Test-retest hodnocení spolehlivosti čichového testu (Odorized Markers Test)


Authors: P. Brothánková 1,2;  J. Vodička 1,2;  K. Pospíchalová 3
Authors‘ workplace: Faculty of Health Studies, University, of Pardubice, Czech Republic 1;  Department of Otorhinolaryngology, and Head and Neck Surgery, Pardubice, Hospital, Czech Republic 2;  Department of Internal Medicine, Pardubice Hospital, Czech Republic 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(1): 44-48
Category: Original Paper
doi: 10.48095/cccsnn202244

Overview

Cíl: Cílem studie bylo zjistit test-retest reliabilitu testu Odorized Markers Test (OMT). Tento psychofyzikální test založený na identifikaci pachových látek je využíván v české populaci pro screening anosmie. Vyšetření se skládá ze dvou částí. V první části jsou vyšetřovaní požádáni, aby spontánně pojmenovali pachové látky. Ve druhé části vyšetřovaní vybírají nejvhodnější název pachové látky ze čtyř nabízených možností. Metody: Do studie bylo zařazeno 150 osob: 77 zdravých a 73 pacientů s poruchou čichu. Čich byl vyšetřen testem OMT. Retest byl proveden v průměru 2 dny po prvním testování. Výsledky: Koeficient korelace mezi prvním testováním a retestováním byl 0,91. Test-retest ukázal, že zdravé osoby dosáhly vyšších bodových zisků než pacienti s poruchou čichu (p < 0,001). První část testu vykazovala vyšší stupeň vnitřní konzistence než druhá část. Výsledky byly při prvním testování α = 0,9 a 0,56, resp. a při opakovaném testování α = 0,89 a 0,65, resp Anosmie byla zjištěna u 26 (17 %) pacientů při prvním testování a 27 (18 %) při retestování. Závěr: Mezi prvním testem a retestem byla nalezena pozitivní signifikantní korelace. Vnitřní konzistence byla uspokojivá jak v prvním testu, tak v retestu. Na základě výsledků naší studie je OMT spolehlivým a validním testem pro vyšetření čichu v klinické praxi.

Klíčová slova:

screening – čich – anosmie – test – poruchy čichu


Sources

1. Vodička J, Menšíková A, Balatková Z et al. Normative data of subjective olfactory tests for the Czech population. Otorinolaryngol Foniatr 2011; 60(3): 119–124.

2. Vodička J, Pellant A. Infl uence of colours on results of perfumed markers test. In: Abstractband zur 77. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals- Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. Manheim: Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen- Ohren-Heilkunde 2006: 128.

3. Vodička J, Pellant A. Screening anosmia using a selfadministration technique of The Odourized Markers Test. In: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Heidelberg: Springer 2007: 264.

4. Vaira LA, Salzano G, Petrocelli M et al. Validation of a self-administered olfactory and gustatory test for the remotely evaluation of COVID-19 patients in home quarantine. Head Neck 2020; 42(7): 1570–1576. doi: 10.1002/ hed.26228.

5. Vodička J, Pellant A, Chrobok V. Screening of olfactory function using odourized markers. Rhinology 2007; 45(2): 164–168.

6. Vodička J, Pecková L, Kopal A et al. Olfactory testing in neurological diseases using odourized markers test. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(1): 45–50.

7. Vodička J, Meloun M, Příhodová L. Brief evaluation of pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 136(9): 901–907. doi: 10.1001/ archoto.2010.150.

8. Pospíchalová K, Vodička J, Kopal A. New test of odor pleasantness in Parkinson’s disease. Funct Neurol 2016; 31(3): 149–155. doi: 10.11138/ FNeur/ 2016.31.3.149.

9. Haehner A, Mayer AM, Landis BN et al. High test-retest reliability of the extended version of the “Sniffi n‘ Sticks” test. Chem Senses 2009; 34(8): 705–711. doi: 10.1093/ chemse/ bjp057.

10. Oleszkiewicz A, Schriever VA, Croy I et al. Updated Sniffi n’ Sticks normative data based on an extended sample of 9139 subjects. Eur Arch Otorhinolaryngol 2019; 276(3): 719–728. doi: 10.1007/ s00405-018-5 248-1.

11. Devanand DP, Liu X, Cohen H et al. Long-term test – retest reliability of the UPSIT in cognitively intact older adults. Chem Senses 2019; 44(6): 365–369. doi: 10.1093/ chemse/bjz025.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 1

2022 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account