Přihlášení

UNDEFINED: wu-login-soft-user-unknown

 
Current issue
About the journal
Archive
Editorial Board
Subscription
For authors and reviewers
Contact us

CORNUAL PREGNANCY CARRIED TO FULL TERM

Authors: H. Mašková

Authors - sphere of activity: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

Article: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 202-203
Category: Case Report
Number of articles displayed: 667x

Specialization: Paediatric gynaecology Reproduction medicine Gynaecology and obstetrics

Summary


This case report describes a patient with cornual pregnancy who delivered by Caesarean section due to oblique position and premature membrane rupture at 36 + 2 gestational weeks. This serious condition was not identified until the surgery.

Key words:
cornual pregnancy – ectopic pregnancy – ectopic interstitial pregnancy

 

Rate article

Rate article:     2,5/5, evaluated 44x
 
 

Read more

Autoimunitní tyroiditida u žen z neplodných párů

MUDr. David Karásek, Ph.D. doc. MUDr. Ivana Oborná, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D. MUDr. Milan Halenka, Ph.D. RNDr. Jana Březinová Markéta Lošáková
Praktická gynekologie

Možnost využití darovaných gamet nebo embryí při léčbě neplodnosti

RNDr. Jana Žáková, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. doc. MUDr. Igor Crha, CSc. MVDr. Eva Bulínová Eva Lousová
Praktická gynekologie

Hereditární angioedém v těhotenství

MUDr. Barbora Kuřecová MUDr.Petr Janků prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Praktická gynekologie

Sledování pacientek léčených tamoxifenem pro karcinom prsu

1as. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. MUDr. Jiří Štěpán MUDr. Tomáš Svoboda doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
Praktická gynekologie

Zanedbání prevence onkogynekologických onemocnění u žen bez domova

MUDr. Andrea Pekárková
Praktická gynekologie

Specifika ošetřovatelské péče o ženu s HELLP-syndromem: kazuistika

Jana Šálková,2, Yvetta Vrublová
Praktická gynekologie