proLékaře.cz Journals Premium account Contact us
Current issue
About the journal
Archive
Editorial Board
Subscription
For authors and reviewers
Contact us
 
Login

CORNUAL PREGNANCY CARRIED TO FULL TERM

Authors: H. Mašková

Authors - sphere of activity: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

Article: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 202-203
Category: Case Report
Number of articles displayed: 497x

Specialization: Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Summary

This case report describes a patient with cornual pregnancy who delivered by Caesarean section due to oblique position and premature membrane rupture at 36 + 2 gestational weeks. This serious condition was not identified until the surgery.

Key words:
cornual pregnancy – ectopic pregnancy – ectopic interstitial pregnancy

 
 

Notice

The full wording of this article is available only to registered users. Plese register and you can read this article immediately.

 
 
 

If you are a subscriber, log in and enter the subscriber code from your magazine cover.

If you are not a subscriber, log in for unlimited access to older editions.


Login
Registration

 
 
 

Hodnocení článku

Rate article:     3/5, evaluated 7x
 
 

Nehmatné maligní tumory prsu a možnosti jejich chirurgické léčby v současné době

Petr Motyčka, Pavel Jandík, Ahmed Asqar, Hana Urminská, Jitka Kohoutová, Aleš Ryška, Eva Hovorková, Jiří Doležal
Praktická gynekologie

Spojitost anální a cervikální HPV-infekce u rizikových žen

Borek Sehnal, Michael Halaška, Daniel Driák, Jiří Sláma
Praktická gynekologie

Biologická terapie u pacientek s idiopatickými střevními záněty v graviditě

Jana Koželuhová, Karel Balihar, Eva Janská, Lucie Fremundová, Martin Matějovič
Praktická gynekologie

Abdominální gravidita po IVF/TESE: kazuistika

MUDr. Vít Weinberger doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Praktická gynekologie

Súčasné pohľady na faktory ovplyvňujúce nástup puberty

MUDr. Pavel Langer, DrSc.
Praktická gynekologie

 

Most read