Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Alergické reakce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Důsledná dokumentace alergie na penicilin ovlivňuje výběr antibiotické léčby

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
Téma: Alergické reakce

Vydáno: 14.6.2016

Důsledná dokumentace alergie na penicilin ovlivňuje výběr antibiotické léčby

Přesná a kompletní dokumentace lékové alergie pacienta je nezbytná pro výběr bezpečné léčby. Alergie na beta-­laktamová antibiotika (ATB) patří mezi nejčastěji dokumentovanou lékovou alergii. Práce amerických autorů sledovala variabilitu v dokumentaci alergie na beta-­laktamová ATB a ovlivnění následného výběru antimikrobiální léčby.

Sledovaná populace a metodika hodnocení

Do retrospektivní kohortové studie bylo zařazeno 232 616 dospělých pacientů vyšetřených v období 5 let (2009−2014) v ambulancích 199 lékařů primární péče. Byla sledována variabilita v dokumentaci alergie na beta-laktamová antibiotika a antibiotická léčba následující po záznamu lékové alergie.

Z celkového počtu pacientů mělo 15,6 % údaj o alergii na beta-­laktamová antibiotika. U těchto pacientů byl specifický antigen identifikován u 39,8 % a popis charakteru alergické reakce byl zaznamenán u 22,7 %.

Výsledky analýzy

Rozdíly v dokumentaci mezi lékaři primární péče byly větší než podle náhodného rozložení (pro všechny p < 0,001). Počet pacientů s dokumentovanou alergií na beta-­laktamová antibiotika kolísal mezi 7,9 % a 24,8 %. Specifický antigen (např. amoxicilin namísto „penicilinu“) byl identifikován ve 24,0−58,2 %. Charakter alergické reakce byl zaznamenán u 5,4−51,9 %.

Po záznamu alergie na beta-­laktamová antibiotika byly těmto pacientům méně často předepisovány peniciliny (relativní riziko [RR] 0,16; 95% CI 0,15−0,17) a cefalosporiny (RR 0,28; 95% CI 0,27−0,30). Naopak byly u těchto pacientů preferovány jiné skupiny antibiotik – fluorochinolony (RR 1,5; 95% CI 1,5−1,6), klindamycin (RR 3,8; 95% CI 3,6−4,0) a vankomycin (RR 5,0; 95% CI 4,3−5,8).

Provokace beta­-laktamovým antibiotikem byla spíše provedena u alergických pacientů se specifikovaným alergenem (RR 1,6; 95% CI 1,5−1,8) a také v případě podrobného popisu alergické reakce (RR 2,0; 95% CI 1,8−2,2).

Závěr

Nepřesná dokumentace alergie na penicilinová antibiotika bývá důvodem vyhýbání se beta-laktamové řadě s následným předepisováním jiných antimikrobiálních léků vedoucím k prodražování péče, neoptimální léčbě a vzniku rezistentních bakteriálních kmenů.

(kry)

Zdroj: Shah N. S., Ridgway J. P., Pettit N. et al. Documenting penicillin allergy: the impact of inconsistency. PLoS One 2016; 11 (3): e0150514; doi: 10.1371/journal.pone.0150514.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání účinnosti a bezpečnosti bilastinu s levocetirizinem v léčbě chronické idiopatické urtikarie

Mezinárodní klinická studie s více než 500 účastníky prokázala srovnatelnou efektivitu a bezpečnost užití 20 mg bilastinu oproti 5 mg levocetirizinu v terapii chronické idiopatické urtikarie.

Bilastin v terapii alergické rinokonjunktivitidy a chronické urtikarie

Bilastin je nové nesedativní antihistaminikum s vysokou selektivitou k receptorům H1, které je indikované k symptomatické léčbě alergické rinokonjunktivitidy a chronické kopřivky. Podle dostupných klinických studií je bilastin srovnatelně účinný jako cetirizin, desloratadin nebo levocetirizin, ale s nižší tendencí ke vzniku nežádoucích tlumivých účinků.

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém − kazuistika

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém je poměrně vzácná reakce na systémově podaná farmaka. Jejich vyvolavatelem může být kterákoli látka včetně kontrastních látek pro zobrazovací vyšetření.Všechny novinky