Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Akutní respirační onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zlozvyk zbytečné preskripce ATB u respiračních infekcí přetrvává

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Akutní respirační onemocnění

Vydáno: 10.12.2015

Zlozvyk zbytečné preskripce ATB u respiračních infekcí přetrvává

Pro českého lékaře je jistě zajímavou otázkou, zda je i v jiných ekonomicky vyspělých zemích racionální léčba respiračních infekcí tak ožehavým problémem jako u nás. Na problematiku preskripce antibiotik u respiračních infekcí se zaměřili autoři z Mayo Clinic v USA. Na základě jejich zjištění je možné konstatovat, že v ČR je situace podobná.

Většina akutních respiračních infekcí je virového původu, a proto nevyžadují léčbu antibiotiky. Symptomy infekčního onemocnění jsou většinou mírné a odezní spontánně. Přesto nadbytečná preskripce antibiotik přetrvává – autoři odhadují, že zbytečná je celá jedna polovina z těchto předepsaných léků, navzdory dobré obeznámenosti s problémem mikrobiální rezistence a navzdory doporučeným postupům a opakovaným informačním kampaním.

Cílem studie bylo lépe porozumět chování lékařů Mayo Clinic vzhledem k preskripci antibiotik u akutních infekcí respiračního traktu a vytyčit cíle k intervenci pro jeho zlepšení. Zkoumána byla konečná diagnóza respiračních infekcí, frekvence a typ předepisovaných antibiotik a faktory spojené s preskripcí antibiotik u pacientů s respiračními infekcemi. 

Ze 438 sledovaných pacientů byl nejčastějším důvodem návštěvy lékaře kašel (58 %). Nejčastější konečná diagnóza byla akutní sinusitida (32 %), virová respirační infekce (29 %) a akutní bronchitida (24 %). 69 % pacientů byla předepsána antibiotika, z nich nejčastěji širokospektrální makrolidy (55 %). Preskripce antibiotik byla spojena se stížnostmi na bolest dutin nebo dušnost, trváním onemocnění ≥ 8 dní a specifickými nálezy při fyzikálním vyšetření. Procento pacientů, kterým byla předepsána antibiotika, se nelišilo u různých věkových skupin nebo u pacientů s rizikovými faktory komplikací. Mezi preskripcí jednotlivých lékařů, ev. skupin lékařů byly nápadné rozdíly.

Ačkoli se pravidelně vydávají a aktualizují guidelines pro preskripci antibiotik a odborné společnosti vytrvale vzdělávají lékaře k jejich racionálnímu používání, přenos těchto zásad do praxe stále selhává. Příčiny mohou být různé. Někteří pacienti mají o antibiotickou léčbu zájem a lékaři někdy považují za příliš časově náročné je seznamovat s tím, že příčina jejich onemocnění je pravděpodobně virová. Jindy je preskripce založena na obavách z komplikací u rizikových pacientů. Studie vedla k jednoznačnému zjištění, že preskripce antibiotik u akutních respiračních infekcí je vysoká. Diagnózy jako sinusitida nebo bronchitida mohly být nadužívány k ospravedlnění nadbytečné léčby antibiotiky.

(pez)

Zdroj: Grover M. L., Mookadam M., Rutkowski R. H. et al. Acute respiratory tract infection: a practice examines its antibiotic prescribing habits. J Fam Pract 2012 Jun; 61 (6): 330–335.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rostlinné přípravky v terapii virových onemocnění dýchacích cest

Virové respirační infekce se v populaci vyskytují velmi často. V důsledku nerozpoznání virové etiologie jsou však pacientům často nasazována antibiotika, která mají na virová onemocnění nulový efekt. V jejich terapii se naopak osvědčily některé rostlinné přípravky, jejichž účinnost byla prokázána v klinických studiích.

Je nutné omezit preskripci ATB na nekomplikované respirační virózy

Preskripce antibiotik z důvodu akutních respiračních infekcí se značně liší napříč Evropou. V některých zemích již lékaři pochopili, že je z valné většiny zbytečná, jinde k tomuto zjištění teprve spějí.Všechny novinky