Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Akutní respirační onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Použití EPs 7630 v terapii CHOPN a astmatu bronchiale

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Akutní respirační onemocnění

Vydáno: 11.3.2016

Použití EPs 7630 v terapii CHOPN a astmatu bronchiale

Léčebné účinky rostliny Pelargonium sidoides jsou známy již stovky let. Původně byl nápoj z kořenů této rostliny používán k léčbě tuberkulózy a později i u dalších infekcí dýchacích cest. Moderní medicína toto fytofarmakum podrobila mnoha klinickým studiím a v posledních letech se k němu v souvislosti s narůstající poptávkou po přírodních léčivech znovu obrací pozornost. Řada studií usiluje o rozšíření jeho indikací, především v rámci terapie dvou častých onemocnění dýchacích cest, jakými jsou chronická obstrukční plicní nemoc a astma bronchiale.

V následujících dvou studiích byl použit extrakt z kořene Pelargonium sidoides pod označením EPs 7630.

Podávání EPs 7630 u dospělých s CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je charakterizována přítomností ireverzibilní progresivní obstrukce v dýchacích cestách a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice nebo plyny. Akutní exacerbace přispívají ke zvýšené morbiditě a mortalitě spojené s CHOPN a značně zatěžují zdravotní systém. Léčba CHOPN zahrnuje omezení rizikových faktorů, udržení stabilizované nemoci a především efektivní léčbu exacerbací a jejich prevenci. Podpůrná terapie ke standardní léčbě je proto vysoce žádaná.

In vitro bylo u EPs 7630 prokázáno protizánětlivé působení a imunomodulační účinky, jako podpora fagocytózy, urychlení oxidačního vzplanutí, uvolnění TNF a NO z buněk, stimulace IFN-β a nárůst aktivity NK buněk. Systematická metaanalýza klinických studií s EPs 7630 u akutní bronchitidy prokázala rychlejší ústup symptomů, jako jsou kašel, produkce sputa a dušnost, ve srovnání s placebem.

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie, která hodnotila podávání EPs 7630 u dospělých s CHOPN, proběhla v letech 2006–2008 na Ukrajině ve spolupráci s německými lékaři. Jejím cílem bylo zjistit, zda užívání EPs 7630 prodlouží dobu do vzniku exacerbace a omezí jejich frekvenci ve srovnání s placebem u pacientů s CHOPN 2 a 3. stadia. Do studie bylo zařazeno 200 pacientů, z nichž 99 bylo randomizováno k užívání EPs 7630 ve formě perorálních kapek v dávkování 3× denně 30 kapek, 101 pacientů pak užívalo placebo. Studie probíhala 24 týdnů.

Výsledky prokázaly významné prodloužení doby do první exacerbace u skupiny s EPs 7630 (57 vs. 43 dní; p = 0,005). Lepší výsledky přineslo užívání EPs 7630 u středně těžkých exacerbací (p < 0,001), u mírných nebyl rozdíl ve srovnání s placebem patrný (p < 0,298). Dále byly doloženy další pozitivní efekty, jako je snížení nutnosti užívat antibiotika, zlepšení kvality života, zlepšení compliance a obecně spokojenosti pacienta s léčbou, zkrácení doby hospitalizace a s tím související kratší doba v pracovní neschopnosti.

Vliv EPs 7630 na výskyt exacerbace astmatu během virové infekce HCD u dětí

Astma bronchiale (AB) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest provázené hyperreaktivitou průdušek s proměnlivou bronchiální obstrukcí, která bývá reverzibilní. Mezi nejběžnější projevy astmatu patří epizody exspiračních pískotů, dušnosti, tlaku na hrudi a kašle. Akutní exacerbace astmatu může být vyvolána respirační infekcí virové i bakteriální etiologie.

Do klinické studie bylo zařazeno celkem 61 dětí ve věku 1−14 let, u nichž byla stanovena diagnóza lehkého perzistujícího AB (diagnostická kritéria dle GINA 2010). Skupina s EPs 7630 užívala během virové infekce horních cest dýchacích 3× denně počet kapek EPs 7630 dle hmotnosti (od 10 do 30 kapek) a symptomatickou terapii (antipyretika dle potřeby), druhá skupina užívala pouze symptomatickou terapii.

Ve skupině s EPs 7630 došlo k významnému omezení nosních příznaků a ke snížení četnosti kašle (p < 0,05). Naopak mezi oběma skupinami nebyly rozdíly v příznacích, jako jsou teplota a bolesti svalů. Skupina užívající EPs 7630 také vykázala redukci počtu exacerbací AB (p < 0,05).

Jednalo se o první studii, jež prokázala efekt EPs 7630 na prevenci vzniku exacerbací AB v souvislosti s infekcí horních cest dýchacích (HCD). Lze předpokládat, že pokud se zkrátí doba trvání infekce dýchacích cest, sníží se riziko rozvoje exacerbace zánětu, který běžně nacházíme u AB.

Závěr

Závěry obou studií prokázaly pozitivní efekt EPs 7630 z hlediska ovlivnění zánětu dýchacích cest. Mechanismus jeho účinku zasahuje na mnoha místech patogeneze zánětu. EPs 7630 slibuje široké možnosti využití jakožto podpůrné terapie. Do budoucna lze očekávat rozšíření indikačních kritérií tohoto fytofarmaka.

(rej)

Zdroje: 
1. Matthys H., Pliskevich D. A., Bondarchuk O. M. et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled trial of EPs 7630 in adults with COPDRespir Med 2013 May; 107 (5): 691−701; doi: 10.1016/j.rmed.2013.02.011.
2. Tahan F., Yaman M. Can the Pelargonium sidoides root extract EPs 7630 prevent asthma attacks during viral infections of the upper respiratory tract in children? Phytomedicine 2012; doi: 10.1016/j.phymed.2012.09.022.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,9/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

EPs 7630: účinnost v léčbě respiračních infekcí prokázána

Jak obstojí léčba tradičními fytofarmaky v době medicíny založené na důkazech? Účinnost EPs 7630 byla potvrzena randomizovanými kontrolovanými klinickými studiemi.

Fytofarmakum s antimikrobiálním a imunomodulačním efektem EPs 7630 účinně ovlivňuje sickness behaviour

Zvýšená tvorba prozánětlivých cytokinů během infekce může vést k tzv. sickness behaviour. Extrakt z kořene jihoafrické rostliny Pelargonium sidoides (EPs 7630) může tuto odpověď organismu účinně zmírnit.

Pelargonium sidoides − od šamanské medicíny k imunomodulační léčbě respiračních onemocnění

Pelargonie neboli muškáty jsou rostliny, které zná pravděpodobně každý. Kořen jednoho z afrických druhů, Pelargonium sidoides, má ovšem vlastnosti, které si zaslouží pozornost.Všechny novinky