Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

SPOKOJENOST PACIENTEK PO REKONSTRUKCI PRSU: IMPLANTÁTY VERSUS AUTOLOGNÍ TKÁNĚ

Autoři: Fracon S., Renzi N., Manara M., Ramella V., Papa G., Arnež Z. M.

Autoři - působiště: Department of Medicine, Surgery and health Sciences, University of Trieste, Italy

Článek: ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE, 59, 3-4, 2017, pp. 120-128
Počet zobrazení článku: 15x

Specializace: traumatologie popáleninová medicína ortopedie chirurgie plastická
uzamčeno uzamčeno

SPOKOJENOST PACIENTEK PO REKONSTRUKCI PRSU: IMPLANTÁTY VERSUS AUTOLOGNÍ TKÁNĚ

Souhrn

Úvod:
Rekonstrukce prsu se stále častěji zapojuje do léčby karcinomu prsu. Je možné ji provést pomocí implantátů, nebo autologními tkáněmi. Tato průřezová studie hodnotí spokojenost pacientek a kvalitu života u žen po úspěšné rekonstrukci prsu autologní tkání nebo implantátem.

Materiál a metody:
Do studie bylo zařazeno 109 žen, které úspěšně podstoupily rekonstrukci prsu mezi rokem 2007 a 2016. Pacientky vyplnily při kontrolních návštěvách dotazník BREAST-Q. Retrospektivně byly z nemocničních záznamů shromážděny další údaje týkající se komplikací, kouření, chemoterapie, radioterapie, unilaterální nebo bilaterální rekonstrukce, BMI a komorbidit. Pro hodnocení rozdílů mezi skupinou s autologní rekonstrukcí prsu (n = 50) a skupinou s rekonstrukcí prsu pomocí implantátu (n = 59) byl použit Mann-Whitney U test.

Výsledky:
Ženy s úspěšnou autologní rekonstrukcí byly signifikantně více spokojené se svým rekonstruovaným prsem než ženy s úspěšnou aloplastickou rekonstrukcí prsu, měřeno pomocí prsního modulu BREAST-Q (p = 0,00596), modulu psychosociální pohody (p=0,04) a modulu sexuální pohody (p=0,00068). Dále existuje vyšší stupeň spokojenosti u pacientek, které nepodstoupily radioterapii, které neměly komplikace a měly normální BMI u skupiny s rekonstrukcí implantátem a také u nekuřaček a u bilaterální rekonstrukce pro skupinu s rekonstrukcí lalokem.

Diskuze:
Zjištění naší studie jsou v souladu s údaji z literatury, které přidělují vyšší spokojenost s fyzickou, mentální a sociální pohodou a také s elementy, které mají dopad na sexuální pohodu, autologní rekonstrukci prsu.

Závěry:
Autologní rekonstrukce prsu vede k vyšší spokojenosti pacientek než rekonstrukce prsu implantátem. Tato studie může pomoci pacientkám a lékařským týmům při jejich rozhodovacím procesu ohledně rekonstrukce prsu. Tato pilotní studie otevírá několik otázek, které vyžadují další zhodnocení ve větší prospektivní studii.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 
 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Moderní léčba osteoporózy

Autor kurzu: MUDr. Dana Michalská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články