Přihlášení

 
Current issue
About the journal
Archive
Editorial Board
Subscription
For authors and reviewers
Contact us

CORNUAL PREGNANCY CARRIED TO FULL TERM

Authors: H. Mašková

Authors - sphere of activity: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

Article: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 202-203
Category: Case Report
Number of articles displayed: 598x

Specialization: Paediatric gynaecology Reproduction medicine Gynaecology and obstetrics

Summary
This case report describes a patient with cornual pregnancy who delivered by Caesarean section due to oblique position and premature membrane rupture at 36 + 2 gestational weeks. This serious condition was not identified until the surgery.

Key words:
cornual pregnancy – ectopic pregnancy – ectopic interstitial pregnancy

 

Rate article

Rate article:     2,6/5, evaluated 38x
 
 

Abdominální gravidita po IVF/TESE: kazuistika

MUDr. Vít Weinberger doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Praktická gynekologie

Analýza neonatálních výsledků v Jihomoravském kraji v roce 2005

prim. MUDr. Ivo Borek
Praktická gynekologie

Nové aspekty v diagnostike a patofyziológii syndrómu polycystických ovárií

MUDr. Petr Krajkovič Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, Ph.D. MUDr. Pavol Žúbor, Ph.D.
Praktická gynekologie

Autoimunitní tyroiditida u žen z neplodných párů

MUDr. David Karásek, Ph.D. doc. MUDr. Ivana Oborná, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D. MUDr. Milan Halenka, Ph.D. RNDr. Jana Březinová Markéta Lošáková
Praktická gynekologie

Poskytování zdravotní péče ženám bez domova

Andrea Pekárková
Praktická gynekologie

Současné možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii

Ondřej Měšťák, Martin Molitor, Jan Měšťák
Praktická gynekologie

 

Most read