Přihlášení

 
Current issue
About the journal
Archive
Editorial Board
Subscription
For authors and reviewers
Contact us

CORNUAL PREGNANCY CARRIED TO FULL TERM

Authors: H. Mašková

Authors - sphere of activity: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

Article: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 202-203
Category: Case Report
Number of articles displayed: 550x

Specialization: Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Summary


This case report describes a patient with cornual pregnancy who delivered by Caesarean section due to oblique position and premature membrane rupture at 36 + 2 gestational weeks. This serious condition was not identified until the surgery.

Key words:
cornual pregnancy – ectopic pregnancy – ectopic interstitial pregnancy

 

Rate article

Rate article:     2,6/5, evaluated 28x
 
 

Problematika paraaortálních uzlin u karcinomu endometria

M. Kubecová, B. Svoboda, K. Nekolná, K. Tikovský
Praktická gynekologie

Psychologie je servisní obor – slouží tam, kde je potřeba

Lucie Nápravová
Praktická gynekologie

In memoriam profesora Evžena Čecha

Praktická gynekologie

Štítna žľaza z pohľadu gynekológa

M. Borovský, M. Lattáková
Praktická gynekologie

Efekt aplikace kortikoidů na dopplerovskou velocimetrii a plod

MUDr. Tomáš Burnog, CSc. MUDr. Zuzana Dostálová Dr. med. J. Hermsdorf
Praktická gynekologie

Klinický význam HPV-testu

doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.
Praktická gynekologie

 

Most read