Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Acne vulgaris: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace klindamycinu s tretinoinem je bezpečnou a efektivní volbou při léčbě akné i u osob s tmavší pletí

Specializace: dermatologie gynekologie a porodnictví pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Acne vulgaris

Vydáno: 25.3.2016

Kombinace klindamycinu s tretinoinem je bezpečnou a efektivní volbou při léčbě akné i u osob s tmavší pletí

Acne vulgaris je chronické zánětlivé neinfekční onemocnění multifaktoriální etiologie postihující pilosebaceózní jednotku. Je charakterizováno výskytem papul, pustul, komedonů, cyst nebo nodulů. Postihuje sice především adolescenty, ale není výjimkou ani u dospělých. Jednou z léčebných alternativ je i klindamycin v kombinaci s tretinoinem.

Fixní kombinace klindamycinu a tretinoinu se používá k léčbě akné s komedony, papulami nebo pustulami u pacientů od 12 let. Gel se nanáší na celou pokožku obličeje s výjimkou očí, očních víček, rtů a nosních dírek. Nesmí být aplikován na poraněnou pokožku.

Ani lidem s tmavší pletí se akné nevyhýbá. U nich se navíc zvyšuje riziko, že po zhojení lézí dojde ke vzniku pozánětlivé hyperpigmentace. Ta je způsobena narušením bazální vrstvy epidermis, čímž dojde i ke stimulaci melanocytů, které pak tvoří větší množství melaninu. Jedná se o kosmetickou vadu, jež ale své nositele dokáže psychicky a emocionálně omezovat. Proto její léčbu nelze podceňovat.

Průběh studie

Ve Filadelfii proběhla randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie, do které bylo zahrnuto 33 jedinců, z nichž celý proces dokončilo 30 osob, většinou Afroameričanů. Studie trvala 12 týdnů, kterým přecházelo 30denní období tzv. wash-out, během něhož byly odstraněny všechny potenciálně modifikující vlivy. Poté bylo provedeno vstupní vyšetření a fotodokumentace. Dále byli pacienti instruováni, aby si každé ráno umyli obličej jemným mýdlem, opláchli, osušili a aplikovali opalovací krém s SPF 30 (v rámci prevence fotosenzitizace a spálení sluncem, což mělo význam proto, že v medikaci použité ve studii se nacházejí retinoidy). Stejně tak večer měli pokožku omýt jemným mýdlem, opláchnout, osušit a aplikovat slabou vrstvu přípravku s klindamycinem a tretinoinem. Účastníci poté docházeli na periodické kontroly, při nichž byla hodnocena efektivita a bezpečnost přípravku na základě fotodokumentace, měření chromametrem, klinického vyšetření, škály pro posuzování bezpečnosti a hlášení nežádoucích účinků.

Účastníci studie byli rozděleni do dvou skupin. V první skupině, která byla léčena kombinací klindamycinu a tretinoinu, byl počet zánětlivých lézí na počátku studie 11,9 (11,1), přičemž se po 12 týdnech snížil o 5,5 (6,56). Ve druhé skupině léčené placebem byl počáteční počet zánětlivých lézí roven 13,6 (11,15) a klesl o 4,1 (tedy na 11,36). P-hodnota pro změnu z výchozího počtu lézí na konečný u kombinace klindamycinu s tretinoinem oproti placebu činila 0,05. U skupiny léčené klindamycinem s tretinoinem byl tedy zaznamenán výraznější efekt z hlediska redukce počtu zánětlivých lézí než u skupiny s placebem.

Závěr

V závěru studie bylo prokázáno, že kombinace klindamycinu a tretinoinu je efektivní v léčbě mírného až středně závažného akné. Přípravek byl ve valné většině případů také dobře tolerován. Produkce melaninu na místech lézí nebyla podle měření chromametrem významněji zvýšena, proto ani pozánětlivá hyperpigmentace není signifikantní. Klindamycin v kombinaci s tretinoinem se tedy jeví být bezpečnou a efektivní terapeutickou metodou při léčbě akné i u osob tmavší pleti.

(ivh)

Zdroje:
1. Callender V. D., Young C. M., Kindred C., Taylor S. C. Efficacy and safety of clindamycin phosphate 1.2% and tretinoin 0.025% gel for the treatment of acne and acne-induced post-inflammatory hyperpigmentation in patients with skin of color. J Clin Aesthet Dermatol 2012 Jul; 5 (7): 25−32.
2. SPC Acnatac.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Akné v ordinaci dětského lékaře

Acne vulgaris představuje jedno z nejčastějších kožních onemocnění, se kterými se pediatr v běžné praxi setkává. V následujícím stručném přehledu se budu postupně věnovat diferenciální diagnostice, mezioborové spolupráci, psychosomatickým aspektům a léčbě této choroby.

Účinnost kombinace klindamycinu a tretinoinu v porovnání s monoterapií klindamycinem při léčbě akné

Acne vulgaris je multifaktoriální kožní onemocnění, v jehož léčbě dominuje lokální terapie. Práce amerických autorů se zabývá efektivitou léčby kombinací klindamycinu (1,2% klindamycin-fosfátu) s tretinoinem (0,025%) v porovnání s monoterapií klindamycinem. Autoři se také zaměřili na výsledek léčby u různých typů pokožky dle Fitzpatrickovy škály fototypů.

Účinnost a bezpečnost léčby akné kombinací klindamycinu a tretinoinu: poolovaná analýza tří randomizovaných studií

Poolovaná analýza tří randomizovaných klinických studií potvrdila superioritu kombinační léčby acne vulgaris kombinací klindamycinu s tretinoinem oproti monoterapii při shodném bezpečnostním profilu.Všechny novinky