Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Acne vulgaris: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porovnání lokální kombinované léčby 1,2% klindamycinem s 0,025% tretinoinem a lokální monoterapie akné

Specializace: dermatologie gynekologie a porodnictví pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Acne vulgaris

Vydáno: 3.11.2016

Porovnání lokální kombinované léčby 1,2% klindamycinem s 0,025% tretinoinem a lokální monoterapie akné

Studie porovnávající lokální kombinovanou léčbu 1,2% klindamycinem (CLIN) s 0,025% tretinoinem (RA) v nosném vehikulu (CT gel) s efektem monoterapie klindamycinem, tretinoinem a nosným vehikulem u pacientů s akné.

Patogeneze akné

Akné patří mezi chronická onemocnění, na jeho etiologii se podílejí čtyři patogenetické mechanismy: produkce mazu, kolonizace kůže bakterií Propionibacterium acnes, změna keratinizace a uvolnění prozánětlivých mediátorů. Současný konsenzus terapie akné doporučuje zvolit takovou léčbu, která zasáhne dva nebo tři zmíněné patogenetické procesy. Antibiotická terapie ovlivňuje bakteriální kolonizaci a některá z používaných antibiotik mají současně přímý protizánětlivý efekt. Mezi účinky retinoidů se řadí antikomedonový, komedonolytický a protizánětlivý efekt. Topické retinoidy představují klíčovou součást terapie akné. Lokální antimikrobiální terapie společně s místní aplikací retinoidů ovlivní většinu klinických projevů akné a má komplexnější dopad než použití antimikrobiální terapie samotné.

Efektivita kombinované terapie

Monoterapie perorálními či lokálními antibiotiky není již dle moderních zásad léčby doporučována z důvodu narůstající prevalence rezistentních kmenů P. acnes. Účinek perorálních ATB by měl být zhodnocen po 6−8 týdnech léčby a jejich podávání by mělo být omezeno na co nejkratší nutnou dobu (např. cca 3 měsíce).

V současné době se dermatologové přiklánějí ke kombinované léčbě jako léčbě první volby. Tato kombinovaná terapie zahrnuje aplikaci topického retinoidu a antimikrobiálního agens doplněnou použitím benzoylperoxidu s keratolytickými a baktericidními vlastnostmi.

Efektivitu kombinované léčby akné zkoumala klinická dvojitě zaslepená studie publikovaná v roce 2012 v Journal of Drugs in Dermatology. Autoři si kladli za cíl zhodnotit lokální kombinovanou léčbu 1,2% klindamycinem (CLIN) s 0,025% tretinoinem (RA) v nosném vehikulu (CT gel). Do studie bylo zařazeno celkem 1649 účastníků, kteří byli randomizováni v poměru  2 : 2 : 2 : 1. Jednotlivým skupinám probandů byl aplikován CT gel, klindamycin, tretinoin nebo nosné vehikulum 1× denně po dobu 12 týdnů. Hodnocení účinků léčby probíhalo dle bodové škály Investigator’s Static Global Assessment.

Výsledky studie

Značné množství pacientů dosáhlo po 12 týdnech terapie zlepšení o ≥ 2 stupně na zmíněné hodnoticí škále po aplikaci CT gelu ve srovnání s aplikací samotného klindamycinu, tretinoinu či nosného vehikula. Aplikace CT gelu byla spojena se značnou redukcí absolutního počtu všech lézí v porovnání s ostatními skupinami léčiv. Lokální snášenlivost byla stejná jako při podávání tretinoinu samotného, známky iritace kůže po aplikaci byly nejvíce patrné ve 2. týdnu léčby. Vedlejší účinky byly srovnatelné ve všech skupinách.

Závěr

Závěrem studie bylo konstatováno, že lokální kombinovaná léčba s obsahem 1,2% klindamycinu (CLIN) s 0,025% tretinoinem (RA) v nosném vehikulu (CT gel) je mnohem účinnější než monoterapie samotným klindamycinem či retinoidem, přičemž bezpečnost a tolerabilita užitých substancí je srovnatelná. Z uvedeného vyplývá, že kombinovanou léčbou akné je dosaženo redukce podávaných preparátů a snížení četnosti aplikace, což vede ke zvýšení compliance pacientů a tím i k lepším léčebným výsledkům.

(moa)

zdroj: Jarratt M. T., Brundage T. Efficacy and safety of clindamycin-tretinoin gel versus clindamycin or tretinoin alone in acne vulgaris: a randomized, double-blind, vehicle-controlled study. J Drugs Dermatol 2012; 11 (3): 318−326.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gel s klindamycinem/tretinoinem a fotosenzitivita? Bez obav

Topicky aplikované léčivé přípravky, které absorbují světlo o vlnové délce v rozmezí 290−700 nm, by podle platných doporučení měly být testovány, zda nezpůsobují fotosenzitivitu. Obzvláště tehdy, mají-li být aplikovány na místa, která jsou vystavována slunečnímu záření.

Kombinace klindamycinu s tretinoinem by mohla pomoci v léčbě erytematoteleangiektatické formy acne rosacea

Acne rosacea je chronické kožní onemocnění postihující přibližně 10 % osob spíše bledší pleti. Obvykle se omezuje na pokožku obličeje. Jeho klinické projevy mohou zahrnovat erytém, teleangiektazie, papuly, pustuly, edém, léze v oblasti očí a rinofymu. Řada těchto klinických projevů se podobá acne vulgaris, proto autoři studie předpokládali, že by v léčbě acne rosacea mohla nalézt uplatnění i kombinace klindamycinu s tretinoinem.

Acne vulgaris – nová možnost lokální léčby

Acne vulgaris je velice častá chronická zánětlivá kožní choroba, která výrazně ovlivňuje psychiku nemocných. Postihuje ženy a muže všech věkových kategorií, zvláště mladé pubertální jedince. Projevy se mohou manifestovat v obličeji, na ramenou, hrudníku a v horní polovině zad. V terapii se snažíme najít co nejúčinnější postup.Všechny novinky