Reinfekce covidem-19


Authors: K. Fabiánová 1;  J. Kynčl 1,2;  I. Vlčková 3;  H. Jiřincová 4;  J. Košťálová 1;  M. Liptáková 1;  H. Orlíková 1;  H. Šebestová 3;  R. Limberková 4;  B. Macková 4;  M. Malý 3
Authors‘ workplace: Department of Infectious Diseases Epidemiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic 1;  Department of epidemiology and biostatistics, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic 2;  Department of biostatistics, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic 3;  Department of respiratory, intestinal and exanthematous viral infections, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic 4
Published in: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 70, 2021, č. 1, s. 62-67
Category: Short Communication

Overview

Zprávy o výskytu opakovaných infekcí virem SARS-CoV-2 narůstají. Studie se proto zaměřila na výskyt reinfekcí u potvrzených případů onemocnění covid-19 v České republice. V období od 1. 3. 2020 do 9. 11. 2020 bylo nahlášeno celkem 362 084 případů s prvními příznaky do 31. 10. 2020. Bylo nalezeno celkem 28 případů opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 11 u mužů a 17 u žen. Věkové rozpětí osob bylo 25–80 let, medián 46 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 101–231, medián 201,5 dní. Všechny osoby byly v obou epizodách symptomatické infekce vyšetřeny metodou RT-PCR. Celkem 26 pacientů (92,9 %) bylo v období mezi epizodami onemocnění covid-19 testováno s negativním výsledkem. Symptomatické případy reinfekcí tvoří téměř 0,2 % ze všech osob v riziku z analyzovaného souboru. Většina osob s reinfekcí v souboru měla v obou epizodách mírný průběh, pouze 3 epizody byly střední či těžké. Řada dalších reinfekcí tudíž vůbec nemusela být diagnostikována. Stručně řečeno, reinfekce covid-19 jsou možné a nejsou výjimečné.

Klíčová slova:

COVID-19 – koronavirus – virus SARS-CoV-2 – reinfekce


Sources

1.      Edridge AWD, Kaczorowska J, Hoste ACR, et al. Seasonal coronavirus protective immunity is short-lasting. Nat Med, [online], 2020;26(11):1691–1693. [cit. 2020-11-01]. Available at www: <https://www.nature.com/articles/s41591-020-1083-1>.

2.      Le Bert N, Tan AT, Kunasegaran K, et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature, [online], 2020;584(7821):457–462. [cit. 2020-08-01]. Available at www: <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z>.

3.      ECDC. Reinfection with SARS-CoV-2: considerations for public health response. [online], [cit. 2020-09-28]. Available at www: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-reinfection-sars-cov-2>.

4.      Torres DA, Ribeiro LDCB, Riello APFL, et al. Reinfection of COVID-19 after 3 months with a distinct and more aggressive clinical presentation: Case report. J Med Virol, 2020, [online], [cit. 2020-10-29]. Available at www: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26637>.

5.      Tillett RL, Sevinsky JR, Hartley PD, et al. Genomic evidence for reinfection with SARS-CoV-2: a case study. Lancet Infect Dis, [online], 2020, [cit. 2020-10-13]. Available at www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7550103/>.

6.      Duggan NM, Ludy SM, Shannon BC, et al. Is novel coronavirus 2019 reinfection possible? Interpreting dynamic SARS-CoV-2 test results through a case report. Am J Emerg Med, [online], 2020. [Epub ahead of print]. [cit. 2020-07-06]. Available at www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7335242/>.

7.      Lafaie L, Célarier T, Goethals L, et al. Recurrence or Relapse of COVID-19 in Older Patients: A Description of Three Cases. J Am Geriatr Soc, [online], 2020. [Epub ahead of print]. [cit. 2020-07-10]. Available at www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7361461/>.

8.      Watson J, Whiting PF, Brush JE. Interpreting a covid-19 test result. BMJ, [online], 2020. [Epub ahead of print]. [cit. 2020-05-25]. Available at www: <https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1808>.

9.      Surkova E, Nikolayevskyy V, Drobniewski F. False-positive COVID-19 results: hidden problems and costs. Lancet Respir Med, [online], 2020. [Epub ahead of print]. [cit. 2020-10-02]. Available at www: <https://europepmc.org/article/pmc/pmc7524437>.

10.    To KK, Hung IF, Ip JD, et al. COVID-19 re-infection by a phylogenetically distinct SARS-coronavirus-2 strain confirmed by whole genome sequencing. Clin Infect Dis, [online], 2020. [Epub ahead of print]. [cit. 2020-08-29]. Available at www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7499500/>.

11.    To KK, Chan WM, Ip JD, et al. Unique SARS-CoV-2 clusters causing a large COVID-19 outbreak in Hong Kong. Clin Infect Dis, [online], 2020. [Epub ahead of print]. [cit. 2020-08-15]. Available at www: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454385/pdf/ciaa1119.pdf>.

12.    To KK, Tsang OT, Leung WS, et al. Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study. Lancet Infect Dis, 2020;20(5):565–574.

13.    Kellam P, Barclay W. The dynamics of humoral immune respon­ses following SARS-CoV-2 infection and the potential for reinfection. J Gen Virol, 2020;101(8):791–797.

14.    Evidence summary of the immune response following infection with SARS-CoV-2 or other human coronaviruses [online]. Dublin: Health Information and Quality Authority, 2020 [cit. 2020-10-15]. Available at www: <https://www.hiqa.ie/sites/default/files/2020-08/Evidencesummary_SARS-CoV-2-immune-response.pdf>.

15.    Prévost J, Gasser R, Beaudoin-Bussières G, et al. Cross-sectional evaluation of humoral responses against SARS-CoV-2 Spike. Cell Reports Medicine, [online], 2020;1(7). [cit. 2020-10-25]. Available at www: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666379120301683>.

16.    Van Elslande J, Vermeersch P, Vandervoort K, et al. Sympto­matic SARS-CoV-2 reinfection by a phylogenetically distinct strain. Clin Infect Dis, [online], 2020. [Epub ahead of print]. [cit. 2020-09-10]. Available at www: <https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1330/5901661>.

17.    Abu Raddad LJ, Chemaitelly H, Malek JA, et al. Assessment of the risk of SARS-CoV-2 reinfection in an intense re-exposure setting. medRxiv [online], 2020. [cit. 2020-10-01]. Available at www: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.24.20179457v2>.

18.    Paget J, Caini S, Cowling B, et al. The impact of influenza vaccination on the COVID-19 pandemic? Evidence and lessons for public health policies. Vaccine, 2020;38(42):6485–6486.

Labels
Hygiene and epidemiology Medical virology Clinical microbiology

Article was published in

Epidemiology, Microbiology, Immunology

Issue 1

2021 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account