.

Bilastin − antihistaminikum budoucnosti?

Bilastin je nové antihistaminikum 2. generace určené k léčbě alergické rýmy a chronické kopřivky u pacientů starších 12 let. Podle dostupných dat je jakožto terapeutická modalita pro alergiky velkým přínosem, protože je velmi dobře tolerován.Všechny novinky